Edublog > Leren zichtbaar maken > Een boeiend schooljaar: reflectie en vooruitzichten

Een boeiend schooljaar: reflectie en vooruitzichten

Het schooljaar is voorbij gevlogen en het nieuwe schooljaar dient zich alweer aan. Het kabinet is gevallen en de affaire Wiersma ligt achter ons. Het lerarentekort blijft daarentegen een continue zorg. Aan de opgelopen achterstanden na corono wordt nog steeds hard gewerkt, zo ook aan het op niveau brengen van de basisvaardigheden.

Het mentaal welzijn van de leerling verdient meer aandacht en de toenemende polarisatie door sociale media vraagt om reflectie. ChatGPT heeft ondertussen zijn intrede gedaan en is een onontkoombare ontwikkeling met nieuwe didactische en pedagogische vraagstukken. Welke uitdagingen zie jij voor het komend schooljaar?

Jaap Kraaijenhagen foto

Door: Jaap Kraaijenhagen

Expanding Visions

Drawn business plan on wall illuminated by lamp above

Er is veel gebeurd dit schooljaar. Wat brengt het nieuwe jaar? De vernieuwde schoolplannen laten een duidelijke trend zien.

Een duidelijke trend zichtbaar in vernieuwde schoolplannen

Afgaande op de (vernieuwde) schoolplannen is er een duidelijke rode draad waarneembaar:

  • Aandacht voor burgerschapsonderwijs en aandacht voor de brede ontwikkeling van de leerling (talentontwikkeling, zelfsturing, zelfontplooiing en ontwikkeling van de eigen identiteit).
  • Focus op het aanbieden van meer persoonlijke leerroutes, met concrete leerdoelen en succescriteria.
  • Formatief handelen en curriculum bewustzijn oppakken en de leerling nog meer eigenaar te laten worden van zijn of haar ontwikkeling.
  • Ouderbetrokkenheid en leerlingparticipatie beter embedden in het onderwijs.
  • Meer contextrijk (thematisch) onderwijs aanbieden met vakoverstijgende leerdoelen.
Onderwijsconcepten en processen (onderwijslogistiek) worden vervolgens op deze ambities aangepast.

 

Uw onderwijsvisie en het leren met IT in de klas

Maar wat betekenen deze ambities nu voor het leren met IT in de klas? Kortom, hoe past digitalisering hierin en hoe realiseer je je onderwijsvisie met IT? 

Zojuist heeft minister Dijkgraaf zijn visie op digitalisering binnen het funderend onderwijs met de Kamer gedeeld, waarin hij stelt dat leraren de kansen dienen te benutten die digitalisering biedt voor goed onderwijs. Dijkgraaf beschouwt digitalisering als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolleiders, bestuurders, opleiders, wetenschappers en de overheid om ervoor te zorgen dat iedere leerling het beste uit zichzelf kan halen.

Vanuit Expanding Visions denken wij graag met je mee op welke wijze je je onderwijsvisie met IT kan realiseren en op welke wijze je IT integreert in jouw onderwijs. Een bestemmingsplan IT kan de organisatie helpen om de richting en noodzakelijke kaders voor de inzet van IT met elkaar helder te krijgen. Ook in de realisatie van de IT-plannen voeren wij voor jouw de regie over je IT. Ons open leerplatform (Aerobe) komt daarbij tegemoet aan de ontwikkeling van het gewenste eigenaarschap bij de leerling en aan de gewenste formatieve (leerdoelgerichte) aanpak, waarbij er contextrijk (thematisch en vakoverstijgend) gewerkt kan worden.

Graag licht ik in het nieuwe schooljaar onze aanpak aan je toe. Nu eerst tijd voor reflectie. Voor zover je de koffers nog moet pakken, wens ik je in ieder geval een fijne vakantie toe, met veel inspiratie voor het komende schooljaar.

Brochure Expanding Visions
Lees meer over ons IT-regie bureau
Image of businessman with suitcase. Promotion concept-1

Visiebrief Digitalisering in het funderend onderwijs

Minister Dijkgraaf (OCW) geeft zijn visie op digitalisering in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

 

Laat hier je vraag achter

Een keer samen van gedachten wisselen?

Maak een afspraak
Contact_Jaap_grijs

Ik help je graag verder

EV
Jaap Kraaijenhagen

Lees ook de andere edublog artikelen

Status quo bias ook in het onderwijs?
Verandermanagement status quo
  • De status quo bias in het onderwijs
  • SIVON beveelt betaalde Google Workspace versies aan voor gegarandeerde veiligheid
  • IT uitbesteden: Kans of valstrik?
  • Hoe een bestemmingsplan helpt bij het realiseren van ambities