Terug naar Edublog overzicht

Thema: IT-koers bepalen

"Als je niet weet waar je heen wilt is elke richting goed" zegt de Cheshire Cat tegen Alice in Alice in Wonderland. Het leidt tot niets. Wat is het doel, hoe bereiken we dat het beoogde doel wordt bereikt? Hoe maken we de vertaalslag van je visie op onderwijs naar wat dit betekent voor ‘Leren met IT’? Tijd voor een strategie!

Koers bepalen onderwijsvisie

Keuzes maken

Heb je wel eens last van keuzestress? Vast wel. Nu is dat op zich geen ramp, maar het is wel lastig als het om keuzes gaat die een grote impact kunnen hebben op je organisatie. “Wat voor een device gaan we in het onderwijs gebruiken? Welk leerplatform past het beste bij ons?” Belangrijke vragen die niet altijd een eenvoudig antwoord hebben. Lees ook de white paper 'Lesgeven met devices'.

 

Vertaalslag naar Leren met IT

Je hebt ongetwijfeld een heldere visie op onderwijs en weet wat je daarmee wilt bereiken. En vooral hoe. Toch worstelen veel onderwijsinstellingen juist met een vraagstuk als de keuze voor een leerplatform. De reden hiervoor ligt deels in het ontbreken van kennis. Wat voor type producten zijn er? Wat doet de markt? Wat is de richting die uitgevers opgaan? Tegelijkertijd is dit relatief eenvoudig te vergaren kennis. Dat lijkt dus niet het echte probleem.

 

De crux van de problematiek ligt op een ander vlak. Hoewel scholen een goed uitgekristalliseerde visie op onderwijs hebben, wordt de vertaalslag naar het leren met IT onvoldoende gemaakt. En dat leidt met enige regelmaat tot ongelukken, zoals het maken van keuzes op het vlak van IT dat volstrekt niet aansluit bij de manier van lesgeven in het onderwijs. Er wordt teveel de nadruk gelegd op het wat en te weinig op het hoe.

 

Hoe gaan we bereiken dat IT het ‘wat’ gaat ondersteunen? Wat betekent dit voor de organisatie in termen van menskracht, kennis en vaardigheden, geld, opleiding, en infrastructuur? En wie gaat er voor zorgen dat de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan ook echt behaald worden? Kortom, hoe pakken we dit aan?

 

Van strategie naar praktijk

Belangrijke keuzes kunnen niet worden gemaakt zonder een heldere strategie die weer voortkomt uit die visie op onderwijs en het strategisch beleidsplan (het Sbp) van de organisatie. Bij het nemen van beslissingen kunnen we vervolgens steeds terugkijken. Past deze beslissing wel bij onze strategie? Toch is dat lastig. We moeten namelijk voorkomen dat we de spreekwoordelijke ‘stip de de horizon’ gaan beschrijven. Of om een ‘blauwdruk’ voor de toekomst te maken. IT ontwikkelingen gaan zo snel dat de blauwdruk al verouderd is voordat de figuurlijke inkt droog is. Kunnen we dan helemaal niets doen en moeten we gewoon afwachten wat de toekomst ons brengt?

 

Bestemmingsplan als leidraad

In onze dagelijkse praktijk hebben we goede ervaring met het opstellen van een bestemmingsplan voor IT. Dit in analogie met een bestemmingsplan wat bijvoorbeeld een gemeente opstelt. Een bestemmingsplan voor IT werkt net zo. Het maakt de kaders van impliciete denkbeelden over het leren met IT concreet zonder daarbij de details in te vullen. En daarmee is het een hulpmiddel om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en echt in beweging te komen. Het bestemmingsplan creëert een gezamenlijk toetsingskader om initiatieven en plannen aan te toetsen.

 

Thematisch denken

Om deze plannen te realiseren, moet er natuurlijk ook nagedacht worden over de bekostiging. Een thematische meerjarenbegroting helpt hierbij. Het dwingt het management om na te denken over nu, maar ook over de aankomende jaren. Welke verbeteringen zijn noodzakelijk en welke gewenst vanuit het onderwijsbeleid van de school? Door in thema’s te denken, kies je voor een pragmatische aanpak. Het wordt direct duidelijk in welke ‘hoek’ de kosten vallen en waar de verbeteringen mogelijk zijn. Alle IT gerelateerde kosten, ook versluierde IT-kosten bij conciërges of i-coaches op scholen worden aan thema’s gebonden.

 

Meer weten over hoe je een strategie op onderwijs kan vertalen naar een strategie op ‘leren met IT’? Lees onze andere artikelen over het thema "Koers bepalen" hieronder.

Lees meer over IT-koers bepalen:

83 resultaten gevonden:

IT regisseren, White paper

Hoe je regie neemt als schoolbestuur

Zoals ook de PO en VO raad opmerken, maken de snelheid en complexiteit van technologische ontwikkelingen het steeds moeilijke...

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

De transformatie naar formatief evalueren, hoe dan?

De Staat van het Onderwijs heeft vorige week haar rapport van 2023 gepresenteerd, met als hoofdlijn dat de basisvaardigheden ...

IT regisseren

Meerjarenbegroting: Wat kost jouw IT?

Het is een vraag die in nagenoeg elk project voorbij komt: 'Hoeveel geeft jouw organisatie nu eigenlijk uit aan IT'. Het antw...

Open leerplatform, IT-koers bepalen, IT regisseren

5 antwoorden voor het kiezen van jouw IT-leverancier

Iedereen kent het spreekwoord ‘Bezint eer ge begint’. Open deur eigenlijk. Bij iedere actie moet je eerst even nadenken, onge...

IT regisseren, Vlog

IT-organisatie, organisatie, organisatie

Vraag een makelaar naar de 3 belangrijkste aspecten bij het verkopen van een huis en het antwoord luidt: locatie, locatie, lo...

IT regisseren, Digitale transformatie

Een veilige toegang tot de digitale schoolomgeving

Digitale veiligheid is meer dan ooit een belangrijk onderwerp. Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met hacks en diefstal...

Leren zichtbaar maken

Schoolbesturen grijpen in vanwege ontoereikend curricul...

Het primair en voortgezet onderwijs bereiden leerlingen voor op de toekomst. De overheid moet er daarbij voor zorgen dat de i...

Leren zichtbaar maken

Hoe je eigenaarschap ontwikkelt op school

Hoe vergroten we de motivatie bij leerlingen in de klas? Welke rol spelen eigenaarschap en leren zichtbaar maken hierin? We v...

Leren zichtbaar maken

Rubrics-cube kan het simpeler?

Rubrics. Voor het onderwijs geen onbekende term. In 2006 werd er al over geschreven. Een formatieve manier van beoordelen die...

Open leermaterialen in Aerobe

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

Niet de methode maar het kind centraal!

Een duidelijke behoefte vanuit het onderwijs is de aanvulling op het leermateriaal van uitgevers. Meer keuzevrijheid, flexibi...

IT regisseren, Vlog

EVlog - Waarom kwartiermakers nodig zijn

Complexe projecten vragen om een goede voorbereiding. Zonder goede voorbereiding tuig je misschien wel een project op voor de...

IT regisseren

Wat je moét weten voordat je een IT-programma start

Ontwikkelingen in de IT en vooral het toepassen daarvan in het onderwijs volgen elkaar snel op. Maar hoe maak je deze ontwikk...

Leren zichtbaar maken

Meer gemotiveerde leerlingen met projectonderwijs!

Motivatie en werkhouding blijven het onderwijs bezighouden. Zeker naarmate het schooljaar vordert, wordt de motivatie minder ...

IT-koers bepalen, IT regisseren, Digitale transformatie

Ga voordenken in plaats van nadenken

Het was deze week maar betrekkelijk klein nieuws, maar de kans bestaat dat je binnenkort geen belasting meer hoeft te betalen...

IT regisseren, Digitale transformatie

4 randvoorwaarden voor succesvol lesgeven met devices

Devices zijn niet meer weg te denken in de klas. Een ontwikkeling die moet bijdragen aan beter onderwijs door alle mogelijkhe...

Leren zichtbaar maken, Digitale transformatie

Weg met smartphones op school!

De discussie over smartphones in de klas is recentelijk weer opgewaaid. Twee weken geleden besteedde Arjan Lubach er nog aand...

Digitale transformatie

Waarom succesvolle adoptie de sleutel is voor leren met...

Er komen heel veel IT applicaties de klas binnen, denk aan educatieve applicaties, portfolio’s en leeromgevingen. De corona p...

IT-koers bepalen, IT regisseren

Alles over Regie as a Service

In het laatste decennium hebben we de ontwikkeling van IT in het onderwijs een enorme vlucht zien nemen. Het onderwijs neemt ...

IT regisseren, Digitale transformatie

Krijgt kunstmatige intelligentie het onderwijs in haar ...

Kunstmatige intelligentie stond deze week weer eens uitgebreid op de voorpagina's en dan met name de toepassing ChatGPT. Midd...

Starten met een leeromgeving

Open leerplatform, IT-koers bepalen

4 vragen die je jezelf moet stellen voordat je start me...

Jullie zijn het erover eens, de huidige leeromgeving voldoet niet (meer). Dus je gaat opzoek naar een nieuwe digitale leeromg...

Bestemmingsplan voor IT

IT-koers bepalen

De stip op de horizon bestaat niet

Vaak wordt ons gevraagd om voor scholen de ‘stip op de horizon’ te beschrijven. Of om een ‘blauwdruk’ voor de toekomst te mak...

Open leerplatform, Digitale transformatie

2023, een jaar vol uitdagingen

2022 is aan ons voorbij gevlogen. De Corona epidemie doofde uit en komt via China weer op ons af? De oorlog in Oekraïne gaat ...

Digitale transformatie

Het overbruggen van de adoptie-kloof

Er komen heel veel IT-applicaties de klas binnen, denk aan educatieve apps, portfolio’s en leeromgevingen. Dit alles om leren...

Digitale transformatie

Virtual Reality, meer dan alleen een gadget op school?

Virtual Reality is al jaren een veelbelovende technologie als toepassing voor het onderwijs. In 2016 schreef Remco Pijpers va...

knelpuntenroute onderwijs

IT regisseren, Digitale transformatie

IT-beleid, welke route nemen we?

We weten waarschijnlijk allemaal wel hoe het werkt. We hebben een IT-beleidsplan liggen en er is na jaren dringend een update...

route naar eigenaarschap

IT regisseren

Online rondetafelsessie: 'Leren met IT: Van denken naar...

Via blogs, white papers en online kennissessies houden wij je regelmatig op de hoogte van IT-ontwikkelingen binnen het onderw...

Aanbesteding open leerplatform

Open leerplatform, IT regisseren, White paper

Hoe besteed je een open leerplatform aan?

Hoe kom je tot een doordachte aanschaf van een digitale leeromgeving of open leerplatform? Is het infrastructuur of een educa...

Organiseren moet je leren!

IT regisseren, Digitale transformatie

Organiseren moet je leren

Er zijn weinig organisaties waar er zoveel verschillende applicaties worden gebruikt als in het onderwijs. Sterker nog, enkel...

IT regisseren, Digitale transformatie

Wat je moet weten over CYOD & BYOD

Steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs kiezen voor Bring Your Own Device (BYOD) of Choose Your Own Device (CYOD), hi...

route naar eigenaarschap

Leren zichtbaar maken

Eigenaarschap ontwikkelen met de juiste digitale onders...

Je hoort het overal in het onderwijs: Leerlingen moeten meer eigenaar worden van hun leerproces. Het motiveert en draagt bij ...

Leren zichtbaar maken

Aan de slag met eigenaarschap door leren zichtbaar te m...

Actueel in het onderwijs: De wens tot het ontwikkelen van meer eigenaarschap bij leerlingen en de leerling een actievere rol ...

Leren zichtbaar maken, Digitale transformatie

Kleine stappen, groot effect

De leerling meer eigenaarschap geven op zijn eigen leerproces. Belangrijk, maar makkelijker gezegd dan gedaan. Zo weet ik er ...

IT regisseren, Digitale transformatie

Hoe veilig is digitaal onderwijs?

Dat het onderwijs ook digitaal veilig moet zijn, lijkt een open deur. Maar het is, gelukkig, niet voor niets dat er momenteel...

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

Van ambitie naar actie

Staan in jouw schoolplan ook van die mooie zinnen als 'We streven naar een beleid waarbij we leerlingen meer betrekken bij hu...

Digitale transformatie, White paper

Wat te doen met weerstand?

Ken je dat? Je introduceert iets nieuws bij je collega’s. Iets waar jij erg enthousiast over bent, en waarvan je ook echt gel...

IT-koers bepalen, IT regisseren

Hoe organiseer je je IT-organisatie?

In de Onderwijstrends Top 10 van Jester Strategy staat “Groeiend ongemak over gebrek aan regie” dit jaar nieuw in de top 10. ...

IT-koers bepalen

Jouw IT-plan voor het nieuwe schooljaar

Nu de vakanties ten einde lopen start het onderwijs langzaam weer op. Plannen en ambities genoeg. De jaarplanning is gemaakt,...

IT-koers bepalen, IT regisseren, Vlog

EVlog - Innoveren met een IT-bestemmingsplan

Hoe vertaal je de doelstellingen van het strategisch beleidsplan naar het leren met IT?  We zien vaak dat er teveel nadruk wo...

IT regisseren, Digitale transformatie

Het groeiplan voor leren met IT

Als we een project starten met nieuwe IT-technologie, zijn we altijd gebrand op succes. Ja toch? Het zou erg vreemd zijn als ...

IT-koers bepalen, IT regisseren, Vlog

EVlog - Thematische meerjarenbegroting

Scholen ervaren het meer en meer. Er gaat veel geld om in IT. Natuurlijk steekt het nog schril af bij de bedragen voor person...

stapsgewijze begeleiding

Digitale transformatie

Blended begeleiding voor adoptie

Er komen heel veel IT-applicaties de klas binnen, denk aan educatieve apps, portfolio’s en leeromgevingen. Dit alles om leren...

Open leerplatform, IT regisseren, Digitale transformatie

Succesvolle IT is vooral mensenwerk

Het toepassen van IT in het onderwijs is nog altijd sterk technologie gedreven. Er kan iets, dus we doen het. Daarnaast worde...

Digitale transformatie

De waarde van een veilige omgeving bij adoptie

Er komen heel veel IT-applicaties de klas binnen, denk aan educatieve apps, portfolio’s en leeromgevingen. Dit alles om leren...

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

Hoe vaardig gaan we op vakantie?

De vakantie is begonnen en we trekken erop uit. Voordat we op pad gaan maken we een planning. Waar gaan we heen, en hoe? We b...

Digitale transformatie, White paper

Waarom succesvolle adoptie de sleutel is voor leren met...

Er komen heel veel IT applicaties de klas binnen, denk aan educatieve applicaties, portfolio’s en leeromgevingen. De corona p...

Leren zichtbaar maken

Leren met IT en leerdoelgericht onderwijs

Scholen zijn al een tijd aan de slag met leerdoelgericht onderwijs. Naast de verplichte eindtermen en kerndoelen, gaat het bi...

Leren zichtbaar maken

Het leren met IT als coach

Onderwijshervormingen, digitalisering, een vernieuwde toetscultuur, geen sector die zo onderhevig is aan veranderingen als he...

Innoveren organiseren

IT-koers bepalen

Stop met innoveren

Recent was ik bij een onderwijsinstelling waar ik ze weer eens zielig in de hoek zag staan: de 3D-printers. Stonden daar een ...

Leren zichtbaar maken, IT regisseren, Digitale transformatie

Te weinig personeel voor te veel banen, wat nu?

Dit is de kop van uitzendingen van het NOS journaal van verleden week, deze week en wellicht ook volgende week. Je hoeft maar...

Meerjarenbegroting Thematisch denken

IT-koers bepalen, IT regisseren

Thematische meerjarenbegroting

Scholen ervaren het meer en meer. Er gaat veel geld om in IT. Natuurlijk steekt het nog schril af bij de bedragen voor person...

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

Van summatief naar formatief evalueren | Hoe doe je dat...

   

Regie-as-a-Service

Open leerplatform, IT regisseren, Digitale transformatie

Ik wens je veel (IT) personeel of niet?

Ken je dit oud uit de oosterse wereld afkomstige gezegde? In de oorspronkelijke betekenis is iemand veel personeel wensen zoi...

formatief evalueren

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

Formatief evalueren in een leerplatform

Veel huidige schoolplannen zoomen in op de wens tot meer formatieve toetsing. Maar hoe kun je dit nu digitaal ondersteunen en...

online risico's

IT regisseren, Digitale transformatie

Veilige IT? Kwestie van goede afspraken

Nederlanders geven zichzelf vaker dan in 2020 een onvoldoende over hoe ze omgaan met online risico’s. 60% maakt zich zorgen o...

Informatiemanagement samenwerken

IT regisseren, Digitale transformatie

Informatiemanagement: geen IT-feestje maar een bedrijfs...

Het lijkt zo logisch. Informatie is zo cruciaal dat zoiets juist bij de (beslissers binnen de) organisatie dient te liggen. M...

Projectonderwijs aandacht

Leren zichtbaar maken, Digitale transformatie

Projectonderwijs samen met een digitaal portfolio

Projectonderwijs is niet nieuw. Maar, we bevinden ons nu in een post-corona tijdperk. Het onderwijs heeft een aantal flinke d...

Beheerst groeien

Open leerplatform, IT regisseren, Digitale transformatie

Hoe realiseer ik beheerst mijn visie Leren met IT?

Er komt een moment dat alle plannen gereed zijn. Het strategisch beleidsplan en het schoolplan liggen voor je op tafel, inclu...

IT-koers bepalen, IT regisseren

Jouw eigen IT-regisseur

In de Onderwijstrends Top 10 van Jester Strategy staat “Groeiend ongemak over gebrek aan regie” dit jaar nieuw in de top 10. ...

Centrale servicedesk, single point of contact, SPOC

IT regisseren

Is een centrale servicedesk voor alle IT problemen haal...

Hoe organiseer je een centrale servicedesk (single-point-of-contact) of kortweg SPOC, voor alle IT zaken?  

IT-koers bepalen, Digitale transformatie

3 tips voor digitale transformatie

Wat is digitale transformatie in het onderwijs? Waarom heb je het nodig? En waar begin je? Transformeren kan je leren. Ik gee...

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

De leerling achter het stuur met een portfolio

Menig schoolplan spreekt de ambitie uit meer formatief te gaan werken en het leren meer zichtbaar te laten worden. De focus v...

IT-koers bepalen, Digitale transformatie

De 3 belangrijkste IT trends in het onderwijs

IT krijgt een steeds grotere plek in het onderwijs. ‘Groter’ betekent hier echter vooral ‘veel’ en nog niet zo heel erg slim....

Starten met een leeromgeving

Open leerplatform, IT-koers bepalen

4 vragen die je jezelf moet stellen voordat je start me...

Vorige week organiseerde Expanding Visions een online kennissessie met als hoofdonderwerp het plan van aanpak voor een digita...

Boze leerkracht

IT regisseren

Welke leverancier past het best bij jou?

In onze dagelijkse praktijk horen we regelmatig van scholen dat zij ontevreden zijn over de prestaties hun leverancier. Prest...

Leren zichtbaar maken, Digitale transformatie, White paper

Laten we gaan groeimind-setten!

Ken je dat kaartspel Set? Het herkennen van patronen in kaartjes. Je kan er heel goed in worden door de juiste speltactiek to...

IT regisseren, Digitale transformatie

De route naar succesvol 'Leren met IT'

De meeste onderwijsorganisaties hebben een visie op het 'Leren met IT' opgenomen in het strategisch beleidsplan. Een strategi...

Schoolplannen aerobe

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform, IT-koers bepalen

Hoe digitalisering bijdraagt aan schoolplannen

Het schoolplan heeft een verplicht karakter binnen het funderend onderwijs en wordt elke 4 jaar vastgesteld door het bestuur ...

Klassenmanagement Aerobe

Open leerplatform, IT regisseren, White paper

Klassenmanagement: het Zwitsers zakmes van de leerkrach...

Ik sprak laatst met een onderwijsdirecteur die van mening was dat klassenmanagement betuttelend is. Maar is dat wel zo? Ik be...

Digitale transformatie, White paper

Hoe denkfouten je helpen bij verandering

Wij mensen zijn slimme wezens. Met een goed stel hersenen kom je ver! Maar ook onze hersenen maken denkfouten. In de gedragse...

Leren schrijven en leren typen!

IT-koers bepalen, IT regisseren

iPads leiden tot een slecht handschrift!

Een publicatie van het NRC haalde vorige week aan, dat leerlingen door het gebruik van iPads en laptops in het primair onderw...

IT regisseren, Digitale transformatie

Van beheer naar regie, hoe doe je dat?

We kunnen er bijna niet meer omheen. De IT organisatie moet om, van het beheren van IT naar het regie voeren over IT. Ontwikk...

Verandermanagement status quo

Open leerplatform, Digitale transformatie, White paper

Status quo bias ook in het onderwijs?

‘Alwéér iets nieuws?! Daar heb ik nu geen tijd voor hoor.’ Het zijn bij veel organisaties, zeker ook in het onderwijs, veel g...

Koers bepalen onderwijsministers

Open leerplatform, IT-koers bepalen

Nieuwe ministers, nieuwe koers?

Een nieuwe start biedt in de regel nieuwe kansen. En met een nieuwe regering zal het tweespan Robbert Dijkgraaf en Dennis Wie...

device keuze Aerobe

Open leerplatform, IT regisseren

Het belang van een goede device keuze

In de praktijk kom ik heel vaak tegen dat een school eerst een device keuze (het apparaat waarmee een leerling zijn digitale ...

IT-koers bepalen, Digitale transformatie

IT als integraal onderdeel van uw onderwijsvisie

Als hobbyfotograaf bezit ik meerdere camera’s. Zo ook nog een oude analoge Kodak. Dat deed mij meteen denken aan de slag die ...

Educatieve content infrastructuur

Open leerplatform, White paper

Educatieve content en infrastructuur

Scholen hebben verstand van het begeleiden van leerlingen bij hun leerproces. Leraren kiezen passend lesmateriaal en willen h...

IT-koers bepalen

Datagestuurd onderwijs: zinvol of zinloos?

Een ontwikkeling die al jaren de ronde doet maar vooral nog een belofte is betreft het ‘datagestuurd onderwijs’. Op basis van...

Voorbereiding is de sleutel tot kwartiermaken

IT regisseren, Digitale transformatie, White paper

Hoe komen we nu echt in beweging?

Het blijft lastig, veranderen. Ook als dat echt noodzakelijk is omdat er ‘iets’ niet werkt. Mensen zijn al gauw geneigd om de...

Beheerorganisatie leerplatform

Open leerplatform, White paper

Hoe beheer je een open leerplatform?

Goed beheer van software is al even oud als het gebruik van computers in het onderwijs. Van oudsher deden we alles zelf in he...

Klassenmanagement organiseren

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform, White paper

Hoe organiseer ik klassenmanagement?

Leuk, die introductie van devices zoals laptops en Chromebooks in het onderwijs. Als docent heb je het gevoel dat je de hele ...

Vaardigheden IT infrastructuur

IT-koers bepalen, Digitale transformatie

De keerzijde van digitalisering

Nederland is al sinds jaar en dag koploper op het vlak van digitalisering. In de recente EU ranglijst zijn we echter een plaa...

IT voor onderwijs

IT-koers bepalen, White paper

IT inzetten voor je onderwijsvisie

Het opstellen van een onderwijsvisie ligt vanzelfsprekend bij het onderwijs. Breed gedragen, toepasbaar en passend bij de ide...

Regie leren met IT

IT regisseren, Digitale transformatie

IT als dienst

Het gebruiken in plaats van bezitten van producten wordt alsmaar populairder. Deze verschuiving is in onze maatschappij steed...

Samen van gedachten wisselen?

Ik plan graag een bel afspraak met je in.

Kom in contact
Contact_Marcel_grijs

Ik help je graag verder

EV
Marcel de Jager