Edublog > Leren zichtbaar maken > Schoolbesturen grijpen in vanwege ontoereikend curriculum

Schoolbesturen grijpen in vanwege ontoereikend curriculum

Het primair en voortgezet onderwijs bereiden leerlingen voor op de toekomst. De overheid moet er daarbij voor zorgen dat de inhoud van het onderwijs (het curriculum) blijft aansluiten op de toekomst en de huidige ontwikkelingen in de samenleving.

Maar doet onze overheid dat voldoende? De doorlooptijd van Curriculum.nu wordt wel erg lang en sommige onderwijsbestuurders menen dat dit nog wel jaren gaat duren. Nieuwe invalshoeken en initiatieven doemen op om een boost te geven aan curriculum ontwikkeling. Is het Nederlands Kennis Curriculum (NKC) wellicht de oplossing?

Jaap Kraaijenhagen foto

Door: Jaap Kraaijenhagen

Expanding Visions

Business plan image with collage hand drawings

Leraren moeten de regie terugkrijgen over hun eigen lessen, vinden de aangesloten schoolbesturen. Curriculum.nu laat op zich wachten, daarom nemen scholen het heft in eigen handen. Een voorbeeld hiervan is het Nederlands Kennis Curriculum.

Het huidige curriculum, gebaseerd op verplichte kerndoelen en eindtermen is nog steeds in renovatie. Partijen als SLO zijn druk bezig om via curriculum.nu een boost te geven aan actualisatie en bijstelling hiervan. Maar is dit voldoende en sluit dit voldoende aan bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen? En zijn deze opgestelde doelen niet te abstract? 

Minister Wiersma meldde in 2022 zelfs dat curriculum.nu nu echt voltooid verleden tijd is en dat, wat hem betreft, de focus meer ligt op het wegpoetsen van de achterstand in de basisvaardigheden. Overigens is het aan scholen en leraren zelf om voor hun school een samenhangend curriculum samen te stellen dat toekomstgericht en gebaseerd is op een heldere schoolspecifieke visie. 

 

Scholen nemen het heft in eigen handen

Onlangs was ik met een collega op bezoek bij Academica, die met 4 schoolbesturen het NKC hebben opgezet, een curriculum waarbij het opdoen van kennis binnen een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8 centraal staat. Leraren moeten de regie terugkrijgen over hun eigen lessen, vinden de aangesloten schoolbesturen. De focus moet niet langer liggen op het volgen van bestaande methodes, maar op het overdragen van kennis. De opgebouwde kennis wordt in samenhang aangeboden binnen thema’s. Deze thema’s op hun beurt zijn gekoppeld aan duurzame ontwikkelingsdoelen, zodat de kinderen de opgedane kennis toepassen binnen relevante items.

 

Zo ervaren wij vanuit onze praktijk dat steeds meer schoolorganisaties moeite hebben om slaafs een methode te volgen, maar liever zelf de regie pakken om hun onderwijs vorm te geven. Bestaande methodes voor de zaakvakken zijn vaak onvoldoende geïntegreerd, maar ook een onderwerp als laaggeletterdheid kunnen triggers zijn om zelf een curriculum op te gaan zetten. Ontwikkelingen als formatief handelen, eigenaarschap van leerlingen en leerstrategieën vragen daarbij om een nieuwe kijk op het curriculum. Belangrijk hierbij zijn onder andere heldere leerdoelen, nieuwe vormen van het leren zichtbaar maken en andere vormen van evalueren.

Nederlands Kennis Curriculum

Het Nederlands Kenniscurriculum (NKC) is een kennisgericht basisschoolcurriculum: een concrete en kennisgerichte invulling van de kerndoelen van het onderwijs in Nederland. Met het NKC kunnen scholen en leerkrachten zelfstandig hun onderwijs vormgeven. (www.nederlandskenniscurriculum.nl)

Het NKC is zo’n voorbeeld van een vernieuwd curriculum. Het ei van columbus? Wellicht, maar het is tenslotte aan de scholen zelf te bepalen welk curriculum past binnen haar eigen kaders. Tenslotte vraagt een goed doordacht curriculum (leerplan) om monitoring en digitale vastlegging waarbij leerkracht en leerling inzicht hebben in de leerontwikkeling. Een doordacht leermanagement systeem (LMS) met (vakoverstijgende) taken en leerdoelen, bewijslast in de vorm van een portfolio en opgedane competenties helpt daarbij. Binnen Aerobe zijn wij continu met het onderwijs in gesprek om het leren inzichtelijk te maken binnen de bestaande curricula.

 

Meer weten? Neem contact met mij op via onderstaand contactblok.

Brochure Aerobe open leerplatform
Lees verder

Laat hier je vraag achter

Een keer samen van gedachten wisselen?

Maak een afspraak
Contact_Jaap_grijs

Ik help je graag verder

EV
Jaap Kraaijenhagen

Lees ook de andere edublog artikelen

Status quo bias ook in het onderwijs?
Verandermanagement status quo
  • De status quo bias in het onderwijs
  • SIVON beveelt betaalde Google Workspace versies aan voor gegarandeerde veiligheid
  • IT uitbesteden: Kans of valstrik?
  • Hoe een bestemmingsplan helpt bij het realiseren van ambities