Terug naar de inspiratiebibliotheek

Thema: Realiseren

Het toepassen van IT in het onderwijs is veel meer dan de optelsom van computers en software. Hoe gaan we IT nu echt effectief en zinvol inzetten in het onderwijs? Succesvol toepassen van ‘Leren met IT’ moet je vooral doen: je moet het goed organiseren.

Leren met IT | Organiseren

Leren met IT: een kwestie van organiseren

Dat IT in het onderwijs een steeds belangrijkere plek krijgt is vooral te zien aan het aantal apparaten wat de scholen wordt binnen gesjouwd. Op zich is dat prima, zonder spullen wordt het sowieso niets. Maar met het effectief en zinvol gebruik van IT in het onderwijs heeft dat niet zoveel te maken. Succesvol toepassen van IT in de klas moet je vooral doen: je moet het goed organiseren.

 

Van beheer naar regie

Onder druk van ontwikkelingen als cloud computing zijn onderwijsinstellingen bezig met een transformatie. Het technisch beheer verschuift meer en meer naar externe dienstverleners. Centrale IT voorzieningen zoals servers, maar ook applicaties, worden steeds vaker als dienst afgenomen. Er zijn, zeker in het onderwijs, ook bar weinig redenen om zelf een serverpark in te richten en te beheren. Het kost alleen maar geld en in kwalitatieve zin levert het ook niets op. De technologie wordt steeds complexer waardoor de IT-afdeling het nauwelijks meer kan bijbenen en de kosten om het extern te regelen liggen lager. Toch is het niet allemaal hosanna. U kunt delen van de IT omgeving wel uitbesteden maar zonder goede aansturing van externe leveranciers dreigt er een gebrek aan grip. U dient dus de touwtjes in handen te blijven houden, maar hoe dan? 

 

IT-regieorganisatie

Vraag aan een makelaar wat de drie belangrijkste aspecten zijn bij het verkopen van een huis en het antwoord al zijn: locatie, locatie en locatie. Bij het toepassen van IT in het onderwijs geldt iets vergelijkbaars: organisatie, organisatie en organisatie. En de IT-organisatie, die moet veranderen. Van IT-beheer naar IT-regie. De nadruk moet komen op aansturing van de verschillende leveranciers waarbij de onderwijsinstelling zelf het grotere, overkoepelende, plaatje scherp in beeld houdt. Wat is er voor nodig van de verschillende leveranciers om het boven gelegen doel, wat dat dan ook is, te bereiken? Dat vraagt niet alleen om kennis van IT. Juist de kennis van het onderwijs staat hierbij centraal. IT staat namelijk altijd in dienst van het onderwijs. 

 

Stappenplan

Nu klinkt de naam IT regieorganisatie wellicht erg zwaar. Voor je het weet heb je een afdeling met allemaal bureaus, koffiemachines en managers met assistenten. En dat is dus niet de bedoeling. In de praktijk is het juist een zeer platte structuur waarbij de meeste taken en rollen vooral erg dicht tegen het onderwijs aan zitten. 

 

Hoe je dit doet? Binnenkort is ons stappenplan ‘Leidraad voor de inrichting van IT regie binnen het onderwijs’ hier te downloaden.

Terug naar de inspiratiebibliotheek
Lees ook over onze andere thema's

Lees meer over Realiseren:

18 resultaten gevonden:

Voorbereiding is de sleutel tot kwartiermaken

Van denken naar doen

Hoe komen we nu echt in beweging?

Het blijft lastig, veranderen. Ook als dat echt noodzakelijk is omdat er ‘iets’ niet werkt. Mensen zijn al gauw geneigd om de...

Aanbesteding open leerplatform

Open leerplatform

Hoe besteed je een open leerplatform aan?

Ook in het onderwijs is aanbesteden een jaarlijks terugkerend thema. Of het nu om meubilair, leermiddelen of IT gaat: je moet...

Beheerorganisatie leerplatform

Open leerplatform

Hoe beheer je een open leerplatform?

Goed beheer van software is al even oud als het gebruik van computers in het onderwijs. Van oudsher deden we alles zelf in he...

Educatieve content infrastructuur

Open leerplatform

Educatieve content en infrastructuur

Scholen hebben verstand van het begeleiden van leerlingen bij hun leerproces. Leraren kiezen passend lesmateriaal en willen h...

Reflectie digitaal rapport

Leren zichtbaar maken

Zelfreflectie zichtbaar maken

Het digitaal onderwijs is qua inhoud én vorm stevig in beweging. Dat betekent ook dat er meer digitale gegevens beschikbaar z...

Oudercommunicatie onderwijs

Leren zichtbaar maken

Effectieve oudercommunicatie

Scholen die voldoende informatie verstrekken aan ouders bevorderen daarmee de relatie tussen de school en ouders. Dit kan een...

Klassenmanagement organiseren

Leren zichtbaar maken

Hoe organiseer ik klassenmanagement?

Leuk, die introductie van devices zoals laptops en Chromebooks in het onderwijs. Als docent heb je het gevoel dat je de hele ...

Formatief evalueren schoolrapport

Leren zichtbaar maken

Een nieuw schoolrapport

Als vader was ik niet zozeer geïnteresseerd in cijfers. Dat mijn kind een 7.4 scoorde, ten opzichte van een 8.6 de vorige kee...

Digitaal portfolio leerling

Leren zichtbaar maken

Nut en noodzaak van een digitaal portfolio

Een digitaal portfolio behoort méér te zijn dan een digitale schoenendoos en velen hebben eigenlijk nog helemaal geen idee va...

Vaardigheden IT infrastructuur

Doorontwikkelen

De keerzijde van digitalisering

Nederland is al sinds jaar en dag koploper op het vlak van digitalisering. In de recente EU ranglijst zijn we echter een plaa...

Innoveren organiseren

Doorontwikkelen

Stop met innoveren

Recent was ik bij een onderwijsinstelling waar ik ze weer eens zielig in de hoek zag staan: de 3D-printers. Stonden daar een ...

Informatiemanagement samenwerken

Doorontwikkelen

Informatiemanagement: geen IT-feestje maar een bedrijfs...

Het lijkt zo logisch. Informatie is zo cruciaal dat zoiets juist bij de (beslissers binnen de) organisatie dient te liggen. M...

Regie bestemmingsplan IT

Realiseren

Van beheer naar regie, hoe doe je dat?

We kunnen er bijna niet meer omheen. De IT organisatie moet om, van het beheren van IT naar het regie voeren over IT. Ontwikk...

Bestemmingsplan voor IT

Richting bepalen

De stip op de horizon bestaat niet

Vaak wordt ons gevraagd om voor scholen de ‘stip op de horizon’ te beschrijven. Of om een ‘blauwdruk’ voor de toekomst te mak...

IT voor onderwijs

Richting bepalen

IT inzetten voor je onderwijsvisie

Het opstellen van een onderwijsvisie ligt vanzelfsprekend bij het onderwijs. Breed gedragen, toepasbaar en passend bij de ide...

Regie leren met IT

Realiseren

IT als dienst

Het gebruiken in plaats van bezitten van producten wordt alsmaar populairder. Deze verschuiving is in onze maatschappij steed...

Meerjarenbegroting Thematisch denken

Realiseren

Thematische meerjarenbegroting

Scholen ervaren het meer en meer. Er gaat veel geld om in IT. Natuurlijk steekt het nog schril af bij de bedragen voor person...

Verandermanagement status quo

Realiseren

Een succesvolle landing van een leerplatform

‘Alwéér iets nieuws?! Daar heb ik nu geen tijd voor hoor.’ Het zijn bij veel organisaties, zeker ook in het onderwijs, veel g...

Verder praten?

Ik plan graag een online afspraak met je in.

Kom in contact
Contact_Marcel_grijs

Ik help je graag verder

EV
Marcel de Jager