Richting bepalen

De stip op de horizon bestaat niet

Vaak wordt ons gevraagd om voor scholen de ‘stip op de horizon’ te beschrijven. Of om een ‘blauwdruk’ voor de toekomst te maken. Maar dat is tegenwoordig niet meer realistisch. Ontwikkelingen gaan steeds sneller waardoor de blauwdruk al verouderd is voordat de figuurlijke inkt droog is. Kunnen we dan helemaal niets doen en moeten we gewoon afwachten wat de toekomst ons brengt? Een bestemmingsplan voor IT kan daarbij helpen. Maar wat is dat eigenlijk?

Marcel de Jager foto

Door: Marcel de Jager

EV

Bestemmingsplan voor IT

Onderwijs meer aan het stuur

Afwachten is niet verstandig want dan zit u als organisatie niet meer aan het stuur. De ‘stip op de horizon’ is dan wel niet meer te beschrijven, de ‘horizon’ wel. Een goed hulpmiddel hiervoor is een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan van de overheid is een beleidsdocument waarin voor een gebied de ruimtelijk ordening bepaald wordt. Hierin staan kader stellende principes voor bebouwing, horeca, recreatie, landbouw etc. Ook worden er hierin architecturale kaders bepaald. Projecten worden vooraf getoetst aan de kaders van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is hierbij bindend voor overheid en burgers. Dit concept gebruiken wij in de praktijk voor het richten van IT. We noemen dit een ‘bestemmingsplan voor IT’.

Bestemmingsplan voor IT

Een bestemmingsplan voor IT zetten wij in het onderwijs op dezelfde wijze in als een gemeente. De ambitie voor het leren met IT en ook de ondersteuning van de bedrijfsvoering is hierbij het uitgangspunt. Daarnaast omvat een bestemmingsplan bijvoorbeeld een sourcingstrategie, een aanpak voor informatiemanagement en architectuurkaders. Maar vooral de organisatorische inrichting van de IT-organisatie staat centraal. Het goed organiseren van IT is namelijk de sleutel tot succes.

Van visie naar uitvoering

Het bestemmingsplan voor IT wordt gevoed door het strategisch beleidsplan, de visie op leren met IT en de technische architectuur van de organisatie. Hiermee worden initiatieven voor projecten en/of programma’s altijd getoetst aan de kaders van dat bestemmingsplan. ‘Past het project wel bij de gestelde doelen?’. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om van visie naar realisatie te komen.

Terug naar het thema
Lees onze andere blogs over Richting bepalen

Samen van gedachten wisselen?

Ik plan graag een bel afspraak met je in.

Kom in contact
Contact_Marcel_grijs

Ik help je graag verder

EV
Marcel de Jager

Interessant? Lees dan ook de volgende stukken

Nut en noodzaak van een digitaal portfolio
Digitaal portfolio leerling
 • Hoe komen we nu echt in beweging?
  Voorbereiding is de sleutel tot kwartiermaken
 • Hoe besteed je een open leerplatform aan?
  Aanbesteding open leerplatform
 • Hoe beheer je een open leerplatform?
  Beheerorganisatie leerplatform
 • Educatieve content en infrastructuur
  Educatieve content infrastructuur