Edublog > IT-koers bepalen | IT regisseren > Alles over Regie as a Service

Alles over Regie as a Service

In het laatste decennium hebben we de ontwikkeling van IT in het onderwijs een enorme vlucht zien nemen. Het onderwijs neemt een toenemende rol als opdrachtgever op zich.  En we zien al geruime tijd de verschuiving van eigen beheer naar regie. Maar hoe organiseer je IT-regie? Doe je dat als onderwijs zelf of is Regie as a Service een oplossing?

Krijn Padmos foto

Door: Krijn Padmos

Expanding Visions

Businessman looking at road with maze and solution concept-1

Het onderwijs maakt een duidelijke kanteling van IT-beheer naar IT-regie. Hoe kan Regie as a Service daar aan bijdragen? Wat is het, hoe zet je het op, én hoe voer je het uit?

IT als schakel tussen de onderwijsvisie en het leren in de klas

IT is voortdurend in ontwikkeling. Leerlingen en studenten werken uitgebreid met digitale leeromgevingen en leermanagementsystemen. Vanuit de onderwijsinstelling is er de wens om het leren inzichtelijk te maken en eigenaarschap bij leerlingen onder te brengen. Het onderwijs is steeds vaker opdrachtgever richting interne IT-afdelingen of externe dienstverleners. Aan de aanbodzijde van IT is er ook de nodige ontwikkeling. In toenemende mate worden cloudtoepassingen ingezet en systeemoplossingen binnen de onderwijsinstelling afgebouwd. Het beheer wordt uitbesteed en accenten komen anders te liggen. Je IT goed op orde krijgen en houden zorgt dikwijls voor de nodige kopzorgen.

De praktijk is weerbarstig

IT-beheer en nu IT-regie is voor bestuurders en directies geen 'core business'. Bij bestuur en directie zien we vragen als:

 • Hoe kunnen we het onderwijs zo goed mogelijk faciliteren met IT?
 • Hoe verhoog ik de tevredenheid over Leren met IT bij docenten en leerlingen?

Aan de IT-zijde maar ook aan de kant van het bestuur zien we veel vragen als:

 • Hoe krijg en houd ik voldoende gekwalificeerd IT-personeel?
 • Hoe houd ik grip op IT?
 • Hoe laat ik IT meer renderen?
 • Hoe kunnen we alle relevante IT-ontwikkelingen in het onderwijs volgen?

Van beheer naar IT-regie
Doordat veel applicaties richting de cloud verschuiven en ook het aantal systemen op school vermindert alsook het beheer daarvan wordt uitbesteed, ontstaat er een totaal andere dynamiek in het IT-beheer. Daar waar vroeger het accent lag op het zelf beheren, zien we nu een verschuiving naar het laten beheren. Het beheer verschuift naar het aansturen van je externe dienstverlener in plaats van het beheren. 

 

Regie tussen vraag en aanbod
We zien nog een ontwikkeling. Het onderwijs gaat steeds meer ‘ leunen’ op IT in het onderwijsproces. Hierbij gaat het onderwijs zich steeds meer profileren in de rol van interne cliënt. Ook neemt de deskundigheid toe bij een redelijke groep. Dit is overigens een ontwikkeling die al enige jaren speelt. Van een IT’er wordt nu ook gevraagd dat hij kan luisteren, invoelen, adviseren en veranderingen als gevolg van IT-ontwikkelingen kan managen. Dit is ook een vorm van regie. Veel IT’ers worstelen met deze nieuwe rol. 

Regie as a Service
Het speelveld van IT is complex. Veel disciplines op verschillende niveaus komen om de hoek kijken. Onderstaand figuur geeft een globale impressie. We hebben regiegebieden op strategisch, tactisch en operationeel niveau geplot op vraag en aanbodzijde van IT binnen een organisatie. Dit kan als volgt er uit zien:

Scherm­afbeelding 2023-01-26 om 09.30.06

In het voeren van regie zien we veelal drie keuzes die een onderwijsinstelling kan maken:

 • Zelf doen
 • Samenwerken met andere instellingen
 • Uitbesteden 

Het zelf doen is mogelijk wanneer je als instelling groot genoeg bent om deze rollen toe te voegen aan het personeelsbestand. De vraag hierbij is wel of je mensen van voldoende niveau kan werven en of je deze ook langere tijd kunt boeien, vasthouden en je voldoende werk voor hem of haar hebt. Samenwerken met andere instellingen kan voor kleinere instellingen een optie zijn. De vraag is of je een goede verdeling in tijd en aandacht kan maken met de collega-instelling. De laatste is het uitbesteden van die regietaken die je niet zelf kan organiseren. Dit lijkt misschien duur, maar dat hoeft niet perse. Het gaat erom wat regie as a service je oplevert en welke waarde je als instelling hieraan toekent. 


Opbrengsten
IT-Regie as a Service in de volle breedte levert onderwijsorganisaties veel voordelen op. Een aantal harde opbrengsten zijn (niet uitputtend):

 • Grip op IT
 • Controle over prestaties van IT-dienstverleners en financiën
 • De belangen van je IT-portefeuille worden behartigd <-> geeft zekerheid & het onderwijs houdt focus op het onderwijsproces

Je ziet dat Regie as a Service voordelen oplevert. Het kan zeker in tijden van personeel-schaarste soelaas bieden. Kijk voor een uitgebreider overzicht van opbrengsten in de white paper. Wil je meer weten over Regie as a Service? Neem dan direct contact met mij op door een afspraak te maken in mijn agenda onderaan de pagina. 

Klik hier om onze white paper te downloaden.

White paper Regie as a Service
Download hier

Laat hier je vraag achter

Een keer samen van gedachten wisselen?

Maak een afspraak
Contact_Krijn_grijs

Ik help je graag verder

EV
Krijn Padmos

Lees ook de andere edublog artikelen

 • De status quo bias in het onderwijs
 • SIVON beveelt betaalde Google Workspace versies aan voor gegarandeerde veiligheid
 • IT uitbesteden: Kans of valstrik?
 • Hoe een bestemmingsplan helpt bij het realiseren van ambities
 • Klantverhaal: Hoe Aerobe de beheer(s)tijd voor RVKO heeft gehalveerd
 • Normenkader IBP: Weten hoe je er nu voor staat