Edublog > Leren zichtbaar maken > Eigenaarschap ontwikkelen met de juiste digitale ondersteuning

Eigenaarschap ontwikkelen met de juiste digitale ondersteuning

Je hoort het overal in het onderwijs: Leerlingen moeten meer eigenaar worden van hun leerproces. Het motiveert en draagt bij aan een positiever zelfbeeld. Een hoge mate van eigenaarschap bij leerlingen zou zelfs leiden tot hogere resultaten (Duckworth, 2009). Maar wat bedoelen we ermee en hoe kunnen we dit toepassen?

Jaap Kraaijenhagen foto

Door: Jaap Kraaijenhagen

Expanding Visions

Bend on Open Road, Pesquera de Ebro; Burgos; Spain

Je hoort het overal in het onderwijs: Leerlingen moeten meer eigenaar worden van hun leerproces. Uit welke componenten bestaat eigenaarschap? Hoe kunnen digitale middelen het eigenaarschap van het leerproces van de leerling ondersteunen?

Eigenaarschap van leren, is de mate waarin de leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces. Menig school spreekt de wens uit naar een meer actieve betrokkenheid van de leerling in het leren, waarbij leerlingen de mogelijkheid wordt geboden hun eigen leerroute te volgen. Een leerling kan dit echter niet alleen. Een duwtje in de goede richting is hierbij gewenst. 

 

Om het eigenaarschap van leerlingen te versterken, kan de docent onder meer de motivatie, betrokkenheid, zelfsturing en metacognitieve vaardigheden bevorderen. Motivatie en betrokkenheid van de leerling kunnen dan als startpunt van het eigenaarschap van het eigen leren worden gezien.

Vanuit deze motivatie en betrokkenheid kan de leerling bijvoorbeeld zelf leerdoelen stellen en kan de drive ontstaan om vanuit de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen (zelfsturing of zelfregulering).

 

Vanuit de docent vereist dit didactische en  pedagogische skills en een meer coachende rol, waarbij leerdoelgericht werken en feedback belangrijke elementen zijn, gebruik makend van digitale ondersteuning.

Eigenaarschap kent vier componenten:

 • Kennis: het nut inzien, doelen kennen, weten welke leerstrategieën er bestaan en voorkennis over een onderwerp hebben.
 • Engagement: de wil en interesse om te leren wat zich uit in vragen stellen, concentratie- en doorzettingsvermogen en leerplezier.
 • Zelfregulatievaardigheden: het vermogen om doelen te stellen, te plannen en strategieën te kiezen om de doelen te behalen.
 • Metacognitieve vaardigheden: het eigen gedrag kunnen controleren en aansturen.

Naast leerdoelgericht werken en formatief evalueren kan het eigenaarschap van de leerling vergroot worden door de leerling zelf keuzes te laten maken in zijn leerroute. Het vermogen om zelf terug te kijken op leerervaringen en daarvan te leren (zelfreflectie), wat al in de onder- en middenbouw van het primair onderwijs bevorderd kan worden, draagt hier eveneens aan bij.

 

Om dit alles digitaal te ondersteunen kan een digitaal leerplatform als hulpmiddel worden ingezet. Ook hier geldt de weg naar geleidelijkheid, door stap voor stap de gewenste functionaliteit (portfolio gebruik) en het werken met leerdoelen aan te spreken. Intuïtief en aansluitend op de onderwijsvisie.

 

2 november online kennissessie

Op woensdag 2 november aanstaande organiseert Aerobe, samen met Anja Schoots (leerkracht en promovendus) de kennissessie: 'Aan de slag met eigenaarschap door leren zichtbaar te maken'.  Kom je ook? Aanmelden kan via onderstaande knop, en deelname is gratis.

Info en aanmelden 2 november
Meer weten?

Laat hier je vraag achter

Een keer samen van gedachten wisselen?

Maak een afspraak
Contact_Jaap_grijs

Ik help je graag verder

EV
Jaap Kraaijenhagen

Lees ook de andere edublog artikelen

Status quo bias ook in het onderwijs?
Verandermanagement status quo
 • Hoe besteed je een open leerplatform aan?
  Aanbesteding open leerplatform
 • Organiseren moet je leren
  Organiseren moet je leren!
 • Wat je moet weten over CYOD & BYOD
 • Eigenaarschap ontwikkelen met de juiste digitale ondersteuning
  route naar eigenaarschap