Leren zichtbaar maken

Een nieuw schoolrapport

Als vader was ik niet zozeer geïnteresseerd in cijfers. Dat mijn kind een 7.4 scoorde, ten opzichte van een 8.6 de vorige keer; dat schiep geen bevredigend beeld. Ik was geïnteresseerd in wát mijn kind geleerd had. De spaarzame 10-minuten gesprekken waren doorgaans niet heel inspirerend en gaven dáár geen inzichten in. Het ging een groot deel van de tijd over CITO grafieken. Gek genoeg legde ik me erbij neer; zo hoorde het nu eenmaal. Toch?

Jeroen Schutz foto

Door: Jeroen Schutz

Aerobe

Formatief evalueren schoolrapport

Tijd voor verandering

Het onderwijs is qua inhoud én vorm sindsdien stevig in beweging. Het digitaal leren en lesgeven heeft in veel scholen een prominente plek gekregen. Er zijn steeds meer digitale gegevens beschikbaar die inzicht geven in de voortgang van een leerling zoals de dashboards van oefensoftware leveranciers als Snappet en Gynzy. Tegelijkertijd willen steeds meer scholen juist af van het summatief beoordelen. Maar wat dan? Scholen én ouders blijven het lastig vinden om het traditionele cijferrapport los te laten. Dus welke mogelijkheden zijn er om het papieren schoolrapport te vervangen en om zicht te krijgen op de ontwikkeling van een leerling?

 

Formatief evalueren, zelfreflectie en het leren zichtbaar maken

Veel scholen leggen de nadruk op het werken vanuit leerdoelen en succescriteria en het vastleggen daarvan. Want met die gegevens en inzichten kun je het traditioneel rapport vervangen. Men krijgt dan te maken met andere brongegevens en komt terecht in een proces dat de leerkracht én leerling in beweging zet (Visible Learning, John Hattie). 

 

Er is steeds meer input voor een ‘levend’ rapport waarbinnen de leerling ook zelf ook kan reflecteren op zijn eigen werk. Er ontstaan op die manier gegevens die onderdeel zijn van het reflectiegesprek met de leerling (en ouders!) en je krijgt een rapport dat richtinggevend kan zijn. Je kunt het leerproces erop aanpassen en beweegt dus richting formatief evalueren en kunt je richten op toekomstig te behalen doelen of juist het aanpassen van bestaande doelstellingen. Het nieuwe type schoolrapport wordt dus misschien wel een weergave van leerdoelen, observaties, (zelf)reflectie en bijvoorbeeld de talenten van een leerling.

 

Workshop

Het bovenstaande is niet iets dat je van de ene op de andere even doet. Het vergt voorbereiding en oefening. Daarom hebben wij een methodiek bedacht die je hierbij kan helpen. Als leerkracht, binnen je eigen groep, of als hele school. Een methodiek waarbij je geleidelijk kunt overstappen. Met professionele begeleiding en bovendien door kennisuitwisseling met andere scholen in jouw eigen regio. 

 

Om je te helpen hebben we een scan ontwikkeld. Zo krijg je inzicht in de mogelijkheden en tijdsbesteding. 

Start de scan
Krijg zicht op de mogelijkheden

Samen van gedachten wisselen?

Plan een bel afspraak met mij in.

Maak een afspraak
Contact_Jeroen_geel

Ik help je graag verder

Aerobe logo
Jeroen Schutz

Interessant? Lees dan ook de volgende stukken

Nut en noodzaak van een digitaal portfolio
Digitaal portfolio leerling
 • Hoe komen we nu echt in beweging?
  Voorbereiding is de sleutel tot kwartiermaken
 • Hoe besteed je een open leerplatform aan?
  Aanbesteding open leerplatform
 • Hoe beheer je een open leerplatform?
  Beheerorganisatie leerplatform
 • Educatieve content en infrastructuur
  Educatieve content infrastructuur