Evenementen agenda

IT nieuw schooljaar

Online kennissessie voor het Primair Onderwijs: Jouw IT-plan voor het nieuwe schooljaar

Verplaatst naar: Woensdag 5 oktober 2022, 15:30u

Speciaal voor het PO organiseert Expanding Visions aan het begin van het nieuwe schooljaar deze online kennissessie. In 45 minuten delen we adviezen hoe je vanuit je onderwijsvisie komt tot een heldere koers op IT en deze vervolgens kunt realiseren. Op welke onderdelen zetten we focus, waar moeten we aan denken, wat mag het kosten en hoe zorgen we voor betrokkenheid? We nemen de stappen inclusief tips met je door, zodat je klaar bent om je IT-plannen voor het nieuwe schooljaar vorm te geven en je onderwijsvisie met IT te realiseren. Klik op onderstaande link voor meer informatie en aanmelding.

Meld je hier aan
Hands planting a tree

Online kennissessie voor het Voortgezet Onderwijs: Jouw IT-plan voor het nieuwe schooljaar

Verplaatst naar: Donderdag 6 oktober 2022, 15:30u

Speciaal voor het VO organiseert Expanding Visions aan het begin van het nieuwe schooljaar deze online kennissessie. In 45 minuten delen we adviezen hoe je vanuit je onderwijsvisie komt tot een heldere koers op IT en deze vervolgens kunt realiseren. Op welke onderdelen zetten we focus, waar moeten we aan denken, wat mag het kosten en hoe zorgen we voor betrokkenheid? We nemen de stappen inclusief tips met je door, zodat je klaar bent om je IT-plannen voor het nieuwe schooljaar vorm te geven en je onderwijsvisie met IT te realiseren. Klik op onderstaande link voor meer informatie en aanmelding.

Meld je hier aan
Thematisch begroten

Online kennissessie: IT thematisch begroten geeft meer grip!

Woensdag 12 oktober 2022, 15:30u

Scholen ervaren het meer en meer. Er gaat veel geld om in IT. Geld dat je maar één keer kunt uitgeven. Hoe doe ik dat als schoolorganisatie? Geeft mijn meerjarenbegroting IT wel voldoende inzicht om beslissingen te nemen of is het een boekhoudkundig kostenoverzicht? Een thematische meerjarenbegroting IT geeft zicht op de toekomst. Het dwingt schoolleiders om na te denken over 2023, maar ook over de jaren daarna. Een thematische insteek werkt pragmatisch en maakt direct duidelijk in welke 'hoek' de kosten vallen en waar de verbeteringen mogelijk zijn. IT-gerelateerde kosten worden aan thema's gebonden die voortkomen uit visie en doelstellingen. 

Meld je hier aan
Cute lovely school children at classroom having education activities

Online kennissessie: Leren zichtbaar maken met behulp van IT

Woensdag 2 november 2022, 15:30u

We horen het steeds meer: ‘Hoe krijgen we de leerling nog beter in beeld? Hoe maken we het leren zichtbaar en hoe creëren we eigenaarschap bij de leerling?’  Wat betekent leerdoelgericht werken en hoe geven we hier vorm aan? Wat bedoelen we met formatief evalueren en wat vraagt dit van een digitale leeromgeving? Onze gastspreker zal dieper ingaan op het hoe en waarom van leren zichtbaar maken. Aan de hand van een praktijkcase laten we zien hoe je, met behulp van een open leerplatform, het leren zichtbaar maakt voor leerkracht, leerling en ouders. Binnenkort open voor inschrijving.

PVA dlo

Online kennissessie voor het Primair Onderwijs: Plan van aanpak voor een digitale leeromgeving

Woensdag 23 november 2022, 15:30u

Heb je plannen om 'Leren met IT' vorm te geven met een digitale leeromgeving? Dan werpt dit direct een aantal strategische en praktische vragen op. Centraal versus decentrale besluitvorming? Hoe borg ik betrokkenheid en draagvlak? Maakt een dlo deel uit van digitale leermiddelen, IT-infrastructuur of geen van beide? En wie wordt systeemeigenaar, IT of het onderwijs? In 45 minuten helpt Expanding Visions je op weg. Deelnemers ontvangen een white paper, checklist en plan van aanpak. In november open voor inschrijving.

PVA dlo

Online kennissessie voor het Voortgezet Onderwijs: Plan van aanpak voor een digitale leeromgeving

Donderdag 24 november 2022, 15:30u

Heb je plannen om 'Leren met IT' vorm te geven met een digitale leeromgeving? Dan werpt dit direct een aantal strategische en praktische vragen op. Centraal versus decentrale besluitvorming? Hoe borg ik betrokkenheid en draagvlak? Maakt een dlo deel uit van digitale leermiddelen, IT-infrastructuur of geen van beide? En wie wordt systeemeigenaar, IT of het onderwijs? In 45 minuten helpt Expanding Visions je op weg. Deelnemers ontvangen een white paper, checklist en plan van aanpak. In november open voor inschrijving.

It regie

Online kennissessie voor het Primair onderwijs: IT-regie met behulp van kwartiermaken

Woensdag 14 december 2022, 15:30u

Speciaal voor het PO organiseert Expanding Visions een online kennissessie over regie op IT. In 45 minuten gaan we in op de verschillende aspecten die noodzakelijk zijn voor het succesvol toepassen van IT in het onderwijs. We zullen laten zien dat dit met name gaat over het goed organiseren van IT en hoe je dit kan gebruiken binnen jouw organisatie. En we geven antwoord op de vraag welke stappen echt noodzakelijk zijn en wat moet je vooral niet moet doen. Na afloop van de sessie ontvang je de bijbehorende white paper kwartiermaken. Inschrijving opent in oktober.

IT regie

Online kennissessie voor het Voortgezet Onderwijs: IT-regie met behulp van kwartiermaken

Donderdag 15 december 2022, 15:30u

Speciaal voor het VO organiseert Expanding Visions een online kennissessie over regie op IT. In 45 minuten gaan we in op de verschillende aspecten die noodzakelijk zijn voor het succesvol toepassen van IT in het onderwijs. We zullen laten zien dat dit met name gaat over het goed organiseren van IT en hoe je dit kan gebruiken binnen jouw organisatie. En we geven antwoord op de vraag welke stappen echt noodzakelijk zijn en wat moet je vooral niet moet doen. Na afloop van de sessie ontvang je de bijbehorende white paper kwartiermaken. Inschrijving opent in oktober.