Terug naar Edublog overzicht

Thema: IT regisseren

Het toepassen van IT in het onderwijs is veel meer dan de optelsom van goedwerkende computers en software. Hoe gaan we IT nu echt effectief en zinvol inzetten in het onderwijs? Succesvol toepassen van ‘Leren met IT’ moet je vooral doen: je moet het goed organiseren.

IT regie in het onderwijs

Leren met IT: een kwestie van organiseren

Dat IT in het onderwijs een steeds belangrijkere plek krijgt, is vooral te zien aan het aantal apparaten wat scholen wordt binnen gesjouwd. Op zich is dat prima, zonder spullen wordt het sowieso niets. Maar met het effectief en zinvol gebruik van IT in het onderwijs heeft dat niet zoveel te maken. Succesvol toepassen van IT in de klas moet je vooral doen: je moet het goed organiseren.

 

Van beheer naar regie

Onder druk van ontwikkelingen als cloud computing zijn onderwijsinstellingen bezig met een transformatie. Het technisch beheer verschuift meer en meer naar externe dienstverleners. Centrale IT voorzieningen, zoals servers maar ook applicaties worden steeds vaker als dienst afgenomen. Er zijn, zeker in het onderwijs, ook bar weinig redenen om zelf een serverpark in te richten en te beheren. Het kost alleen maar geld en in kwalitatieve zin levert het ook niets op. De technologie wordt steeds complexer waardoor de IT afdeling het nauwelijks meer kan bijbenen, en de kosten om het extern te regelen liggen lager. Toch is het niet allemaal hosanna. Je kan delen van de IT omgeving wel uitbesteden, maar zonder goede aansturing van externe leveranciers dreigt er een gebrek aan grip. Je moet dus wel de touwtjes in handen te blijven houden, maar hoe dan? 

 

IT-regieorganisatie

Vraag aan een makelaar wat de drie belangrijkste aspecten zijn bij het verkopen van een huis en het antwoord al zijn: locatie, locatie en locatie. Bij het toepassen van IT in het onderwijs geldt iets vergelijkbaars: organisatie, organisatie en organisatie. En de IT organisatie, die moet veranderen. Van IT beheer naar IT regie. De nadruk moet komen op aansturing van de verschillende leveranciers waarbij de onderwijsinstelling zelf het grotere, overkoepelende, plaatje scherp in beeld houdt. Wat is er voor nodig van de verschillende leveranciers om het boven gelegen doel, wat dat dan ook is, te bereiken? Dat vraagt niet alleen om kennis van IT. Juist de kennis van het onderwijs staat hierbij centraal. IT staat namelijk altijd in dienst van het onderwijs. 

 

Stappenplan

Nu klinkt de naam IT regieorganisatie wellicht erg zwaar. Voor je het weet heb je een afdeling met allemaal bureaus, koffiemachines en managers met assistenten. En dat is dus niet de bedoeling. In de praktijk is het juist een zeer platte structuur waarbij de meeste taken en rollen vooral erg dicht tegen het onderwijs aan zitten. Hoe je dit doet? 

 

Het begint bij het formuleren van de opdracht. Wat is het idee? Waarom doen we dit? Wat is de behoefte? We moeten eerst weten welke richting we op willen anders heeft het niet zoveel zin. Maar we moeten ook weten wat er precies voor nodig is om het project succesvol te laten zijn. Wie moeten we betrekken? Hoe gaan we communiceren? Welke randvoorwaarden dienen te worden geregeld? Willen we uitbesteden? Wat wel en wat niet en in welke vorm? Met andere woorden eerst de  sourcingstrategie bepalen en dan daar naar handelen.

 

Succes creëren door kwartiermaken

Dit proces noemen wij ook wel kwartiermaken. Kwartiermaken is cruciaal om complexe IT projecten tot een succes te maken. De kwartiermaker zal er voor moeten zorgen dat het plan en de beoogde doelen helder en vooral haalbaar zijn. Wat zijn de randvoorwaarden en zijn ze vervuld voordat het project in de uitvoeringsfase gaat? Hoe verhoudt het project zich met de overige doelstellingen van de organisatie? In plaats van problemen moeten oplossen op het moment dat ze ontstaan, gaan we vooral ‘voordenken’. Wat kunnen we nu al voorzien als een mogelijk risico en hoe kunnen we dat oplossen.

 

Het grote voordeel? De projectmanager krijgt een afgebakende en haalbare opdracht waardoor de kans van slagen van het project flink toeneemt. En hij of zij kan weer sturen op de traditionele driehoek van projectmanagement.

 

Samenwerking tussen Business en IT 

Om de IT organisatie een integraal onderdeel uit te laten maken van je organisatie, is het zaak dat business en IT nader tot elkaar komen.  Informatiemanagement is zo'n werkgebied dat daar veel voordeel uit haalt. Door samen (business en IT) verkenningen uit te voeren ten aanzien van ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. De business kijkt naar de gebruikers functionaliteiten en IT vertegenwoordigt de behoeften binnen de werkprocessen. Zo kunnen kansen voor de organisatie worden geïdentificeerd. 

Lees meer over IT regisseren:

18 resultaten gevonden:

device keuze Aerobe

Open leerplatform, IT regisseren

Het belang van een goede device keuze

In de praktijk kom ik heel vaak tegen dat een school eerst een device keuze (het apparaat waarmee een leerling zijn digitale ...

IT regisseren, Digitale transformatie

Kwartiermaken in het onderwijs

Ontwikkelingen in de IT en vooral het toepassen daarvan in het onderwijs volgen elkaar snel op. Maar hoe maak je deze ontwikk...

Koers bepalen, Digitale transformatie

IT als integraal onderdeel van uw onderwijsvisie

Als hobbyfotograaf bezit ik meerdere camera’s. Zo ook nog een oude analoge Kodak. Dat deed mij meteen denken aan de slag die ...

Educatieve content infrastructuur

Open leerplatform

Educatieve content en infrastructuur

Scholen hebben verstand van het begeleiden van leerlingen bij hun leerproces. Leraren kiezen passend lesmateriaal en willen h...

Koers bepalen

Datagestuurd onderwijs: zinvol of zinloos?

Een ontwikkeling die al jaren de ronde doet maar vooral nog een belofte is betreft het ‘datagestuurd onderwijs’. Op basis van...

Voorbereiding is de sleutel tot kwartiermaken

IT regisseren, Digitale transformatie

Hoe komen we nu echt in beweging?

Het blijft lastig, veranderen. Ook als dat echt noodzakelijk is omdat er ‘iets’ niet werkt. Mensen zijn al gauw geneigd om de...

Aanbesteding open leerplatform

Open leerplatform, IT regisseren

Hoe besteed je een open leerplatform aan?

Ook in het onderwijs is aanbesteden een jaarlijks terugkerend thema. Of het nu om meubilair, leermiddelen of IT gaat: je moet...

Beheerorganisatie leerplatform

Open leerplatform

Hoe beheer je een open leerplatform?

Goed beheer van software is al even oud als het gebruik van computers in het onderwijs. Van oudsher deden we alles zelf in he...

Klassenmanagement organiseren

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

Hoe organiseer ik klassenmanagement?

Leuk, die introductie van devices zoals laptops en Chromebooks in het onderwijs. Als docent heb je het gevoel dat je de hele ...

Vaardigheden IT infrastructuur

Koers bepalen, Digitale transformatie

De keerzijde van digitalisering

Nederland is al sinds jaar en dag koploper op het vlak van digitalisering. In de recente EU ranglijst zijn we echter een plaa...

Innoveren organiseren

Koers bepalen

Stop met innoveren

Recent was ik bij een onderwijsinstelling waar ik ze weer eens zielig in de hoek zag staan: de 3D-printers. Stonden daar een ...

Informatiemanagement samenwerken

IT regisseren, Digitale transformatie

Informatiemanagement: geen IT-feestje maar een bedrijfs...

Het lijkt zo logisch. Informatie is zo cruciaal dat zoiets juist bij de (beslissers binnen de) organisatie dient te liggen. M...

Regie bestemmingsplan IT

IT regisseren, Digitale transformatie

Van beheer naar regie, hoe doe je dat?

We kunnen er bijna niet meer omheen. De IT organisatie moet om, van het beheren van IT naar het regie voeren over IT. Ontwikk...

Bestemmingsplan voor IT

Koers bepalen

De stip op de horizon bestaat niet

Vaak wordt ons gevraagd om voor scholen de ‘stip op de horizon’ te beschrijven. Of om een ‘blauwdruk’ voor de toekomst te mak...

IT voor onderwijs

Koers bepalen

IT inzetten voor je onderwijsvisie

Het opstellen van een onderwijsvisie ligt vanzelfsprekend bij het onderwijs. Breed gedragen, toepasbaar en passend bij de ide...

Regie leren met IT

IT regisseren, Digitale transformatie

IT als dienst

Het gebruiken in plaats van bezitten van producten wordt alsmaar populairder. Deze verschuiving is in onze maatschappij steed...

Meerjarenbegroting Thematisch denken

Koers bepalen, IT regisseren

Thematische meerjarenbegroting

Scholen ervaren het meer en meer. Er gaat veel geld om in IT. Natuurlijk steekt het nog schril af bij de bedragen voor person...

Verandermanagement status quo

Open leerplatform, Digitale transformatie

Een succesvolle landing van een leerplatform

‘Alwéér iets nieuws?! Daar heb ik nu geen tijd voor hoor.’ Het zijn bij veel organisaties, zeker ook in het onderwijs, veel g...

Verder praten?

Plan een bel afspraak in mijn agenda.

Maak een afspraak
Contact_Pieter_grijs

Ik help je graag verder

EV
Pieter Roovers