Evenementen agenda

PVA dlo

Online kennissessie: Plan van aanpak voor een digitale leeromgeving

Woensdag 23 november 2022, 15:30 - 16:30u.

Heb je plannen om 'Leren met IT' vorm te geven met een digitale leeromgeving? Dan werpt dit direct een aantal strategische en praktische vragen op. Centraal versus decentrale besluitvorming? Hoe borg ik betrokkenheid en draagvlak? Maakt een DLO deel uit van digitale leermiddelen, de IT-infrastructuur of geen van beide? En wie wordt systeemeigenaar, IT of het onderwijs? In 45 minuten helpen we je op weg. Deelnemers ontvangen een white paper, checklist en plan van aanpak. 

Klik hier voor het programma
It regie

Online kennissessie: IT-regie met behulp van kwartiermaken

Woensdag 14 december 2022, 15:30u

Speciaal voor het onderwijs organiseert Expanding Visions een online kennissessie over regie op IT. In 45 minuten gaan we in op de verschillende aspecten die noodzakelijk zijn voor het succesvol toepassen van IT in het onderwijs. We zullen laten zien dat dit met name gaat over het goed organiseren van IT en hoe je dit kan gebruiken binnen jouw organisatie. En we geven antwoord op de vraag welke stappen echt noodzakelijk zijn en wat moet je vooral niet moet doen. Na afloop van de sessie ontvang je de bijbehorende white paper kwartiermaken. Inschrijving opent in oktober.