Terug naar Edublog overzicht

Thema: IT regisseren

Het toepassen van IT in het onderwijs is veel meer dan de optelsom van goedwerkende computers en software. Hoe gaan we IT nu echt effectief en zinvol inzetten in het onderwijs? Succesvol toepassen van ‘Leren met IT’ moet je vooral doen: je moet het goed organiseren.

IT regie onderwijs

Leren met IT: een kwestie van organiseren

Dat IT in het onderwijs een steeds belangrijkere plek krijgt, is vooral te zien aan het aantal apparaten wat scholen wordt binnen gesjouwd. Op zich is dat prima, zonder spullen wordt het sowieso niets. Maar met het effectief en zinvol gebruik van IT in het onderwijs heeft dat niet zoveel te maken. Succesvol toepassen van IT in de klas moet je vooral doen: je moet het goed organiseren.

 

Van beheer naar regie

Onder druk van ontwikkelingen als cloud computing zijn onderwijsinstellingen bezig met een transformatie. Het technisch beheer verschuift meer en meer naar externe dienstverleners. Centrale IT voorzieningen, zoals servers maar ook applicaties worden steeds vaker als dienst afgenomen. Er zijn, zeker in het onderwijs, ook bar weinig redenen om zelf een serverpark in te richten en te beheren. Het kost alleen maar geld en in kwalitatieve zin levert het ook niets op. De technologie wordt steeds complexer waardoor de IT afdeling het nauwelijks meer kan bijbenen, en de kosten om het extern te regelen liggen lager. Toch is het niet allemaal hosanna. Je kan delen van de IT omgeving wel uitbesteden, maar zonder goede aansturing van externe leveranciers dreigt er een gebrek aan grip. Je moet dus wel de touwtjes in handen te blijven houden, maar hoe dan? 

 

IT-regieorganisatie

Vraag aan een makelaar wat de drie belangrijkste aspecten zijn bij het verkopen van een huis en het antwoord al zijn: locatie, locatie en locatie. Bij het toepassen van IT in het onderwijs geldt iets vergelijkbaars: organisatie, organisatie en organisatie. En de IT organisatie, die moet veranderen. Van IT beheer naar IT regie. De nadruk moet komen op aansturing van de verschillende leveranciers waarbij de onderwijsinstelling zelf het grotere, overkoepelende, plaatje scherp in beeld houdt. Wat is er voor nodig van de verschillende leveranciers om het boven gelegen doel, wat dat dan ook is, te bereiken? Dat vraagt niet alleen om kennis van IT. Juist de kennis van het onderwijs staat hierbij centraal. IT staat namelijk altijd in dienst van het onderwijs. 

 

Stappenplan

Nu klinkt de naam IT regieorganisatie wellicht erg zwaar. Voor je het weet heb je een afdeling met allemaal bureaus, koffiemachines en managers met assistenten. En dat is dus niet de bedoeling. In de praktijk is het juist een zeer platte structuur waarbij de meeste taken en rollen vooral erg dicht tegen het onderwijs aan zitten. Hoe je dit doet? 

 

Het begint bij het formuleren van de opdracht. Wat is het idee? Waarom doen we dit? Wat is de behoefte? We moeten eerst weten welke richting we op willen anders heeft het niet zoveel zin. Maar we moeten ook weten wat er precies voor nodig is om het project succesvol te laten zijn. Wie moeten we betrekken? Hoe gaan we communiceren? Welke randvoorwaarden dienen te worden geregeld? Willen we uitbesteden? Wat wel en wat niet en in welke vorm? Met andere woorden eerst de sourcingstrategie bepalen en dan daar naar handelen.

 

Succes creëren door kwartiermaken

Dit proces noemen wij ook wel kwartiermaken. Kwartiermaken is cruciaal om complexe IT projecten tot een succes te maken. De kwartiermaker zal er voor moeten zorgen dat het plan en de beoogde doelen helder en vooral haalbaar zijn. Wat zijn de randvoorwaarden en zijn ze vervuld voordat het project in de uitvoeringsfase gaat? Hoe verhoudt het project zich met de overige doelstellingen van de organisatie? In plaats van problemen moeten oplossen op het moment dat ze ontstaan, gaan we vooral ‘voordenken’. Wat kunnen we nu al voorzien als een mogelijk risico en hoe kunnen we dat oplossen. Luister in 6 minuten over Het belang van de kwartiermaker in de vlog, en voor de toepassing lees de white paper Kwartiermaken: Stapsgewijs naar een programmaplan.

 

Het grote voordeel? De projectmanager krijgt een afgebakende en haalbare opdracht waardoor de kans van slagen van het project flink toeneemt. En hij of zij kan weer sturen op de traditionele driehoek van projectmanagement.

 

Samenwerking tussen Business en IT 

Om de IT organisatie een integraal onderdeel uit te laten maken van je organisatie, is het zaak dat business en IT nader tot elkaar komen. Informatiemanagement is zo'n werkgebied dat daar veel voordeel uit haalt. Door samen (business en IT) verkenningen uit te voeren ten aanzien van ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. De business kijkt naar de gebruikers functionaliteiten en IT vertegenwoordigt de behoeften binnen de werkprocessen. Zo kunnen kansen voor de organisatie worden geïdentificeerd. 

Lees meer over IT regisseren:

126 resultaten gevonden:

Digitale transformatie, White paper

De status quo bias in het onderwijs

‘Alwéér iets nieuws?! Daar heb ik nu geen tijd voor hoor.’ Het zijn bij veel organisaties, zeker ook in het onderwijs, veel g...

Digitale transformatie, Veilig digitaal gebruik

SIVON beveelt betaalde Google Workspace versies aan voo...

Ook het ministerie van OCW maakt nu officieel bekend dat Google Workspace veilig gebruikt kan worden binnen het onderwijs. De...

IT regisseren

IT uitbesteden: Kans of valstrik?

Onlangs sprak ik een bestuurder van een scholengroep die vertelde dat zijn IT-beheerorganisatie niet goed werkte. Hij vroeg z...

IT-koers bepalen

Hoe een bestemmingsplan helpt bij het realiseren van am...

De stichting van een onderwijsorganisatie presenteert eenmaal in de 4 jaar een nieuwe strategische koers. Als afgeleide hierv...

Open leerplatform

Klantverhaal: Hoe Aerobe de beheer(s)tijd voor RVKO hee...

In de dynamische wereld van het onderwijs is technologie een sleutelcomponent geworden om zowel leerkrachten als leerlingen t...

IT regisseren, White paper

Normenkader IBP: Weten hoe je er nu voor staat

Digitale veiligheid staat steeds meer op de agenda, ook binnen het onderwijs. En dat is maar goed ook. Niet alleen beschikken...

Open leerplatform, IT-koers bepalen

Telefoonverbod: Wat is er inmiddels veranderd in de kla...

Het lijkt alweer een tijd geleden dat het ministerie melding maakte dat vanaf 1 januari 2024 middelbare scholieren geen mobie...

Leren zichtbaar maken

Waarom je wil werken vanuit leerlijnen - Deel 2

Wat is nu precies werken vanuit leerlijnen? Om hier wat richting aan te geven, heb ik een aantal fasen beschreven die allemaa...

Leren zichtbaar maken

Waarom je wil werken vanuit leerlijnen

Veel scholen denken na over het werken vanuit leerlijnen. De meest gehoorde argumenten hiervoor zijn: Het programma is nu erg...

Leren zichtbaar maken, Digitale transformatie

Onderwijs, delen is groeien!

In een vorig blogartikel schreef ik over ‘Te weinig personeel en te veel banen’. Een van de punten die daarin wordt belicht: ...

IT regisseren, Digitale transformatie

Deze afwegingen bepalen jouw IT-sourcing strategie

De meeste onderwijsorganisaties hebben een visie op het 'Leren met IT' opgenomen in het strategisch beleidsplan. Een strategi...

Open leerplatform

4 strategieën tegen digitale afleiding in de les

In de moderne klaslokalen strijden leerkrachten vaak tegen een steeds groeiende digitale afleiding. Van smartphones tot socia...

Leren zichtbaar maken, Digitale transformatie

Te weinig personeel voor te veel banen, wat nu?

Dit is de kop van uitzendingen van het NOS journaal van verleden week, deze week en wellicht ook volgende week. Je hoeft maar...

IT regisseren, Digitale transformatie

Succes met innoveren

De IPON beurs, hét event voor professionals in het onderwijs, vond eind februari plaats. Dit jaar stond het thema 'Samenwerke...

IT regisseren, Digitale transformatie

Geen tijd voor verandering in het onderwijs

Vorige maand heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om het schoolzwemmen weer terug te brengen. Dit past volledig in de t...

Meerjarenbegroting Thematisch denken

IT-koers bepalen, IT regisseren

Hoe je grip houdt op je IT-uitgaven

Scholen ervaren het meer en meer. Er gaat veel geld om in IT. Natuurlijk steekt het nog schril af bij de bedragen voor person...

Open leerplatform, IT-koers bepalen

IPON vraagt om positie van bestuur en directie

De IPON is weer voorbij. In twee dagen tijd konden de bezoekers zich vergapen aan vernieuwde leermiddelen, gadgets, inspirati...

De route naar formatief handelen met een open leerplatf...

Formatief handelen is een beetje een containerbegrip geworden. Wat het inhoudt, verschilt per school. Daarbij kan de route er...

IT regisseren, Digitale transformatie

Wat het onderwijs van Coolblue kan leren

Hoe belangrijk is IT nu echt voor jullie onderwijs? Dat is een vraag die ik regelmatig in projecten stel. Het antwoord is nie...

Digitale transformatie, White paper

Wat te doen met weerstand

Ken je dat? Je introduceert iets nieuws bij je collega’s. Iets waar jij erg enthousiast over bent, en waarvan je ook echt gel...

Open leerplatform, Digitale transformatie, Veilig digitaal gebruik

Smartphones uit de klas zorgt voor serieus beveiligings...

Vroeger waren slot en grendel zelf de beveiliging. In dit digitale tijdperk hebben we een extra beveiligingssleutel toegevoeg...

Digitale transformatie

IPON: Kijk verder dan je neus lang is

Het onderwijs staat flink onder druk en dit wordt dan ook regelmatig in het nieuws besproken. Niet alleen het tekort aan lera...

IT regisseren, Vlog

EVlog: De noodzaak van regievoeren in het onderwijs

Vraag een makelaar naar de 3 belangrijkste aspecten bij het verkopen van een huis en het antwoord luidt: locatie, locatie, lo...

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

Kan je de toetsdruk verminderen?

Formatief handelen is een belangrijk onderdeel van de visie en doelstellingen van veel scholen. Volgens onderzoek van het NRO...

IT-koers bepalen, IT regisseren

Bestuursbureau, staat IT bij uw goede voornemens?

Het nieuwe jaar is begonnen, en dat is voor veel mensen hét moment om goede voornemens te maken. Voor veel onderwijsorganisat...

Open leerplatform, Digitale transformatie

Hoe je onderwijsvernieuwing tackelt

Je wilt optrekken met je auto maar je slaat (per ongeluk) een paar versnellingen over. Je komt niet op gang of de motor slaat...

IT-koers bepalen, IT regisseren, Digitale transformatie

Onderwijs ziende blind?

Aan het begin van het jaar starten we traditiegetrouw met goede voornemens. Ook op de verschillende socials zie ik weer veel ...

IT regisseren, Digitale transformatie

Normenkader IBP: Een heilloze weg?

Nu het stof van de introductie van het Normenkader Informatiebeveiliging is neergedaald, kunnen we langzamerhand de reacties ...

Digitale transformatie

Weg met begrijpend lezen in het vakkenpakket

Afgelopen weekend werd er een uitgebreid artikel gepubliceerd in de Volkskrant over het onderwijs. Uit recente PISA-cijfers b...

device keuze Aerobe

Open leerplatform, IT regisseren

Het belang van een goede devicekeuze

In de praktijk kom ik heel vaak tegen dat een school eerst een device keuze (het apparaat waarmee een leerling zijn digitale ...

Open leerplatform, IT regisseren

Hoe herken je een goede servicedesk?

Zit je altijd minstens 10 minuten in de wacht bij een supportdesk? En wanneer je eindelijk geholpen wordt, lijkt het alsof ji...

Projectonderwijs aandacht

Open leerplatform

Geef de leerkracht tools om zijn rol als spin in het we...

De ontwikkelingen om ons heen gaan razendsnel. Scholen hebben amper tijd om het onderwijs aan te passen aan de veranderende v...

Open leerplatform, IT-koers bepalen, IT regisseren

Hoe de aanschaf bepalend is voor het rendement op IT

Rendement op de inzet van IT in de klas en/of op de werkvloer is een bekende discussie, die gaat over het rendement waneer he...

Digitale transformatie, Veilig digitaal gebruik

Webinar: Nut en noodzaak van Google Workspaces

Werk je al met een Google Workspace of heb je plannen daarvoor? Hoe borg je dan veiligheid en privacy? Ken je de relatie met ...

Open leerplatform, Veilig digitaal gebruik

Wanneer betaalde Google en Microsoft versies interessan...

Momenteel is de verhouding van het marktaandeel Google en Microsoft in het onderwijs wereldwijd 60% Google en 40% Microsoft. ...

IT regisseren, Digitale transformatie, Veilig digitaal gebruik

100% veilig bestaat niet

Digitale veiligheid staat hoog op de agenda binnen het onderwijs. Dat merken wij niet alleen in projecten maar ook tijdens, d...

IT-koers bepalen, IT regisseren

Balanceren op het IT-koord: tussen wens en werkelijkhei...

Het afgelopen decennium hebben we een enorme groei gezien in de ontwikkeling van IT in het onderwijs. Het onderwijs neemt ste...

IT-koers bepalen, IT regisseren

Hoe houd je je hoofd boven water als IT-organisatie?

“Ongemak over gebrek aan regie” is met toenemende mate een zorg in het onderwijs. De scope van IT in het onderwijs wordt stee...

IT regisseren, Digitale transformatie, Veilig digitaal gebruik

Digitale veiligheid in het onderwijs: Hoe je de juiste ...

Een belangrijke rol bij het verbeteren van de digitale veiligheid binnen het onderwijs is weggelegd voor Identity & Acces...

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

De sleutelrol van een portfolio in het onderwijs

Menig schoolplan spreekt de ambitie uit meer formatief te gaan werken en het leren meer zichtbaar te laten worden. De focus v...

Digitale transformatie

Innovatie in het onderwijs: Samenwerken, visie en toewi...

Vorige week kreeg ik de kans om het congres OnderwijsInzicht bij te wonen. De interessantste sessie vond ik 'Krachtig innover...

IT regisseren, White paper

Regie op IT: begin met het eind voor ogen!

'De zeven eigenschappen voor effectief leiderschap’ van Stephen Covey vormen nog altijd de basis voor leiderschapstrainingen,...

IT regisseren, White paper

Normenkader IBP: Hoe nu verder?

Digitale veiligheid staat steeds meer op de agenda, ook binnen het onderwijs. En dat is maar goed ook. Niet alleen beschikken...

Leren zichtbaar maken, Digitale transformatie

Kleine stappen, groot effect

De leerling meer eigenaarschap geven op zijn eigen leerproces. Belangrijk, maar makkelijker gezegd dan gedaan. Zo weet ik er ...

Leren zichtbaar maken

De leerkracht ontzorgen met klassenmanagement

Over het belang van effectief klassenmanagement is al heel wat gezegd. Feit blijft dat effectief klassenmanagement een combin...

Open leerplatform, IT-koers bepalen, IT regisseren

Waarom een goed begin het halve werk is, juíst bij IT-p...

Het nieuwe schooljaar, we gaan er weer voor! Uiteraard geldt hierbij het spreekwoord dat we al op de basisschool hebben gelee...

Digitale transformatie, White paper

Hoe denkfouten in je voordeel werken

Wij mensen zijn slimme wezens. Met een goed stel hersenen kom je ver! Maar ook onze hersenen maken denkfouten. In de gedragse...

IT regisseren, Digitale transformatie

CYOD vs BYOD, wat past beter bij jouw school?

Steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs kiezen voor Bring Your Own Device (BYOD) of Choose Your Own Device (CYOD), hi...

Leren zichtbaar maken

Een boeiend schooljaar: reflectie en vooruitzichten

Het schooljaar is voorbij gevlogen en het nieuwe schooljaar dient zich alweer aan. Het kabinet is gevallen en de affaire Wier...

Digitale transformatie, Veilig digitaal gebruik

Welke acties nodig zijn nu Google veilig voor gebruik i...

Afgelopen donderdag organiseerden we een informatiesessie over wat de impact voor het onderwijs is nu Google officieel is goe...

Digitale transformatie, Veilig digitaal gebruik

ChromeOS veilig benutten met een Chrome Education Upgra...

Met een Chrome Education Upgrade licentie beheer je de Chromebooks volledig en werken je leerlingen veilig in de cloud. Welke...

Digitale transformatie, Veilig digitaal gebruik

Overheid en SIVON bevinden Google veilig voor op school

Digitale transformatie

IT-adoptie: Het overbruggen van de kloof

Er komen heel veel IT-applicaties de klas binnen, denk aan educatieve apps, portfolio’s en leeromgevingen. Dit alles om leren...

IT regisseren, Veilig digitaal gebruik

Hoe veilig zijn ChatGPT en BARD eigenlijk?

IT-koers bepalen, IT regisseren

Met een skibril in de klas?

Er was recent weer een hoop opwinding omtrent een nieuw product van Apple, de Vision Pro. Deze bril combineert Virtual Realit...

Leren zichtbaar maken

Vaardigheden en competenties zichtbaar maken

Naast aandacht voor cognitieve ontwikkeling, is er binnen het onderwijs steeds meer aandacht voor ontwikkeling van competenti...

IT-koers bepalen

Jouw IT-plan voor het nieuwe schooljaar

Vaak wordt ons gevraagd om voor scholen de ‘stip op de horizon’ te beschrijven. Of om een ‘blauwdruk’ voor de toekomst te mak...

IT regisseren, White paper

Hoe je regie neemt als schoolbestuur

Zoals ook de PO en VO raad opmerken, maken de snelheid en complexiteit van technologische ontwikkelingen het steeds moeilijke...

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

De transformatie naar formatief evalueren, hoe dan?

De Staat van het Onderwijs heeft vorige week haar rapport van 2023 gepresenteerd, met als hoofdlijn dat de basisvaardigheden ...

IT regisseren

Meerjarenbegroting: Wat kost jouw IT?

Het is een vraag die in nagenoeg elk project voorbij komt: 'Hoeveel geeft jouw organisatie nu eigenlijk uit aan IT'. Het antw...

Open leerplatform, IT-koers bepalen, IT regisseren

5 antwoorden voor het kiezen van jouw IT-leverancier

Iedereen kent het spreekwoord ‘Bezint eer ge begint’. Open deur eigenlijk. Bij iedere actie moet je eerst even nadenken, onge...

IT regisseren, Digitale transformatie, Veilig digitaal gebruik

Een veilige toegang tot de digitale schoolomgeving

Digitale veiligheid is meer dan ooit een belangrijk onderwerp. Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met hacks en diefstal...

Leren zichtbaar maken

Schoolbesturen grijpen in vanwege ontoereikend curricul...

Het primair en voortgezet onderwijs bereiden leerlingen voor op de toekomst. De overheid moet er daarbij voor zorgen dat de i...

Leren zichtbaar maken

Hoe je eigenaarschap ontwikkelt op school

Hoe vergroten we de motivatie bij leerlingen in de klas? Welke rol spelen eigenaarschap en leren zichtbaar maken hierin? We v...

Leren zichtbaar maken

Rubrics-cube kan het simpeler?

Rubrics. Voor het onderwijs geen onbekende term. In 2006 werd er al over geschreven. Een formatieve manier van beoordelen die...

Open leermaterialen in Aerobe

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

Niet de methode maar het kind centraal!

Een duidelijke behoefte vanuit het onderwijs is de aanvulling op het leermateriaal van uitgevers. Meer keuzevrijheid, flexibi...

IT regisseren, Vlog

EVlog - Waarom kwartiermakers nodig zijn

Complexe projecten vragen om een goede voorbereiding. Zonder goede voorbereiding tuig je misschien wel een project op voor de...

IT regisseren

Wat je moét weten voordat je een IT-programma start

Ontwikkelingen in de IT en vooral het toepassen daarvan in het onderwijs volgen elkaar snel op. Maar hoe maak je deze ontwikk...

Leren zichtbaar maken

Meer gemotiveerde leerlingen met projectonderwijs!

Motivatie en werkhouding blijven het onderwijs bezighouden. Zeker naarmate het schooljaar vordert, wordt de motivatie minder ...

IT-koers bepalen, IT regisseren, Digitale transformatie

Ga voordenken in plaats van nadenken

Het was deze week maar betrekkelijk klein nieuws, maar de kans bestaat dat je binnenkort geen belasting meer hoeft te betalen...

IT regisseren, Digitale transformatie

4 randvoorwaarden voor succesvol lesgeven met devices

Devices zijn niet meer weg te denken in de klas. Een ontwikkeling die moet bijdragen aan beter onderwijs door alle mogelijkhe...

Leren zichtbaar maken, Digitale transformatie

Weg met smartphones op school!

De discussie over smartphones in de klas is recentelijk weer opgewaaid. Twee weken geleden besteedde Arjan Lubach er nog aand...

Digitale transformatie

Waarom succesvolle adoptie de sleutel is voor leren met...

Er komen heel veel IT applicaties de klas binnen, denk aan educatieve applicaties, portfolio’s en leeromgevingen. De corona p...

IT-koers bepalen, IT regisseren

Alles over Regie as a Service

In het laatste decennium hebben we de ontwikkeling van IT in het onderwijs een enorme vlucht zien nemen. Het onderwijs neemt ...

IT regisseren, Digitale transformatie

Krijgt kunstmatige intelligentie het onderwijs in haar ...

Kunstmatige intelligentie stond deze week weer eens uitgebreid op de voorpagina's en dan met name de toepassing ChatGPT. Midd...

Starten met een leeromgeving

Open leerplatform, IT-koers bepalen

4 vragen die je jezelf moet stellen voordat je start me...

Jullie zijn het erover eens, de huidige leeromgeving voldoet niet (meer). Dus je gaat opzoek naar een nieuwe digitale leeromg...

Bestemmingsplan voor IT

IT-koers bepalen

De stip op de horizon bestaat niet

Vaak wordt ons gevraagd om voor scholen de ‘stip op de horizon’ te beschrijven. Of om een ‘blauwdruk’ voor de toekomst te mak...

Open leerplatform, Digitale transformatie

2023, een jaar vol uitdagingen

2022 is aan ons voorbij gevlogen. De Corona epidemie doofde uit en komt via China weer op ons af? De oorlog in Oekraïne gaat ...

Digitale transformatie

Virtual Reality, meer dan alleen een gadget op school?

Virtual Reality is al jaren een veelbelovende technologie als toepassing voor het onderwijs. In 2016 schreef Remco Pijpers va...

knelpuntenroute onderwijs

IT regisseren, Digitale transformatie

IT-beleid, welke route nemen we?

We weten waarschijnlijk allemaal wel hoe het werkt. We hebben een IT-beleidsplan liggen en er is na jaren dringend een update...

Aanbesteding open leerplatform

Open leerplatform, IT regisseren, White paper

Hoe besteed je een open leerplatform aan?

Hoe kom je tot een doordachte aanschaf van een digitale leeromgeving of open leerplatform? Is het infrastructuur of een educa...

Organiseren moet je leren!

IT regisseren, Digitale transformatie

Organiseren moet je leren

Er zijn weinig organisaties waar er zoveel verschillende applicaties worden gebruikt als in het onderwijs. Sterker nog, enkel...

route naar eigenaarschap

Leren zichtbaar maken

Eigenaarschap ontwikkelen met de juiste digitale onders...

Je hoort het overal in het onderwijs: Leerlingen moeten meer eigenaar worden van hun leerproces. Het motiveert en draagt bij ...

Leren zichtbaar maken

Aan de slag met eigenaarschap door leren zichtbaar te m...

Actueel in het onderwijs: De wens tot het ontwikkelen van meer eigenaarschap bij leerlingen en de leerling een actievere rol ...

IT regisseren, Digitale transformatie, Veilig digitaal gebruik

Hoe veilig is digitaal onderwijs?

Dat het onderwijs ook digitaal veilig moet zijn, lijkt een open deur. Maar het is, gelukkig, niet voor niets dat er momenteel...

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

Van ambitie naar actie

Staan in jouw schoolplan ook van die mooie zinnen als 'We streven naar een beleid waarbij we leerlingen meer betrekken bij hu...

IT-koers bepalen, IT regisseren, Vlog

EVlog - Innoveren met een IT-bestemmingsplan

Hoe vertaal je de doelstellingen van het strategisch beleidsplan naar het leren met IT? We zien vaak dat er teveel nadruk wor...

IT regisseren, Digitale transformatie

Het groeiplan voor leren met IT

Als we een project starten met nieuwe IT-technologie, zijn we altijd gebrand op succes. Ja toch? Het zou erg vreemd zijn als ...

IT-koers bepalen, IT regisseren, Vlog

EVlog - Thematische meerjarenbegroting

Scholen ervaren het meer en meer. Er gaat veel geld om in IT. Natuurlijk steekt het nog schril af bij de bedragen voor person...

stapsgewijze begeleiding

Digitale transformatie

Blended begeleiding voor adoptie

Er komen heel veel IT-applicaties de klas binnen, denk aan educatieve apps, portfolio’s en leeromgevingen. Dit alles om leren...

Open leerplatform, IT regisseren, Digitale transformatie

Succesvolle IT is vooral mensenwerk

Het toepassen van IT in het onderwijs is nog altijd sterk technologie gedreven. Er kan iets, dus we doen het. Daarnaast worde...

Digitale transformatie, Veilig digitaal gebruik

De waarde van een veilige omgeving bij adoptie

Er komen heel veel IT-applicaties de klas binnen, denk aan educatieve apps, portfolio’s en leeromgevingen. Dit alles om leren...

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

Hoe vaardig gaan we op vakantie?

De vakantie is begonnen en we trekken erop uit. Voordat we op pad gaan maken we een planning. Waar gaan we heen, en hoe? We b...

Digitale transformatie, White paper

Waarom succesvolle adoptie de sleutel is voor leren met...

Er komen heel veel IT applicaties de klas binnen, denk aan educatieve applicaties, portfolio’s en leeromgevingen. De corona p...

Leren zichtbaar maken

Leren met IT en leerdoelgericht onderwijs

Scholen zijn al een tijd aan de slag met leerdoelgericht onderwijs. Naast de verplichte eindtermen en kerndoelen, gaat het bi...

Leren zichtbaar maken

Het leren met IT als coach

Onderwijshervormingen, digitalisering, een vernieuwde toetscultuur, geen sector die zo onderhevig is aan veranderingen als he...

Innoveren organiseren

IT-koers bepalen

Stop met innoveren

Recent was ik bij een onderwijsinstelling waar ik ze weer eens zielig in de hoek zag staan: de 3D-printers. Stonden daar een ...

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

Van summatief naar formatief evalueren | Hoe doe je dat...

Regie-as-a-Service

Open leerplatform, IT regisseren, Digitale transformatie

Ik wens je veel (IT) personeel of niet?

Ken je dit oud uit de oosterse wereld afkomstige gezegde? In de oorspronkelijke betekenis is iemand veel personeel wensen zoi...

formatief evalueren

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

Formatief evalueren in een leerplatform

Veel huidige schoolplannen zoomen in op de wens tot meer formatieve toetsing. Maar hoe kun je dit nu digitaal ondersteunen en...

online risico's

IT regisseren, Digitale transformatie, Veilig digitaal gebruik

Veilige IT? Kwestie van goede afspraken

Nederlanders geven zichzelf vaker dan in 2020 een onvoldoende over hoe ze omgaan met online risico’s. 60% maakt zich zorgen o...

Informatiemanagement samenwerken

IT regisseren, Digitale transformatie

Informatiemanagement: geen IT-feestje maar een bedrijfs...

Het lijkt zo logisch. Informatie is zo cruciaal dat zoiets juist bij de (beslissers binnen de) organisatie dient te liggen. M...

Projectonderwijs aandacht

Leren zichtbaar maken, Digitale transformatie

Projectonderwijs samen met een digitaal portfolio

Projectonderwijs is niet nieuw. Maar, we bevinden ons nu in een post-corona tijdperk. Het onderwijs heeft een aantal flinke d...

Beheerst groeien

Open leerplatform, IT regisseren, Digitale transformatie

Hoe realiseer ik beheerst mijn visie Leren met IT?

Er komt een moment dat alle plannen gereed zijn. Het strategisch beleidsplan en het schoolplan liggen voor je op tafel, inclu...

Centrale servicedesk, single point of contact, SPOC

IT regisseren

Is een centrale servicedesk voor alle IT problemen haal...

Hoe organiseer je een centrale servicedesk (single-point-of-contact) of kortweg SPOC, voor alle IT zaken?

IT-koers bepalen, Digitale transformatie

3 tips voor digitale transformatie

Wat is digitale transformatie in het onderwijs? Waarom heb je het nodig? En waar begin je? Transformeren kan je leren. Ik gee...

IT-koers bepalen, Digitale transformatie

De 3 belangrijkste IT trends in het onderwijs

IT krijgt een steeds grotere plek in het onderwijs. ‘Groter’ betekent hier echter vooral ‘veel’ en nog niet zo heel erg slim....

Starten met een leeromgeving

Open leerplatform, IT-koers bepalen

4 vragen die je jezelf moet stellen voordat je start me...

Vorige week organiseerde Expanding Visions een online kennissessie met als hoofdonderwerp het plan van aanpak voor een digita...

Boze leerkracht

IT regisseren

Welke leverancier past het best bij jou?

In onze dagelijkse praktijk horen we regelmatig van scholen dat zij ontevreden zijn over de prestaties hun leverancier. Prest...

Leren zichtbaar maken, Digitale transformatie, White paper

Laten we gaan groeimind-setten!

Ken je dat kaartspel Set? Het herkennen van patronen in kaartjes. Je kan er heel goed in worden door de juiste speltactiek to...

IT regisseren, Digitale transformatie

De route naar succesvol 'Leren met IT'

De meeste onderwijsorganisaties hebben een visie op het 'Leren met IT' opgenomen in het strategisch beleidsplan. Een strategi...

Schoolplannen aerobe

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform, IT-koers bepalen

Hoe digitalisering bijdraagt aan schoolplannen

Het schoolplan heeft een verplicht karakter binnen het funderend onderwijs en wordt elke 4 jaar vastgesteld door het bestuur ...

Klassenmanagement Aerobe

Open leerplatform, IT regisseren, White paper

Klassenmanagement: het Zwitsers zakmes van de leerkrach...

Ik sprak laatst met een onderwijsdirecteur die van mening was dat klassenmanagement betuttelend is. Maar is dat wel zo? Ik be...

Leren schrijven en leren typen!

IT-koers bepalen, IT regisseren

iPads leiden tot een slecht handschrift!

Een publicatie van het NRC haalde vorige week aan, dat leerlingen door het gebruik van iPads en laptops in het primair onderw...

IT regisseren, Digitale transformatie

Van beheer naar regie, hoe doe je dat?

We kunnen er bijna niet meer omheen. De IT organisatie moet om, van het beheren van IT naar het regie voeren over IT. Ontwikk...

Verandermanagement status quo

Open leerplatform, Digitale transformatie, White paper

Status quo bias ook in het onderwijs?

‘Alwéér iets nieuws?! Daar heb ik nu geen tijd voor hoor.’ Het zijn bij veel organisaties, zeker ook in het onderwijs, veel g...

Koers bepalen onderwijsministers

Open leerplatform, IT-koers bepalen

Nieuwe ministers, nieuwe koers?

Een nieuwe start biedt in de regel nieuwe kansen. En met een nieuwe regering zal het tweespan Robbert Dijkgraaf en Dennis Wie...

IT-koers bepalen, Digitale transformatie

IT als integraal onderdeel van uw onderwijsvisie

Als hobbyfotograaf bezit ik meerdere camera’s. Zo ook nog een oude analoge Kodak. Dat deed mij meteen denken aan de slag die ...

Educatieve content infrastructuur

Open leerplatform, White paper

Educatieve content en infrastructuur

Scholen hebben verstand van het begeleiden van leerlingen bij hun leerproces. Leraren kiezen passend lesmateriaal en willen h...

IT-koers bepalen

Datagestuurd onderwijs: zinvol of zinloos?

Een ontwikkeling die al jaren de ronde doet maar vooral nog een belofte is betreft het ‘datagestuurd onderwijs’. Op basis van...

Voorbereiding is de sleutel tot kwartiermaken

IT regisseren, Digitale transformatie, White paper

Hoe komen we nu echt in beweging?

Het blijft lastig, veranderen. Ook als dat echt noodzakelijk is omdat er ‘iets’ niet werkt. Mensen zijn al gauw geneigd om de...

Beheerorganisatie leerplatform

Open leerplatform, White paper

Hoe beheer je een open leerplatform?

Goed beheer van software is al even oud als het gebruik van computers in het onderwijs. Van oudsher deden we alles zelf in he...

Klassenmanagement organiseren

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform, White paper

Hoe organiseer ik klassenmanagement?

Leuk, die introductie van devices zoals laptops en Chromebooks in het onderwijs. Als docent heb je het gevoel dat je de hele ...

Vaardigheden IT infrastructuur

IT-koers bepalen, Digitale transformatie

De keerzijde van digitalisering

Nederland is al sinds jaar en dag koploper op het vlak van digitalisering. In de recente EU ranglijst zijn we echter een plaa...

IT voor onderwijs

IT-koers bepalen, White paper

IT inzetten voor je onderwijsvisie

Het opstellen van een onderwijsvisie ligt vanzelfsprekend bij het onderwijs. Breed gedragen, toepasbaar en passend bij de ide...

Regie leren met IT

IT regisseren, Digitale transformatie

IT als dienst

Het gebruiken in plaats van bezitten van producten wordt alsmaar populairder. Deze verschuiving is in onze maatschappij steed...

Verder praten?

Plan een bel afspraak in mijn agenda.

Maak een afspraak
Contact_Pieter_grijs

Ik help je graag verder

EV
Pieter Roovers