Leren zichtbaar maken

Zelfreflectie zichtbaar maken

Het digitaal onderwijs is qua inhoud én vorm stevig in beweging. Dat betekent ook dat er meer digitale gegevens beschikbaar zijn gekomen die inzicht geven in de voortgang van een leerling. Zo hebben we tegenwoordig veel data uit digitale oefensoftware. Maar wat moet je daarmee? Is het zinvol om die gegevens te verwerken in een rapport?

Jeroen Schutz foto

Door: Jeroen Schutz

Aerobe

Reflectie digitaal rapport

De juiste begeleiding

Het papieren schoolrapport dat we kennen van vroeger is volgens velen hard aan vervanging toe. Maar welke nieuwe vorm je ook kiest, je treft altijd ouders en leerkrachten die het lastig vinden om het oude rapport los te laten. Men is nu eenmaal gewend om terug te blikken. Je dient dus te zorgen voor goede begeleiding en duidelijke informatie richting ouders. Dus hoe ga je te werk?

 

Een digitaal rapport of op papier?

Nu de digitale revolutie in het onderwijs eindelijk écht in beweging is gekomen, rijzen er ook telkens van dit soort nieuwe vragen. Veel scholen willen geen traditioneel rapport meer dat terugblikt naar behaalde prestaties maar zoeken naar nieuwe vormen. Velen willen een ‘levend document’ dat de leerkracht en leerling samen in beweging zet (Visible Learning, John Hattie). Bovendien ligt de nadruk bij veel scholen steeds meer op het werken vanuit leerdoelen en succescriteria. Ook dat vraagt om een andere benadering van het rapport. Je gaat veel andere gegevens uit verschillende bronnen gebruiken. Een digitale uitvoering van het rapport lijkt hiervoor de beste vorm.

 

Middel voor reflectie

Een levend rapport kan deel uitmaken van het reflectiegesprek met de leerling. Op die manier wordt zo’n rapport richtinggevend. Hiervoor dien je gesprekstechnieken te ontwikkelen. Want een portfoliogesprek is nog redelijk nieuw maar biedt veel nieuwe kansen; het laat de leerling reflecteren op het eigen werk en biedt ook de leerkracht zélf nieuwe inzichten. Een goed rapport ‘nieuwe stijl’ laat iedereen bovendien zien wat de volgende stappen en doelen kunnen zijn. En wat daarvoor nodig is.

Terug naar het thema
Lees onze andere blogs over Leren zichtbaar maken

Samen van gedachten wisselen?

Plan een bel afspraak in mijn agenda.

Maak een afspraak
Contact_Jeroen_geel

Ik help je graag verder

Aerobe logo met regel
Jeroen Schutz

Interessant? Lees dan ook de volgende stukken

Nut en noodzaak van een digitaal portfolio
Digitaal portfolio leerling
 • Hoe komen we nu echt in beweging?
  Voorbereiding is de sleutel tot kwartiermaken
 • Hoe besteed je een open leerplatform aan?
  Aanbesteding open leerplatform
 • Hoe beheer je een open leerplatform?
  Beheerorganisatie leerplatform
 • Educatieve content en infrastructuur
  Educatieve content infrastructuur