Edublog > IT-koers bepalen > Jouw IT-plan voor het nieuwe schooljaar

Jouw IT-plan voor het nieuwe schooljaar

Nu de vakanties ten einde lopen start het onderwijs langzaam weer op. Plannen en ambities genoeg. De jaarplanning is gemaakt, studiedagen worden ingepland, team-actieplannen ingevuld etc. Wat gaan we oppakken vanuit de opgestelde schoolplannen en onderwijsvisie? Waar ligt de prioriteit en wat betekent dat voor de rol van IT in de organisatie? Hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs voldoende betrokken is en aansluit op de ambities met IT?  

Jaap Kraaijenhagen foto

Door: Jaap Kraaijenhagen

Expanding Visions

Hands planting a tree

De vakantie loopt ten einde en het onderwijs start weer op. De onderwijsvisie staat, maar hoe maak je vertaalslag naar het IT-plan? Welke elementen horen hier in thuis? Wat wordt de focus?

Onderwijsvisie en IT

Veel scholen en besturen zijn zeer bekwaam om hun visie, de onderwijskundige verbeteringen en de route daarnaartoe te beschrijven, maar het integreren van IT in al deze plannen is vaak lastig. De vertaalslag maken wat de ingeslagen koers en de onderwijsvisie concreet betekent voor het leren met IT is niet altijd even makkelijk, zoals mijn collega Marcel de Jager in zijn vlog van vorige week besprak. Op bestuursniveau is de uitdaging om vanuit het strategisch beleidsplan of het koersplan de kaders en richting met IT voor een ieder helder te krijgen. Met aandacht voor bovenschoolse aspecten en aspecten die duidelijk meer op schoolniveau liggen.

Bestemmingsplan IT

Een ‘Bestemmingsplan IT’ is de hefboom om van visie naar resultaat te komen. Het samen vormgeven van het bestemmingsplan zorgt voor betrokkenheid en richting bij alle betrokkenen. Lees meer hierover in het blogartikel Van beheer naar IT-regie.

Tijdig zorgdragen voor betrokkenheid

“Hoe” gaan we bereiken dat IT het “Wat” gaat ondersteunen?”. Wat is daarbij de juiste aanpak? 

 

Het met elkaar vormgeven van een Bestemmingsplan IT kan zorgdragen voor de noodzakelijke betrokkenheid in de organisatie. De kaders en richting worden voor een ieder helder en er ontstaat beweging in de organisatie. De plannen en onderwijsvisie op schoolniveau kunnen vervolgens getoetst worden aan de bovenschools gevormde IT-bestemming. Voor elke schoolorganisatie zal de invulling van de IT-bestemming verschillend zijn. De meerwaarde ligt met name in het proces om met elkaar de richting en kaders helder te krijgen met daaraan gekoppeld concreet uitvoerbare plannen met een passende begroting. Lees meer over thematisch begroten in het blogartikel Thematische meerjarenbegroting.

 

 

Realisatie van de opgestelde plannen

Is de bestemming voor IT eenmaal helder en het gezamenlijke proces doorlopen, dan dienen de daaraan gekoppelde plannen gerealiseerd te worden met aandacht voor kwartiermaken, organiseren, uitvoeren en adoptie.

 

Op 21 september en 22 september houden wij over bovengenoemde aspecten een online kennissessie. Op de 21ste voor het primair onderwijs en op de 22ste voor het voortgezet onderwijs. Bekijk via onderstaande knop de agenda en meld je aan.

 

Wij hopen je dan te mogen begroeten.

 

Kennissessie: Jouw IT-plan voor het nieuwe schooljaar
Meld je aan voor de kennissessie

Laat hier je vraag achter

Een keer samen van gedachten wisselen?

Maak een afspraak
Contact_Jaap_grijs

Ik help je graag verder

EV
Jaap Kraaijenhagen

Lees ook de andere edublog artikelen

Status quo bias ook in het onderwijs?
Verandermanagement status quo
  • Alles over Regie as a Service
  • Krijgt kunstmatige intelligentie het onderwijs in haar greep?
  • 4 vragen die je jezelf moet stellen voordat je start met een digitale leeromgeving
    Starten met een leeromgeving
  • De stip op de horizon bestaat niet
    Bestemmingsplan voor IT