Edublog > Leren zichtbaar maken > Meer gemotiveerde leerlingen met projectonderwijs!

Meer gemotiveerde leerlingen met projectonderwijs!

Motivatie en werkhouding blijven het onderwijs bezighouden. Zeker naarmate het schooljaar vordert, wordt de motivatie minder (Rinat Cohen et al., 2022). De inspectie onderstreept dat ook in hun publicatie 'Rapport De Staat van het Onderwijs 2022’. 

Onlangs sprak ik een schooldirecteur die de oplossing denkt gevonden te hebben: Project Based Learning. Zou hij gelijk hebben? 

Jaap Kraaijenhagen foto

Door: Jaap Kraaijenhagen

Expanding Visions

Happy children

Projectonderwijs of project based learning als oplossing voor het groeiende gebrek aan motivatie bij leerlingen in het onderwijs. En hoe Aerobe LMS hierbij digitale ondersteuning biedt.

Deze directeur beaamde dat het met de motivatie van de leerlingen bedroevend gesteld is. Zelf heeft hij de mogelijkheid een nieuwe school op te zetten. Een nieuwe school, waarbij het onderwijs niet is onderverdeeld in vakken, maar in projecten.

Waarom kiezen voor projectonderwijs?

Project onderwijs of Project based learning is een onderwijsvorm waarbij de activiteiten geclusterd zijn rond een thema. Het laat zich kenmerken door:

  • Inhoud uit de praktijk
  • Belang bij leren
  • Feedback en zelfevaluatie

Kinderen verkennen de praktijk en maken daarbij gebruik van de kennis van verschillende vakken. Vakoverstijgend wordt er een bepaald thema gekozen, gekoppeld aan een praktijksituatie. Het leren krijgt hierdoor meer betekenis waarbij de leerlingen inzicht krijgen in de relatie tussen verschillende vakken en de buitenwereld. Deze integratie kan bijdragen tot meer gemotiveerde leerlingen doordat het leren meer betekenis krijgt. 

Veel scholen hebben daarbij de ambitie om  hiermee leerlingen meer verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van opdrachten, met meer eigen inbreng.

Zo zijn er ook op vakniveau voorbeelden om de theorie te koppelen aan de praktijk. Onlangs zag ik een mooi initiatief om leerlingen in de brugklas enthousiast te maken voor wis- en natuurkunde via de biljartsport. De hoek van inval is de hoek van uitval, waarbij het mes aan twee kanten snijdt: De leerlingen doen aan de hand van de praktijk kennis op van wiskunde en ontwikkelen een zeker talent aan de pooltafel. Leuk toch? (Omdenken en EditieNL)

Veel schoolplannen, zowel binnen het PO als VO, zoomen in op projectmatig onderwijs. Ook hier speelt motivatie en regie bij de leerling een rol. Eén van onze opdrachtgevers, een VMBO school, heeft destijds een projectgroep geformeerd waarbij voor het eerste leerjaar project onderwijs werd gerealiseerd. Met succes. Inmiddels is dit concept, waarbij vakoverstijigend gewerkt wordt, over meerdere leerjaren ingevoerd. Tevens was het een goede manier om burgerschap te verweven in het aanbod. Motiverende projecten, omdat ze gekoppeld zijn aan de ‘echte' wereld.

 

 

Vastleggen en monitoren van projectonderwijs

Is er eenmaal gekozen om met projectonderwijs aan de slag te gaan, dan rest nog de vraag hoe dit te monitoren en vast te leggen? Een LMS (leermanagement systeem) faciliteert hierin. Aerobe LMS borgt digitale vastlegging van vakoverstijgend werken, gekoppeld aan leerdoelen. Daarnaast verschaft het inzicht in de ontwikkeling van de leerling voor zowel leerkracht als leerling zelf. Daarmee sluit het erg nauw aan bij projectonderwijs. Maakt dit je wellicht nieuwsgierig? Neem een kijkje in onze digitale brochure.

 

Hoe dan ook, projectonderwijs of project based learning kan bijdragen aan het eigenaarschap en de motivatie van leerlingen en is een methode om onderwijs vorm te geven. Vele schoolplannen onderschrijven dit immers. Hoe pakken jullie dit op?

 

Wat vind jij? Laat het ons weten via onderstaand kopje 'Laat hier je vraag achter'.

Brochure Aerobe open leerplatform
Lees verder

Laat hier je vraag achter

Een keer samen van gedachten wisselen?

Maak een afspraak
Contact_Jaap_grijs

Ik help je graag verder

EV
Jaap Kraaijenhagen

Lees ook de andere edublog artikelen

Status quo bias ook in het onderwijs?
Verandermanagement status quo
  • De status quo bias in het onderwijs
  • SIVON beveelt betaalde Google Workspace versies aan voor gegarandeerde veiligheid
  • IT uitbesteden: Kans of valstrik?
  • Hoe een bestemmingsplan helpt bij het realiseren van ambities