Terug naar Edublog overzicht

Thema: IT regisseren

Het toepassen van IT in het onderwijs is veel meer dan de optelsom van goedwerkende computers en software. Hoe gaan we IT nu echt effectief en zinvol inzetten in het onderwijs? Succesvol toepassen van ‘Leren met IT’ moet je vooral doen: je moet het goed organiseren.

IT regie in het onderwijs

Leren met IT: een kwestie van organiseren

Dat IT in het onderwijs een steeds belangrijkere plek krijgt, is vooral te zien aan het aantal apparaten wat scholen wordt binnen gesjouwd. Op zich is dat prima, zonder spullen wordt het sowieso niets. Maar met het effectief en zinvol gebruik van IT in het onderwijs heeft dat niet zoveel te maken. Succesvol toepassen van IT in de klas moet je vooral doen: je moet het goed organiseren.

 

Van beheer naar regie

Onder druk van ontwikkelingen als cloud computing zijn onderwijsinstellingen bezig met een transformatie. Het technisch beheer verschuift meer en meer naar externe dienstverleners. Centrale IT voorzieningen, zoals servers maar ook applicaties worden steeds vaker als dienst afgenomen. Er zijn, zeker in het onderwijs, ook bar weinig redenen om zelf een serverpark in te richten en te beheren. Het kost alleen maar geld en in kwalitatieve zin levert het ook niets op. De technologie wordt steeds complexer waardoor de IT afdeling het nauwelijks meer kan bijbenen, en de kosten om het extern te regelen liggen lager. Toch is het niet allemaal hosanna. Je kan delen van de IT omgeving wel uitbesteden, maar zonder goede aansturing van externe leveranciers dreigt er een gebrek aan grip. Je moet dus wel de touwtjes in handen te blijven houden, maar hoe dan? 

 

IT-regieorganisatie

Vraag aan een makelaar wat de drie belangrijkste aspecten zijn bij het verkopen van een huis en het antwoord al zijn: locatie, locatie en locatie. Bij het toepassen van IT in het onderwijs geldt iets vergelijkbaars: organisatie, organisatie en organisatie. En de IT organisatie, die moet veranderen. Van IT beheer naar IT regie. De nadruk moet komen op aansturing van de verschillende leveranciers waarbij de onderwijsinstelling zelf het grotere, overkoepelende, plaatje scherp in beeld houdt. Wat is er voor nodig van de verschillende leveranciers om het boven gelegen doel, wat dat dan ook is, te bereiken? Dat vraagt niet alleen om kennis van IT. Juist de kennis van het onderwijs staat hierbij centraal. IT staat namelijk altijd in dienst van het onderwijs. 

 

Stappenplan

Nu klinkt de naam IT regieorganisatie wellicht erg zwaar. Voor je het weet heb je een afdeling met allemaal bureaus, koffiemachines en managers met assistenten. En dat is dus niet de bedoeling. In de praktijk is het juist een zeer platte structuur waarbij de meeste taken en rollen vooral erg dicht tegen het onderwijs aan zitten. Hoe je dit doet? 

 

Het begint bij het formuleren van de opdracht. Wat is het idee? Waarom doen we dit? Wat is de behoefte? We moeten eerst weten welke richting we op willen anders heeft het niet zoveel zin. Maar we moeten ook weten wat er precies voor nodig is om het project succesvol te laten zijn. Wie moeten we betrekken? Hoe gaan we communiceren? Welke randvoorwaarden dienen te worden geregeld? Willen we uitbesteden? Wat wel en wat niet en in welke vorm? Met andere woorden eerst de  sourcingstrategie bepalen en dan daar naar handelen.

 

Succes creëren door kwartiermaken

Dit proces noemen wij ook wel kwartiermaken. Kwartiermaken is cruciaal om complexe IT projecten tot een succes te maken. De kwartiermaker zal er voor moeten zorgen dat het plan en de beoogde doelen helder en vooral haalbaar zijn. Wat zijn de randvoorwaarden en zijn ze vervuld voordat het project in de uitvoeringsfase gaat? Hoe verhoudt het project zich met de overige doelstellingen van de organisatie? In plaats van problemen moeten oplossen op het moment dat ze ontstaan, gaan we vooral ‘voordenken’. Wat kunnen we nu al voorzien als een mogelijk risico en hoe kunnen we dat oplossen.

 

Het grote voordeel? De projectmanager krijgt een afgebakende en haalbare opdracht waardoor de kans van slagen van het project flink toeneemt. En hij of zij kan weer sturen op de traditionele driehoek van projectmanagement.

 

Samenwerking tussen Business en IT 

Om de IT organisatie een integraal onderdeel uit te laten maken van je organisatie, is het zaak dat business en IT nader tot elkaar komen.  Informatiemanagement is zo'n werkgebied dat daar veel voordeel uit haalt. Door samen (business en IT) verkenningen uit te voeren ten aanzien van ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. De business kijkt naar de gebruikers functionaliteiten en IT vertegenwoordigt de behoeften binnen de werkprocessen. Zo kunnen kansen voor de organisatie worden geïdentificeerd. 

Lees meer over IT regisseren:

44 resultaten gevonden:

Digitale transformatie

Waarom succesvolle adoptie de sleutel is voor leren met...

Er komen heel veel IT applicaties de klas binnen, denk aan educatieve applicaties, portfolio’s en leeromgevingen. De corona p...

Leren zichtbaar maken

Leren met IT en leerdoelgericht onderwijs

Scholen zijn al een tijd aan de slag met leerdoelgericht onderwijs. Naast de verplichte eindtermen en kerndoelen, gaat het bi...

IT regisseren, Digitale transformatie

Kwartiermaken in het onderwijs

Ontwikkelingen in de IT en vooral het toepassen daarvan in het onderwijs volgen elkaar snel op. Maar hoe maak je deze ontwikk...

Leren zichtbaar maken

Het leren met IT als coach

Onderwijshervormingen, digitalisering, een vernieuwde toetscultuur, geen sector die zo onderhevig is aan veranderingen als he...

Innoveren organiseren

Koers bepalen

Stop met innoveren

Recent was ik bij een onderwijsinstelling waar ik ze weer eens zielig in de hoek zag staan: de 3D-printers. Stonden daar een ...

Leren zichtbaar maken, IT regisseren, Digitale transformatie

Te weinig personeel voor te veel banen, wat nu?

Dit is de kop van uitzendingen van het NOS journaal van verleden week, deze week en wellicht ook volgende week. Je hoeft maar...

Meerjarenbegroting Thematisch denken

Koers bepalen, IT regisseren

Thematische meerjarenbegroting

Scholen ervaren het meer en meer. Er gaat veel geld om in IT. Natuurlijk steekt het nog schril af bij de bedragen voor person...

route naar eigenaarschap

Leren zichtbaar maken

Eigenaarschap ontwikkelen met de juiste digitale onders...

Je hoort het overal in het onderwijs: Leerlingen moeten meer eigenaar worden van hun leerproces. Het motiveert en draagt bij ...

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

Van summatief naar formatief evalueren | Hoe doe je dat...

   

Koers bepalen, IT regisseren, Digitale transformatie

Slim IT begroten in het onderwijs

De corona-crisis heeft de noodzaak van het slim toepassen van IT in het onderwijs stevig op de kaart gezet. Tegelijkertijd re...

Regie-as-a-Service

Open leerplatform, IT regisseren, Digitale transformatie

Ik wens je veel (IT) personeel of niet?

Ken je dit oud uit de oosterse wereld afkomstige gezegde? In de oorspronkelijke betekenis is iemand veel personeel wensen zoi...

formatief evalueren

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

Formatief evalueren in een leerplatform

Veel huidige schoolplannen zoomen in op de wens tot meer formatieve toetsing. Maar hoe kun je dit nu digitaal ondersteunen en...

online risico's

IT regisseren, Digitale transformatie

Veilige IT? Kwestie van goede afspraken

Nederlanders geven zichzelf vaker dan in 2020 een onvoldoende over hoe ze omgaan met online risico’s. 60% maakt zich zorgen o...

Aanbesteding open leerplatform

Open leerplatform, IT regisseren

Hoe besteed je een open leerplatform aan?

Ook in het onderwijs is aanbesteden een jaarlijks terugkerend thema. Of het nu om meubilair, leermiddelen of IT gaat: je moet...

Informatiemanagement samenwerken

IT regisseren, Digitale transformatie

Informatiemanagement: geen IT-feestje maar een bedrijfs...

Het lijkt zo logisch. Informatie is zo cruciaal dat zoiets juist bij de (beslissers binnen de) organisatie dient te liggen. M...

Projectonderwijs aandacht

Leren zichtbaar maken, Digitale transformatie

Projectonderwijs samen met een digitaal portfolio

Projectonderwijs is niet nieuw. Maar, we bevinden ons nu in een post-corona tijdperk. Het onderwijs heeft een aantal flinke d...

Beheerst groeien

Open leerplatform, IT regisseren, Digitale transformatie

Hoe realiseer ik beheerst mijn visie Leren met IT?

Er komt een moment dat alle plannen gereed zijn. Het strategisch beleidsplan en het schoolplan liggen voor je op tafel, inclu...

Koers bepalen, IT regisseren

Jouw eigen IT-regisseur

In de Onderwijstrends Top 10 van Jester Strategy staat “Groeiend ongemak over gebrek aan regie” dit jaar nieuw in de top 10. ...

Centrale servicedesk, single point of contact, SPOC

IT regisseren

Is een centrale servicedesk voor alle IT problemen haal...

Hoe organiseer je een centrale servicedesk voor alle IT zaken?  

Koers bepalen, Digitale transformatie

3 tips voor digitale transformatie

Wat is digitale transformatie in het onderwijs? Waarom heb je het nodig? En waar begin je? Transformeren kan je leren. Ik gee...

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

De leerling achter het stuur met een portfolio

Menig schoolplan spreekt de ambitie uit meer formatief te gaan werken en het leren meer zichtbaar te laten worden. De focus v...

Koers bepalen, Digitale transformatie

De 3 belangrijkste IT trends in het onderwijs

IT krijgt een steeds grotere plek in het onderwijs. ‘Groter’ betekent hier echter vooral ‘veel’ en nog niet zo heel erg slim....

Starten met een leeromgeving

Open leerplatform, Koers bepalen

4 vragen die je jezelf moet stellen voordat je start me...

Vorige week organiseerde Expanding Visions een online kennissessie met als hoofdonderwerp het plan van aanpak voor een digita...

Boze leerkracht

IT regisseren

Welke leverancier past het best bij jou?

In onze dagelijkse praktijk horen we regelmatig van scholen dat zij ontevreden zijn over de prestaties hun leverancier. Prest...

Leren zichtbaar maken, Digitale transformatie

Laten we gaan groeimind-setten!

Ken je dat kaartspel Set? Het herkennen van patronen in kaartjes. Je kan er heel goed in worden door de juiste speltactiek to...

Regie-as-a-Service

IT regisseren, Digitale transformatie

De route naar succesvol 'Leren met IT'

De meeste onderwijsorganisaties hebben een visie op het 'Leren met IT' opgenomen in het strategisch beleidsplan. Een strategi...

Schoolplannen aerobe

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform, Koers bepalen

Hoe digitalisering bijdraagt aan schoolplannen

Het schoolplan heeft een verplicht karakter binnen het funderend onderwijs en wordt elke 4 jaar vastgesteld door het bestuur ...

Klassenmanagement Aerobe

Open leerplatform, IT regisseren

Klassenmanagement: het Zwitsers zakmes van de leerkrach...

Ik sprak laatst met een onderwijsdirecteur die van mening was dat klassenmanagement betuttelend is. Maar is dat wel zo? Ik be...

Digitale transformatie

Hoe denkfouten je helpen bij verandering

Wij mensen zijn slimme wezens. Met een goed stel hersenen kom je ver! Maar ook onze hersenen maken denkfouten. In de gedragse...

Leren schrijven en leren typen!

Koers bepalen, IT regisseren

iPads leiden tot een slecht handschrift!

Een publicatie van het NRC haalde vorige week aan, dat leerlingen door het gebruik van iPads en laptops in het primair onderw...

IT regisseren, Digitale transformatie

Van beheer naar regie, hoe doe je dat?

We kunnen er bijna niet meer omheen. De IT organisatie moet om, van het beheren van IT naar het regie voeren over IT. Ontwikk...

Verandermanagement status quo

Open leerplatform, Digitale transformatie

Status quo bias ook in het onderwijs?

‘Alwéér iets nieuws?! Daar heb ik nu geen tijd voor hoor.’ Het zijn bij veel organisaties, zeker ook in het onderwijs, veel g...

Koers bepalen onderwijsministers

Open leerplatform, Koers bepalen

Nieuwe ministers, nieuwe koers?

Een nieuwe start biedt in de regel nieuwe kansen. En met een nieuwe regering zal het tweespan Robbert Dijkgraaf en Dennis Wie...

device keuze Aerobe

Open leerplatform, IT regisseren

Het belang van een goede device keuze

In de praktijk kom ik heel vaak tegen dat een school eerst een device keuze (het apparaat waarmee een leerling zijn digitale ...

Koers bepalen, Digitale transformatie

IT als integraal onderdeel van uw onderwijsvisie

Als hobbyfotograaf bezit ik meerdere camera’s. Zo ook nog een oude analoge Kodak. Dat deed mij meteen denken aan de slag die ...

Educatieve content infrastructuur

Open leerplatform

Educatieve content en infrastructuur

Scholen hebben verstand van het begeleiden van leerlingen bij hun leerproces. Leraren kiezen passend lesmateriaal en willen h...

Koers bepalen

Datagestuurd onderwijs: zinvol of zinloos?

Een ontwikkeling die al jaren de ronde doet maar vooral nog een belofte is betreft het ‘datagestuurd onderwijs’. Op basis van...

Voorbereiding is de sleutel tot kwartiermaken

IT regisseren, Digitale transformatie

Hoe komen we nu echt in beweging?

Het blijft lastig, veranderen. Ook als dat echt noodzakelijk is omdat er ‘iets’ niet werkt. Mensen zijn al gauw geneigd om de...

Beheerorganisatie leerplatform

Open leerplatform

Hoe beheer je een open leerplatform?

Goed beheer van software is al even oud als het gebruik van computers in het onderwijs. Van oudsher deden we alles zelf in he...

Klassenmanagement organiseren

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

Hoe organiseer ik klassenmanagement?

Leuk, die introductie van devices zoals laptops en Chromebooks in het onderwijs. Als docent heb je het gevoel dat je de hele ...

Vaardigheden IT infrastructuur

Koers bepalen, Digitale transformatie

De keerzijde van digitalisering

Nederland is al sinds jaar en dag koploper op het vlak van digitalisering. In de recente EU ranglijst zijn we echter een plaa...

Bestemmingsplan voor IT

Koers bepalen

De stip op de horizon bestaat niet

Vaak wordt ons gevraagd om voor scholen de ‘stip op de horizon’ te beschrijven. Of om een ‘blauwdruk’ voor de toekomst te mak...

IT voor onderwijs

Koers bepalen

IT inzetten voor je onderwijsvisie

Het opstellen van een onderwijsvisie ligt vanzelfsprekend bij het onderwijs. Breed gedragen, toepasbaar en passend bij de ide...

Regie leren met IT

IT regisseren, Digitale transformatie

IT als dienst

Het gebruiken in plaats van bezitten van producten wordt alsmaar populairder. Deze verschuiving is in onze maatschappij steed...

Verder praten?

Plan een bel afspraak in mijn agenda.

Maak een afspraak
Contact_Pieter_grijs

Ik help je graag verder

EV
Pieter Roovers