Terug naar inspiratiebibliotheek

Thema: Leren zichtbaar maken

Veel leerkrachten willen het leren zichtbaar maken. Zij gaan ervan uit dat leerlingen zélf leren om te leren, onder andere door de lessen te evalueren en door te reflecteren op hun eigen werk. (Visible Learning - Prof. John Hattie e.a., 2019) Maar hoe pas je de theorie toe in de dagelijkse praktijk?

Leren zichtbaar maken

Een kwestie van organiseren

Het in de praktijk brengen van het gedachtegoed achter het Leren Zichtbaar Maken kan veel impact hebben. Niet alleen voor de leerling maar ook voor jou als leraar en als team. Je werkt op een andere manier samen met je team en met je leerlingen. Je evalueert niet alleen de leerling of de lesstof, maar ook je lesdoel(en) en instructies. Het is zaak dat je je als individu én als team continu ook zelf onderwerpt aan de nieuwe manier van werken. Hattie biedt, voor alle duidelijkheid, geen recept! Het in de praktijk brengen van “Visible Learning’ is dus zeker geen eenmalige ingreep maar een doorlopend proces dat zich blijvend aanpast aan jouw eigen kennis & vaardigheden. 

 

Leerdoelen bepalen

Visible Learning wordt vaak gekoppeld aan het zichtbaar maken van leerdoelen en aan een vakoverstijgende aanpak. Scholen willen de voortgang en doelen vastleggen in een digitaal portfolio. Dan wordt zichtbaar welke doelen een leerling beheerst en welke hij nog verder kan ontwikkelen. 

We zien inmiddels talloze sets van leerdoelen die goed aansluiten op zo’n leerdoelgerichte en vakoverstijgende aanpak. Maar welke set van doelen past het beste bij jouw school? Het bepalen van leerdoelen is echt één van de grote vraagstukken van scholen. En als team kijk je vast en zeker naar een vakoverstijgende aanpak. 

In de praktijk beginnen scholen vaak bij doorbreken van patronen en processen binnen de zaakvakken; daar worden doorgaans ‘grote’ leerdoelen gekozen. 

 

Grip krijgen op het onderwijsproces

Als je tot de kern weet te komen van Visible Learning dan zouden leerlingen zelfstandiger en kritischer worden. En ‘eigenaarschap’ krijgt dan een plek in je onderwijs. Veel scholen laten de methoden (deels) los en krijgen méér grip op het lesgeven, de leerstof en op de groei en leergedrag van individuele leerlingen. En er ontstaat meer samenwerking tussen leraar en leerlingen maar ook tussen leerlingen onderling. En omdat je meer in dialoog bent met je leerlingen groei je zelf mee!  Die hele dynamiek maakt het interessant; je krijgt nieuwe inzichten, ontwikkelt jezelf en daagt jezelf én je leerlingen blijvend uit. Maar hoe ga je er inhoudelijk mee om? Hoe leg je als leraar én als team een basis voor deze nieuwe manier van leren en lesgeven? Voor welke uitdagingen kom je te staan? Het delen van kennis hierover proberen wij via onze thema’s en blogs te stimuleren.

 

Laat je inspireren

Wil je voorbeelden zien vanuit de praktijk? Daar kunnen we je bij helpen; als leraar of als school.

 

Referenties

Website van John Hattie, https://www.visiblelearning.com/

Boek: Leren zichtbaar maken. Nederlandse vertaling van visible learning for teachers. ISBN13:9789461182043

Terug naar de inspiratiebibliotheek
Lees ook over onze andere thema's

Lees meer over Leren zichtbaar maken:

18 resultaten gevonden:

Voorbereiding is de sleutel tot kwartiermaken

Van denken naar doen

Hoe komen we nu echt in beweging?

Het blijft lastig, veranderen. Ook als dat echt noodzakelijk is omdat er ‘iets’ niet werkt. Mensen zijn al gauw geneigd om de...

Aanbesteding open leerplatform

Open leerplatform

Hoe besteed je een open leerplatform aan?

Ook in het onderwijs is aanbesteden een jaarlijks terugkerend thema. Of het nu om meubilair, leermiddelen of IT gaat: je moet...

Beheerorganisatie leerplatform

Open leerplatform

Hoe beheer je een open leerplatform?

Goed beheer van software is al even oud als het gebruik van computers in het onderwijs. Van oudsher deden we alles zelf in he...

Educatieve content infrastructuur

Open leerplatform

Educatieve content en infrastructuur

Scholen hebben verstand van het begeleiden van leerlingen bij hun leerproces. Leraren kiezen passend lesmateriaal en willen h...

Reflectie digitaal rapport

Leren zichtbaar maken

Zelfreflectie zichtbaar maken

Het digitaal onderwijs is qua inhoud én vorm stevig in beweging. Dat betekent ook dat er meer digitale gegevens beschikbaar z...

Oudercommunicatie onderwijs

Leren zichtbaar maken

Effectieve oudercommunicatie

Scholen die voldoende informatie verstrekken aan ouders bevorderen daarmee de relatie tussen de school en ouders. Dit kan een...

Klassenmanagement organiseren

Leren zichtbaar maken

Hoe organiseer ik klassenmanagement?

Leuk, die introductie van devices zoals laptops en Chromebooks in het onderwijs. Als docent heb je het gevoel dat je de hele ...

Formatief evalueren schoolrapport

Leren zichtbaar maken

Een nieuw schoolrapport

Als vader was ik niet zozeer geïnteresseerd in cijfers. Dat mijn kind een 7.4 scoorde, ten opzichte van een 8.6 de vorige kee...

Digitaal portfolio leerling

Leren zichtbaar maken

Nut en noodzaak van een digitaal portfolio

Een digitaal portfolio behoort méér te zijn dan een digitale schoenendoos en velen hebben eigenlijk nog helemaal geen idee va...

Vaardigheden IT infrastructuur

Doorontwikkelen

De keerzijde van digitalisering

Nederland is al sinds jaar en dag koploper op het vlak van digitalisering. In de recente EU ranglijst zijn we echter een plaa...

Innoveren organiseren

Doorontwikkelen

Stop met innoveren

Recent was ik bij een onderwijsinstelling waar ik ze weer eens zielig in de hoek zag staan: de 3D-printers. Stonden daar een ...

Informatiemanagement samenwerken

Doorontwikkelen

Informatiemanagement: geen IT-feestje maar een bedrijfs...

Het lijkt zo logisch. Informatie is zo cruciaal dat zoiets juist bij de (beslissers binnen de) organisatie dient te liggen. M...

Regie bestemmingsplan IT

Realiseren

Van beheer naar regie, hoe doe je dat?

We kunnen er bijna niet meer omheen. De IT organisatie moet om, van het beheren van IT naar het regie voeren over IT. Ontwikk...

Bestemmingsplan voor IT

Richting bepalen

De stip op de horizon bestaat niet

Vaak wordt ons gevraagd om voor scholen de ‘stip op de horizon’ te beschrijven. Of om een ‘blauwdruk’ voor de toekomst te mak...

IT voor onderwijs

Richting bepalen

IT inzetten voor je onderwijsvisie

Het opstellen van een onderwijsvisie ligt vanzelfsprekend bij het onderwijs. Breed gedragen, toepasbaar en passend bij de ide...

Regie leren met IT

Realiseren

IT als dienst

Het gebruiken in plaats van bezitten van producten wordt alsmaar populairder. Deze verschuiving is in onze maatschappij steed...

Meerjarenbegroting Thematisch denken

Realiseren

Thematische meerjarenbegroting

Scholen ervaren het meer en meer. Er gaat veel geld om in IT. Natuurlijk steekt het nog schril af bij de bedragen voor person...

Verandermanagement status quo

Realiseren

Een succesvolle landing van een leerplatform

‘Alwéér iets nieuws?! Daar heb ik nu geen tijd voor hoor.’ Het zijn bij veel organisaties, zeker ook in het onderwijs, veel g...

Samen verder praten?

Plan een bel afspraak in mijn agenda.

Maak een afspraak
Contact_Jeroen_geel

Ik help je graag verder

Aerobe logo met regel
Jeroen Schutz