Terug naar Edublog overzicht

Thema: Digitale transformatie

Steeds meer scholen gaan richting 1 op 1 ratio voor leerling en device. Nergens in Nederland is de laptop-dichtheid groter dan in een schoolklas. Het onderwijs gaat goed mee in de digitale transitie. Maar hoe zit dat met de digitale transformatie? Sluiten de werkprocessen, gedrag en manier van samenwerken al goed aan op het digitale gebruik? Wat maakt verandering succesvol? Hoe borgen we succes?

Digitale transformatie in het onderwijs

Gebrek aan draagvlak

Ook in het onderwijs mislukken met enige regelmaat IT projecten. Zo wordt vaak het hoger gelegen doel niet gerealiseerd. De belangrijkste reden hiervoor ligt in een gebrek aan draagvlak en adoptie. Een goed voorbeeld in het onderwijs is de implementatie van leerplatformen. Ook hier zien we vaak dat een kleine groep van innovatieve docenten en IT’ers er mee aan de slag gaan. Dan wordt er te weinig overleg gevoerd met de rest van de organisatie waarbij de doelen onvoldoende worden beschreven en er te weinig aandacht wordt besteed aan draagvlak en betrokkenheid van de collega docenten. Er ontstaat dan een kloof tussen innovatieven en volgers. Wat willen we nu eigenlijk en hoe gaan we dat bereiken?

 

De gevolgen

De gevolgen van mislukte IT projecten in het onderwijs moeten niet worden onderschat. Er was namelijk een doel wat we wilden bereiken. Dat was natuurlijk niet een nieuw product, zoals een digitale leeromgeving. Het was bijvoorbeeld een betere manier van lesgeven of meer samenwerken. Daar ging het uiteindelijk om. Te vaak richten projecten zich alleen maar op de transitie naar of de uitrol van een (alweer) nieuw product. Van A naar B. Maar de daarbij benodigde transformatie (wat is er voor nodig) en adoptie worden vaak vergeten terwijl deze echt noodzakelijk zijn om de spreekwoordelijke bergtop te bereiken.

 

Scholen weten natuurlijk heel goed wat ze willen bereiken: er is een visie op onderwijs. En dat digitalisering daarbij een positieve ondersteunende rol kan spelen is al jaren duidelijk. Maar het is veel meer dan alleen die digitale producten. Er zijn heel veel aspecten die een rol spelen bij het realiseren van een succesvol project. Van producten, techniek en diensten tot kennis, gedrag en vaardigheden. Hoe hou je daar nu grip op? Hoe kom je nu daadwerkelijk van denken naar doen? En hoe borg je succes?

 

Transformeren

De sleutel naar succes zit in het meekrijgen ofwel betrokkenheid van alle collega's. Verandermanagement focust op het meenemen van mensen in de verandering. Mensen ervaren veranderingen in vier fasen:

  1. Bewustwording
  2. Begrip
  3. Acceptatie
  4. Toewijding

Voor een succesvolle adoptie is het noodzakelijk dat iedereen stapsgewijs de fasen van verandering doorloopt. Deze adoptieperiode vergt aandacht en begeleiding. Hoe creëer je nu als organisatie een omgeving waar collega’s deze stappen veilig kunnen doorlopen? In onze white paper 'Verandermanagement' gaan we dieper in op welke stappen er nodig zijn voor het creëren van het juiste veranderklimaat bij jouw onderwijsinstelling.

Verandermanagement checklist
5 handzame stappen om direct in te zetten

Lees meer over Digitale transformatie:

22 resultaten gevonden:

Koers bepalen, Digitale transformatie

IT als integraal onderdeel van uw onderwijsvisie

Als hobbyfotograaf bezit ik meerdere camera’s. Zo ook nog een oude analoge Kodak. Dat deed mij meteen denken aan de slag die ...

device keuze Aerobe

Open leerplatform, IT regisseren

Het belang van een goede device keuze

In de praktijk kom ik heel vaak tegen dat een school eerst een device keuze (het apparaat waarmee een leerling zijn digitale ...

Educatieve content infrastructuur

Open leerplatform

Educatieve content en infrastructuur

Scholen hebben verstand van het begeleiden van leerlingen bij hun leerproces. Leraren kiezen passend lesmateriaal en willen h...

Koers bepalen

Datagestuurd onderwijs: zinvol of zinloos?

Een ontwikkeling die al jaren de ronde doet maar vooral nog een belofte is betreft het ‘datagestuurd onderwijs’. Op basis van...

Digitaal onderwijs

Open leerplatform, Digitale transformatie

Digitaal onderwijs vraagt om grote zorgvuldigheid!

In het onderwijs is ‘iedereen’ inmiddels online. Leraar & leerling hebben toegang tot talloze applicaties en systemen via...

Voorbereiding is de sleutel tot kwartiermaken

IT regisseren, Digitale transformatie

Hoe komen we nu echt in beweging?

Het blijft lastig, veranderen. Ook als dat echt noodzakelijk is omdat er ‘iets’ niet werkt. Mensen zijn al gauw geneigd om de...

Aanbesteding open leerplatform

Open leerplatform, IT regisseren

Hoe besteed je een open leerplatform aan?

Ook in het onderwijs is aanbesteden een jaarlijks terugkerend thema. Of het nu om meubilair, leermiddelen of IT gaat: je moet...

Beheerorganisatie leerplatform

Open leerplatform

Hoe beheer je een open leerplatform?

Goed beheer van software is al even oud als het gebruik van computers in het onderwijs. Van oudsher deden we alles zelf in he...

Reflectie digitaal rapport

Leren zichtbaar maken

Zelfreflectie zichtbaar maken

Het digitaal onderwijs is qua inhoud én vorm stevig in beweging. Dat betekent ook dat er meer digitale gegevens beschikbaar z...

Oudercommunicatie onderwijs

Leren zichtbaar maken

Effectieve oudercommunicatie

Scholen die voldoende informatie verstrekken aan ouders bevorderen daarmee de relatie tussen de school en ouders. Dit kan een...

Klassenmanagement organiseren

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

Hoe organiseer ik klassenmanagement?

Leuk, die introductie van devices zoals laptops en Chromebooks in het onderwijs. Als docent heb je het gevoel dat je de hele ...

Formatief evalueren schoolrapport

Leren zichtbaar maken

Een nieuw schoolrapport

Als vader was ik niet zozeer geïnteresseerd in cijfers. Dat mijn kind een 7.4 scoorde, ten opzichte van een 8.6 de vorige kee...

digitaal portfolio

Leren zichtbaar maken

Nut en noodzaak van een digitaal portfolio

Een digitaal portfolio behoort méér te zijn dan een digitale schoenendoos en velen hebben eigenlijk nog helemaal geen idee va...

Vaardigheden IT infrastructuur

Koers bepalen, Digitale transformatie

De keerzijde van digitalisering

Nederland is al sinds jaar en dag koploper op het vlak van digitalisering. In de recente EU ranglijst zijn we echter een plaa...

Innoveren organiseren

Koers bepalen

Stop met innoveren

Recent was ik bij een onderwijsinstelling waar ik ze weer eens zielig in de hoek zag staan: de 3D-printers. Stonden daar een ...

Informatiemanagement samenwerken

IT regisseren, Digitale transformatie

Informatiemanagement: geen IT-feestje maar een bedrijfs...

Het lijkt zo logisch. Informatie is zo cruciaal dat zoiets juist bij de (beslissers binnen de) organisatie dient te liggen. M...

Regie bestemmingsplan IT

IT regisseren, Digitale transformatie

Van beheer naar regie, hoe doe je dat?

We kunnen er bijna niet meer omheen. De IT organisatie moet om, van het beheren van IT naar het regie voeren over IT. Ontwikk...

Bestemmingsplan voor IT

Koers bepalen

De stip op de horizon bestaat niet

Vaak wordt ons gevraagd om voor scholen de ‘stip op de horizon’ te beschrijven. Of om een ‘blauwdruk’ voor de toekomst te mak...

IT voor onderwijs

Koers bepalen

IT inzetten voor je onderwijsvisie

Het opstellen van een onderwijsvisie ligt vanzelfsprekend bij het onderwijs. Breed gedragen, toepasbaar en passend bij de ide...

Regie leren met IT

IT regisseren, Digitale transformatie

IT als dienst

Het gebruiken in plaats van bezitten van producten wordt alsmaar populairder. Deze verschuiving is in onze maatschappij steed...

Meerjarenbegroting Thematisch denken

Koers bepalen, IT regisseren

Thematische meerjarenbegroting

Scholen ervaren het meer en meer. Er gaat veel geld om in IT. Natuurlijk steekt het nog schril af bij de bedragen voor person...

Verandermanagement status quo

Open leerplatform, Digitale transformatie

Een succesvolle landing van een leerplatform

‘Alwéér iets nieuws?! Daar heb ik nu geen tijd voor hoor.’ Het zijn bij veel organisaties, zeker ook in het onderwijs, veel g...

Verder praten?

Plan een bel afspraak in mijn agenda.

Maak een afspraak
Contact_Pieter_grijs

Ik help je graag verder

EV
Pieter Roovers