Edublog > IT-koers bepalen | IT regisseren > Jouw eigen IT-regisseur

Jouw eigen IT-regisseur

In de Onderwijstrends Top 10 van Jester Strategy staat “Groeiend ongemak over gebrek aan regie” dit jaar nieuw in de top 10. Hierbij gaat het vooral over de zorg dat zonder enige vorm van regie het onderwijsstelsel niet toekomstbestendig te maken is. Hoe voer je regie op IT en hoe organiseer je dat in een schoolorganisatie?

Pieter Roovers foto

Door: Pieter Roovers

Expanding Visions

Businessman ripping off his shirt with superhero sign on his chest concept on background

Nieuw in de onderwijstrends top 10 'Groeiend ongemak over gebrek aan regie'. Hoe lossen we dat op? Wie voert eigenlijk de regie over IT? En hoe organiseer je dat in een schoolorganisatie?

Female doctor write on clipboard-1

Ingewikkeld!

Schoolorganisaties kijken steeds vaker naar uitbesteding; ze brengen applicaties naar de Cloud, zetten in op Microsoft 365 of Google en besteden diensten rond IT steeds vaker uit naar marktpartijen. Als je tot nu toe alle IT zelf in huis had en daar ook zelf het beheer over voerde, ontkom je er niet aan om nu ook je eigen IT-afdeling eens kritisch tegen het licht te houden. Heb je nog wel eigen beheerders nodig? Besteden de IT-ers wel aandacht aan de juiste zaken? En beschikken ze over de competenties die nodig zijn in een omgeving waar je vooral de regie moet voeren? Want een veranderende omgeving vraagt ook om een veranderende ondersteuning! Bestuurlijk moet je daar de vraag bij stellen, of het hebben van een eigen IT-afdeling met de daarbij behorende kosten en medewerkers wel onderdeel zijn van de corebusiness van je organisatie. Of is het economisch voordeliger om dit uit te besteden?

Specialisten nodig?

Hedendaagse IT lijkt aan de voorkant steeds gebruiksvriendelijker, maar aan de achterkant wordt dit steeds complexer. Dat heeft tot gevolg dat de eigen IT-medewerkers steeds meer kennis moeten hebben om specifieke zaken in te richten en te beheren; denk maar eens aan het aanbesteden van een Identity en Accessmanagement systeem of het inrichten van jouw IT-organisatie. In de praktijk komen deze handelingen niet dagelijks voor. Daarom is het lastig om hier echt bedreven in te raken en het kennisniveau bij te houden. Specialistische kennis en vaardigheden moeten dan toch extern worden ingehuurd.

 

Het uitbesteden aan specialisten ligt dan ook voor de hand; denk aan het inzetten van bijvoorbeeld een leerlingadministratiesysteem, leermanagementsysteem of de WiFi omgeving als een dienst. Voor al deze onderdelen zijn er specialisten die zich dagelijks hiermee bezig houden. Het is dan belangrijk dat de servicedesk van de school goed aansluit op de verschillende dienstverleners en dat je goed regie gaat voeren over de diensten. Echter, waar het in de praktijk vaak aan ontbreekt, is de rol van de IT-regisseur. Zijn rol is om enerzijds de vertaalslag te maken van de wensen vanuit de gebruiker naar de inzet van IT, en anderzijds ook de aansturing te verzorgen van de IT-diensten die door de organisatie worden afgenomen.

 

Jouw eigen IT-regisseur?

Schoolorganisaties gaan na een innovatietraject vaak op zoek naar een superman of -vrouw die alle regietaken kan combineren met een enorme hoeveelheid kennis en die tegen een laag salaris bereid is de organisatie te ondersteunen. Veel organisaties zijn bovendien te klein om een volledige baan te bieden en proberen dan samen met een of meerdere besturen toch een volledige baan te creëren.

 

Ik denk dat het verstandig is om te overwegen een IT-regisseur ook als dienst af te nemen; Regie as a Service. Deze hoeft niet op de loonlijst, je kan er gemakkelijk afscheid van nemen, bij ziekte is er vervanging mogelijk en de kennis wordt door de dienstenleverancier op peil gehouden. Als je alle kosten meeneemt, inclusief het (vaak veel hogere) ervaringsniveau, dan blijken de kosten voor Regie as a Service vaak niet hoger dan een medewerker in eigen dienst. Zo wordt het toekomstbestendig maken van IT een stuk minder ingewikkeld!

 

Als je meer wil weten over dit onderwerp, lees dan vooral ook het artikel van mijn collega over sourcing van IT

Laat hier je vraag achter

Een keer samen van gedachten wisselen?

Maak een afspraak
Contact_Pieter_grijs

Ik help je graag verder

EV
Pieter Roovers

Lees ook de andere edublog artikelen

  • Alles over Regie as a Service
  • Krijgt kunstmatige intelligentie het onderwijs in haar greep?
  • 4 vragen die je jezelf moet stellen voordat je start met een digitale leeromgeving
    Starten met een leeromgeving
  • De stip op de horizon bestaat niet
    Bestemmingsplan voor IT
  • 2023, een jaar vol uitdagingen
  • Het overbruggen van de adoptie-kloof