Leren zichtbaar maken

Effectieve oudercommunicatie

Scholen die voldoende informatie verstrekken aan ouders bevorderen daarmee de relatie tussen de school en ouders. Dit kan een positief effect hebben op ouderbetrokkenheid en de oudertevredenheid. Helaas echter zijn scholen vaak niet goed in communicatie. We zien vaak nieuwsbrieven van matige kwaliteit.

Jeroen Schutz foto

Door: Jeroen Schutz

Aerobe

Oudercommunicatie onderwijs

Gebrek aan personalisatie

Nieuwsbrieven worden bovendien vaak gemakshalve voor de hele school in één keer gemaakt. Zo wordt er bijvoorbeeld geen verschil gemaakt in het aanbod. Ouders van een kind in de onderbouw krijgen dezelfde nieuwsbrief als ouders met een kind in de bovenbouw.

 

Meer dan zenden

Een goede informatievoorziening is meer dan alleen ‘zenden’ vanuit de school rondom gebeurtenissen en wetenswaardigheden, zoals in veel nieuwsbrieven valt te lezen. Het (digitaal) informeren van ouders over de individuele voortgang van een leerling is vooral óók een vorm van communicatie. En ook ook het vergaren van informatie van de zijde van ouders is van wezenlijk belang voor het onderwijs. Adequate en tijdige informatie over de ontwikkeling en het welzijn van het kind aan het thuisfront zorgt ervoor dat leerkrachten/docenten op het juiste moment en met de juiste middelen ondersteuning kunnen verlenen. Goede informatievoorziening van twéé kanten kan dus ook de leeropbrengsten positief beïnvloeden.

 

En hoe staat het met de communicatie met leerlingen? Vaak beperken scholen zich tot het doen van mededelingen. Maar leerlingen communiceren zelf onderling op talloze manieren via social media kanalen. Een slimme school zorgt ervoor dat de daarin een plek krijgt.

 

Op naar een goede communicatiestrategie!

Een goede communicatiestrategie is voor iedere school van wezenlijk belang. Maar hoe zet je zo’n strategie op in een digitaal tijdperk, zonder dat het je zeeën van tijd kost? Wil je meer weten over dit onderwerp weten? Neem contact met mij op, geheel vrijblijvend.

Terug naar het thema
Lees meer blogs

Samen van gedachten wisselen?

Plan een bel afspraak in mijn agenda.

Maak een afspraak
Contact_Jeroen_geel

Ik help je graag verder

EV
Jeroen Schutz

Interessant? Lees dan ook de volgende stukken

Nut en noodzaak van een digitaal portfolio
Digitaal portfolio leerling
 • Hoe komen we nu echt in beweging?
  Voorbereiding is de sleutel tot kwartiermaken
 • Hoe besteed je een open leerplatform aan?
  Aanbesteding open leerplatform
 • Hoe beheer je een open leerplatform?
  Beheerorganisatie leerplatform
 • Educatieve content en infrastructuur
  Educatieve content infrastructuur