Edublog > IT regisseren | Digitale transformatie > IT-beleid, welke route nemen we?

IT-beleid, welke route nemen we?

We weten waarschijnlijk allemaal wel hoe het werkt. We hebben een IT-beleidsplan liggen en er is na jaren dringend een update nodig. De waan van de dag regeert en er komt een omvangrijk IT-traject op je af. Wat gaan we doen? Toch eerst maar het beleid oppoetsen? Of kan het ook anders? Nemen we de koninklijke weg of een alternatieve route? Steken we in op een traditioneel beleidsplan of maken we iets anders? 

Krijn Padmos foto

Door: Krijn Padmos

Expanding Visions

Alternatieve route

IT-beleid - Welke route nemen we? Nemen de de koninklijke weg, of kan het ook anders?

Richting geven

IT-projecten kenmerken zich vaak door de tijdsdruk die er op staat. De organisatie (als interne klant) vraagt iets en de IT-afdeling springt daar direct op in. Daarnaast ontstaat door afloop van contracten in combinatie met EU-aanbestedingen veel tijdsdruk. Bij ieder IT-project gaan we terug naar de oorsprong en toetsen we met behulp van gemaakte plannen of we de goede weg inslaan. Plannen zoals Strategisch beleidsplan en Schoolplannen geven richting aan IT-beleidsplannen en verdere uitvoeringsplannen. Grosso modo werkt dit als volgt:

Strategische beleidsplannen en schoolplannen zijn dikwijls wel aanwezig. IT-beleidsplannen, informatieplannen en IT-bestemmingsplan (waarover later meer) ontbreken of zijn gedateerd. Hoe lossen we dat op?

Twee mogelijke routes

Twee mogelijke routes naar een IT-beleidsplan of beter, een IT-bestemmingsplan zijn:
  • De koninklijke route via een visie-traject

  • De knelpunten route

Koninklijke route 

De route met een visie-traject kan bewandeld worden als je ruim de tijd hebt. Denk aan een traject van 3 á 4 maanden, afhankelijk van de grootte van je organisatie. Organisatiebreed worden medewerkers betrokken en wensen en ontwikkelingen worden in kaart gebracht. Uiteindelijk komt een visie tot stand waaruit het IT-beleid kan worden opgesteld. Overigens valt het hierna vaak stil. Op visievorming staat namelijk vaak geen druk. Het wordt gezien als lange termijn en voor je het weet verdwijnt het onder in de la. 

Knelpunten route

Deze route kan worden genomen als er minder tijd is of als je pragmatischer aan de slag wilt. De knelpunten route gaat meestal over knelpunten die nu ervaren worden en snel opgelost moeten worden. Dit maakt het eenvoudiger om knopen door te hakken waarna alsnog een IT-beleidsplan of IT-bestemmingplan kan worden opgesteld. Het voordeel is dat er op korte termijn iets bereikt kan worden en er meteen draagvlak is. Bovendien zijn concrete vraagstukken makkelijker te begrijpen dan abstracte vraagstukken. Daarmee is dit dus een meer pragmatische aanpak. De onderweg verzamelde visie-elementen en daaraan gekoppelde beleidskaders in het kader van deze knelpunten worden aan het einde wel vastgelegd in een IT-beleidsplan of IT-bestemmingplan.


IT-Bestemmingsplan

Hiervoor liet ik een aantal keer de term IT-bestemmingsplan vallen. Vroeger probeerden we vergezichten te maken op gebied van IT met een scope van wel 5 jaar. In de praktijk zie je dat het beschrijven van de stip op de horizon over zo’n periode onmogelijk is. De ontwikkelingen, niet alleen op IT-gebied, gaan zo hard dat je die stip nooit bereikt. Het komt altijd anders uit. Naar analogie van het gemeentelijke bestemmingsplan hebben we het IT-bestemmingsplan ontwikkeld. Bij het gemeentelijke bestemmingsplan omschrijf je de kaders waarbinnen het gebied zich ontwikkelt. Zolang het binnen die kaders blijft, is het goed. Zo ook voor IT. We geven de kaders aan waarbinnen IT zich mag ontwikkelen en zolang IT zich ontwikkelt binnen deze (gedragen) kaders,  zit je goed. Lees ook onze blog ‘De stip op de horizon bestaat niet’.


Input voor het IT-bestemmingsplan zijn onder andere het strategisch beleidsplan en de visie van de organisatie op ‘Leren met IT’. Anderzijds zijn ook de technologische ontwikkelingen en de te ontwikkelen architectuur maatgevend. Verder worden vragen beantwoord als: wat moet IT betekenen voor de organisatie en wat is de gewenste rol van de IT-organisatie? Ook het ambitieniveau wordt in het IT-bestemmingsplan vastgelegd. Als er in de toekomst IT-projecten of -programma’s ontstaan, worden de plannen hieromtrent getoetst aan het opgestelde IT-bestemmingsplan.


Misschien worstel jij ook wel welke weg je wilt bewandelen? Wil je meer weten over dit onderwerp of van gedachten wisselen?

Maak een afspraak
Plan een Meet in mijn agenda

Laat hier je vraag achter

Een keer samen van gedachten wisselen?

Maak een afspraak
Contact_Krijn_grijs

Ik help je graag verder

EV
Krijn Padmos

Lees ook de andere edublog artikelen

Klassenmanagement: het Zwitsers zakmes van de leerkracht
Klassenmanagement Aerobe
  • De status quo bias in het onderwijs
  • SIVON beveelt betaalde Google Workspace versies aan voor gegarandeerde veiligheid
  • IT uitbesteden: Kans of valstrik?
  • Hoe een bestemmingsplan helpt bij het realiseren van ambities