Edublog > IT-koers bepalen | IT regisseren > Balanceren op het IT-koord: tussen wens en werkelijkheid

Balanceren op het IT-koord: tussen wens en werkelijkheid

Het afgelopen decennium hebben we een enorme groei gezien in de ontwikkeling van IT in het onderwijs. Het onderwijs neemt steeds vaker de rol van opdrachtgever op zich en we zien al geruime tijd dat het beheer van IT verschuift naar regie. Maar hoe organiseer je nu precies die IT-regie? Is het iets wat het onderwijs zelf moet doen?

Aanmelden kennissessie 1 november: 'Meer grip op IT'.

Krijn Padmos foto

Door: Krijn Padmos

Expanding Visions

Father and daughter playing chess in the living room at home

Vraag én aanbod van IT ontwikkelen zich in het onderwijs mede dankzij innovatieve oplossingen. Hoe houd je hier grip op?

Vraag én aanbod van IT ontwikkelen zich in het onderwijs 

De wereld van IT blijft zich constant ontwikkelen. Leerlingen en studenten maken steeds vaker gebruik van digitale leeromgevingen en leermanagementsystemen. Onderwijsinstellingen streven ernaar om het leerproces transparanter te maken en leerlingen meer eigen verantwoordelijkheid te geven. Het onderwijs fungeert steeds vaker als opdrachtgever voor zowel interne IT-afdelingen als externe dienstverleners. Daarnaast vinden er ook binnen de IT-sector voortdurend veranderingen plaats. Cloudtoepassingen worden steeds meer gebruikt en systeemoplossingen binnen onderwijsinstellingen worden afgebouwd. Het beheer wordt uitbesteed en de focus verandert. Het op orde brengen en houden van je IT zorgt vaak voor de nodige uitdagingen.

In de praktijk doemt de vraag op 'hoe houd ik grip op IT?'

IT-beheer en nu IT-regie is voor bestuurders en directies geen 'core business'. Bij bestuur en directie zien we vragen als:

 • Hoe kunnen we het onderwijs zo goed mogelijk faciliteren met IT?
 • Hoe verhoog ik de tevredenheid over Leren met IT bij docenten en leerlingen?

Aan de IT-zijde maar ook aan de kant van het bestuur zien we veel vragen als:

 • Hoe krijg en houd ik voldoende gekwalificeerd IT-personeel?
 • Hoe laat ik IT meer renderen?
 • Hoe kunnen we alle relevante IT-ontwikkelingen in het onderwijs volgen?

De opkomst van IT-regie groeit als gevolg van twee ontwikkelingen

Doordat steeds meer applicaties hun weg vinden naar de cloud en het aantal systemen op scholen afneemt, ontstaat er een geheel nieuwe dynamiek in het IT-beheer. Waar vroeger de nadruk lag op zelfbeheer, zien we nu een verschuiving naar uitbesteding. Het beheer wordt nu gedaan door externe dienstverleners, terwijl de focus ligt op het aansturen van deze dienstverleners in plaats van het zelf beheren.

 

Er is nog een ontwikkeling gaande. Het onderwijs gaat steeds meer ‘ leunen’ op IT in het onderwijsproces. Hierbij gaat het onderwijs zich steeds meer profileren in de rol van interne cliënt. Ook neemt de deskundigheid toe bij een redelijke groep. Dit is overigens een ontwikkeling die al enige jaren speelt. Van een IT’er wordt nu ook gevraagd dat hij kan luisteren, invoelen, adviseren en veranderingen kan managen als gevolg van IT-ontwikkelingen. Dit is ook een vorm van regie. Veel IT’ers worstelen met deze nieuwe rol. 

 

Hoe houd je grip op IT?

In het voeren van regie zien we veelal drie keuzes die een onderwijsinstelling kan maken:

 • Zelf doen.
 • Samenwerken met andere instellingen.
 • Uitbesteden.

Benieuwd wat de voor- en nadelen hiervan zijn, en welke keuze het beste bij jouw organisatie past? Laat je informeren op de kennissessie van 1 november: 'Meer grip op IT'. Inschrijving is nog open.

Meer info en aanmelden
Kom je ook?

Laat hier je vraag achter

Een keer samen van gedachten wisselen?

Maak een afspraak
Contact_Krijn_grijs

Ik help je graag verder

EV
Krijn Padmos

Lees ook de andere edublog artikelen

 • Te weinig personeel voor te veel banen, wat nu?
 • Succes met innoveren
 • Geen tijd voor verandering in het onderwijs
 • Hoe je grip houdt op je IT-uitgaven
  Meerjarenbegroting Thematisch denken
 • IPON vraagt om positie van bestuur en directie
 • De route naar formatief handelen met een open leerplatform