Terug naar Edublog overzicht

Thema: Digitale transformatie

Steeds meer scholen gaan richting 1 op 1 ratio voor leerling en device. Nergens in Nederland is de laptop-dichtheid groter dan in een schoolklas. Het onderwijs gaat goed mee in de digitale transitie. Maar hoe zit dat met de digitale transformatie? Sluiten de werkprocessen, gedrag en manier van samenwerken al goed aan op het digitale gebruik? Wat maakt verandering succesvol? Hoe borgen we succes?

Digitale transformatie in het onderwijs

Van digitale transitie naar transformatie

We spreken over digitalisering wanneer huidige processen of producten digitaal gemaakt worden. Bijvoorbeeld door een schoolbord te vervangen door een digibord. Bij digitale transformatie voegt de digitalisering waarde toe aan de gehele organisatie. Het is een aanpak om jouw IT visie op onderwijs te realiseren. Een digibord biedt veel meer mogelijkheden dan enkel informatie opschrijven. Om optimaal gebruik te maken van deze toegevoegde waarde, komt er meer bij kijken dan simpelweg alle schoolborden vervangen door digiborden.

 

Hoe realiseer je digitale transformatie?

Er zijn drie gebieden die gemoeid zijn bij digitale transformatie:

  • Mensen, wie de dingen doen.
  • Processen, hoe we de dingen doen. 
  • Technologie, waarmee we de dingen doen.
Je haalt pas voordeel uit nieuwe technologieën als je er als organisatie mee om weet te gaan. Je bedrijfsprocessen moeten zo ingericht zijn dat het aansluit, en de mensen moeten het ook begrijpen, willen en uitdragen. Voor dit alles betekent dat er verandering nodig is. Er vindt geen innovatie plaats als de organisatie niet in staat is zich aan te passen. Pas als alledrie de gebieden samenkomen is er sprake van een digitale transformatie.

 

Transformatie

Wat gaat er mis?

Ook in het onderwijs mislukken met enige regelmaat IT projecten. Zo wordt vaak het hoger gelegen doel niet gerealiseerd. De belangrijkste reden hiervoor ligt in een gebrek aan draagvlak en adoptie. Een goed voorbeeld in het onderwijs is de implementatie van leerplatformen. Ook hier zien we vaak dat een kleine groep van innovatieve docenten en IT’ers er mee aan de slag gaat. Dan wordt er te weinig overleg gevoerd met de rest van de organisatie waarbij de doelen onvoldoende worden beschreven en er te weinig aandacht wordt besteed aan draagvlak en betrokkenheid van de collega docenten. Er ontstaat dan een kloof tussen de innovatieven en de volgers. Wat willen we nu eigenlijk en hoe gaan we dat bereiken?

 

In de praktijk

De gevolgen van mislukte IT projecten in het onderwijs moeten niet worden onderschat. Er was namelijk een doel wat we wilden bereiken. Dat was natuurlijk niet een nieuw product, zoals een digitale leeromgeving. Het was bijvoorbeeld een betere manier van lesgeven of meer samenwerken. Daar ging het uiteindelijk om. Te vaak richten projecten zich alleen maar op de transitie naar of de uitrol van een (alweer) nieuw product. Van A naar B. Maar de daarbij benodigde transformatie (wat is er voor nodig) en adoptie worden vaak vergeten terwijl deze echt noodzakelijk zijn om de spreekwoordelijke bergtop te bereiken.

 

Scholen weten natuurlijk heel goed wat ze willen bereiken: er is een visie op onderwijs. En dat digitalisering daarbij een positieve ondersteunende rol kan spelen, is al jaren duidelijk. Maar het is veel meer dan alleen die digitale producten. Er zijn heel veel aspecten die een rol spelen bij het realiseren van een succesvol project. Van producten, techniek en diensten tot kennis, gedrag en vaardigheden. Hoe hou je daar nu grip op? Hoe kom je nu daadwerkelijk van denken naar doen? En hoe borg je succes?

 

Succesvol transformeren

De sleutel naar succes zit in het meekrijgen ofwel de betrokkenheid van alle collega's. Verandermanagement focust op het meenemen van mensen in de verandering. Mensen ervaren veranderingen in vier fasen:

  1. Bewustwording
  2. Begrip
  3. Acceptatie
  4. Toewijding

Voor een succesvolle adoptie is het noodzakelijk dat iedereen stapsgewijs de fasen van verandering doorloopt. Deze adoptieperiode vergt aandacht en begeleiding. Dit is niet een kwestie van eenmalige verandering, maar een continu proces.

 

Veranderklimaat realiseren

Hoe creëer je nu als organisatie een omgeving waar collega’s deze stappen veilig kunnen doorlopen? In onze white paper 'Verandermanagement' gaan we dieper in op welke stappen er nodig zijn voor het creëren van het juiste veranderklimaat bij jouw onderwijsinstelling.

Verandermanagement white paper
5 handzame stappen om direct in te zetten

Lees meer over Digitale transformatie:

41 resultaten gevonden:

Innoveren organiseren

Koers bepalen

Stop met innoveren

Recent was ik bij een onderwijsinstelling waar ik ze weer eens zielig in de hoek zag staan: de 3D-printers. Stonden daar een ...

Leren zichtbaar maken, IT regisseren, Digitale transformatie

Te weinig personeel voor te veel banen, wat nu?

Dit is de kop van uitzendingen van het NOS journaal van verleden week, deze week en wellicht ook volgende week. Je hoeft maar...

Meerjarenbegroting Thematisch denken

Koers bepalen, IT regisseren

Thematische meerjarenbegroting

Scholen ervaren het meer en meer. Er gaat veel geld om in IT. Natuurlijk steekt het nog schril af bij de bedragen voor person...

route naar eigenaarschap

Leren zichtbaar maken

Eigenaarschap ontwikkelen met de juiste digitale onders...

Je hoort het overal in het onderwijs: Leerlingen moeten meer eigenaar worden van hun leerproces. Het motiveert en draagt bij ...

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

Van summatief naar formatief evalueren | Hoe doe je dat...

   

Koers bepalen, IT regisseren, Digitale transformatie

Slim IT begroten in het onderwijs

De corona-crisis heeft de noodzaak van het slim toepassen van IT in het onderwijs stevig op de kaart gezet. Tegelijkertijd re...

Regie-as-a-Service

Open leerplatform, IT regisseren, Digitale transformatie

Ik wens je veel (IT) personeel of niet?

Ken je dit oud uit de oosterse wereld afkomstige gezegde? In de oorspronkelijke betekenis is iemand veel personeel wensen zoi...

formatief evalueren

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

Formatief evalueren in een leerplatform

Veel huidige schoolplannen zoomen in op de wens tot meer formatieve toetsing. Maar hoe kun je dit nu digitaal ondersteunen en...

online risico's

IT regisseren, Digitale transformatie

Veilige IT? Kwestie van goede afspraken

Nederlanders geven zichzelf vaker dan in 2020 een onvoldoende over hoe ze omgaan met online risico’s. 60% maakt zich zorgen o...

Aanbesteding open leerplatform

Open leerplatform, IT regisseren

Hoe besteed je een open leerplatform aan?

Ook in het onderwijs is aanbesteden een jaarlijks terugkerend thema. Of het nu om meubilair, leermiddelen of IT gaat: je moet...

Informatiemanagement samenwerken

IT regisseren, Digitale transformatie

Informatiemanagement: geen IT-feestje maar een bedrijfs...

Het lijkt zo logisch. Informatie is zo cruciaal dat zoiets juist bij de (beslissers binnen de) organisatie dient te liggen. M...

Projectonderwijs aandacht

Leren zichtbaar maken, Digitale transformatie

Projectonderwijs samen met een digitaal portfolio

Projectonderwijs is niet nieuw. Maar, we bevinden ons nu in een post-corona tijdperk. Het onderwijs heeft een aantal flinke d...

Beheerst groeien

Open leerplatform, IT regisseren, Digitale transformatie

Hoe realiseer ik beheerst mijn visie Leren met IT?

Er komt een moment dat alle plannen gereed zijn. Het strategisch beleidsplan en het schoolplan liggen voor je op tafel, inclu...

Koers bepalen, IT regisseren

Jouw eigen IT-regisseur

In de Onderwijstrends Top 10 van Jester Strategy staat “Groeiend ongemak over gebrek aan regie” dit jaar nieuw in de top 10. ...

Centrale servicedesk, single point of contact, SPOC

IT regisseren

Is een centrale servicedesk voor alle IT problemen haal...

Hoe organiseer je een centrale servicedesk voor alle IT zaken?  

Koers bepalen, Digitale transformatie

3 tips voor digitale transformatie

Wat is digitale transformatie in het onderwijs? Waarom heb je het nodig? En waar begin je? Transformeren kan je leren. Ik gee...

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

De leerling achter het stuur met een portfolio

Menig schoolplan spreekt de ambitie uit meer formatief te gaan werken en het leren meer zichtbaar te laten worden. De focus v...

Koers bepalen, Digitale transformatie

De 3 belangrijkste IT trends in het onderwijs

IT krijgt een steeds grotere plek in het onderwijs. ‘Groter’ betekent hier echter vooral ‘veel’ en nog niet zo heel erg slim....

Starten met een leeromgeving

Open leerplatform, Koers bepalen

4 vragen die je jezelf moet stellen voordat je start me...

Vorige week organiseerde Expanding Visions een online kennissessie met als hoofdonderwerp het plan van aanpak voor een digita...

Boze leerkracht

IT regisseren

Welke leverancier past het best bij jou?

In onze dagelijkse praktijk horen we regelmatig van scholen dat zij ontevreden zijn over de prestaties hun leverancier. Prest...

Leren zichtbaar maken, Digitale transformatie

Laten we gaan groeimind-setten!

Ken je dat kaartspel Set? Het herkennen van patronen in kaartjes. Je kan er heel goed in worden door de juiste speltactiek to...

Regie-as-a-Service

IT regisseren, Digitale transformatie

De route naar succesvol 'Leren met IT'

De meeste onderwijsorganisaties hebben een visie op het 'Leren met IT' opgenomen in het strategisch beleidsplan. Een strategi...

Schoolplannen aerobe

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform, Koers bepalen

Hoe digitalisering bijdraagt aan schoolplannen

Het schoolplan heeft een verplicht karakter binnen het funderend onderwijs en wordt elke 4 jaar vastgesteld door het bestuur ...

Klassenmanagement Aerobe

Open leerplatform, IT regisseren

Klassenmanagement: het Zwitsers zakmes van de leerkrach...

Ik sprak laatst met een onderwijsdirecteur die van mening was dat klassenmanagement betuttelend is. Maar is dat wel zo? Ik be...

Digitale transformatie

Hoe denkfouten je helpen bij verandering

Wij mensen zijn slimme wezens. Met een goed stel hersenen kom je ver! Maar ook onze hersenen maken denkfouten. In de gedragse...

Leren schrijven en leren typen!

Koers bepalen, IT regisseren

iPads leiden tot een slecht handschrift!

Een publicatie van het NRC haalde vorige week aan, dat leerlingen door het gebruik van iPads en laptops in het primair onderw...

IT regisseren, Digitale transformatie

Van beheer naar regie, hoe doe je dat?

We kunnen er bijna niet meer omheen. De IT organisatie moet om, van het beheren van IT naar het regie voeren over IT. Ontwikk...

Verandermanagement status quo

Open leerplatform, Digitale transformatie

Status quo bias ook in het onderwijs?

‘Alwéér iets nieuws?! Daar heb ik nu geen tijd voor hoor.’ Het zijn bij veel organisaties, zeker ook in het onderwijs, veel g...

Koers bepalen onderwijsministers

Open leerplatform, Koers bepalen

Nieuwe ministers, nieuwe koers?

Een nieuwe start biedt in de regel nieuwe kansen. En met een nieuwe regering zal het tweespan Robbert Dijkgraaf en Dennis Wie...

device keuze Aerobe

Open leerplatform, IT regisseren

Het belang van een goede device keuze

In de praktijk kom ik heel vaak tegen dat een school eerst een device keuze (het apparaat waarmee een leerling zijn digitale ...

IT regisseren, Digitale transformatie

Kwartiermaken in het onderwijs

Ontwikkelingen in de IT en vooral het toepassen daarvan in het onderwijs volgen elkaar snel op. Maar hoe maak je deze ontwikk...

Koers bepalen, Digitale transformatie

IT als integraal onderdeel van uw onderwijsvisie

Als hobbyfotograaf bezit ik meerdere camera’s. Zo ook nog een oude analoge Kodak. Dat deed mij meteen denken aan de slag die ...

Educatieve content infrastructuur

Open leerplatform

Educatieve content en infrastructuur

Scholen hebben verstand van het begeleiden van leerlingen bij hun leerproces. Leraren kiezen passend lesmateriaal en willen h...

Koers bepalen

Datagestuurd onderwijs: zinvol of zinloos?

Een ontwikkeling die al jaren de ronde doet maar vooral nog een belofte is betreft het ‘datagestuurd onderwijs’. Op basis van...

Voorbereiding is de sleutel tot kwartiermaken

IT regisseren, Digitale transformatie

Hoe komen we nu echt in beweging?

Het blijft lastig, veranderen. Ook als dat echt noodzakelijk is omdat er ‘iets’ niet werkt. Mensen zijn al gauw geneigd om de...

Beheerorganisatie leerplatform

Open leerplatform

Hoe beheer je een open leerplatform?

Goed beheer van software is al even oud als het gebruik van computers in het onderwijs. Van oudsher deden we alles zelf in he...

Klassenmanagement organiseren

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

Hoe organiseer ik klassenmanagement?

Leuk, die introductie van devices zoals laptops en Chromebooks in het onderwijs. Als docent heb je het gevoel dat je de hele ...

Vaardigheden IT infrastructuur

Koers bepalen, Digitale transformatie

De keerzijde van digitalisering

Nederland is al sinds jaar en dag koploper op het vlak van digitalisering. In de recente EU ranglijst zijn we echter een plaa...

Bestemmingsplan voor IT

Koers bepalen

De stip op de horizon bestaat niet

Vaak wordt ons gevraagd om voor scholen de ‘stip op de horizon’ te beschrijven. Of om een ‘blauwdruk’ voor de toekomst te mak...

IT voor onderwijs

Koers bepalen

IT inzetten voor je onderwijsvisie

Het opstellen van een onderwijsvisie ligt vanzelfsprekend bij het onderwijs. Breed gedragen, toepasbaar en passend bij de ide...

Regie leren met IT

IT regisseren, Digitale transformatie

IT als dienst

Het gebruiken in plaats van bezitten van producten wordt alsmaar populairder. Deze verschuiving is in onze maatschappij steed...

Verder praten?

Ik maak graag een bel afspraak met je.

Kom in contact
Contact _Jessica

Ik help je graag verder

Aerobe open leerplatform
Jessica Pfeiffer