Leer management systeem

Werk vanuit doelen. In LMS tref je alle kern- en tussendoelen aan, overzichtelijk gerangschikt per leerjaar. Ook voor 21e-eeuwse vaardigheden! En voor veel  leerlijnen vanuit methoden, of voor Leren om te Leren. Elke leerling bouwt in LMS een persoonlijk digitaal portfolio op.

Aerobe-1130983073-2

Optimale ondersteuning met het LMS

Het LMS helpt de leerkracht in de de onderwijskundige kant. Van leerdoelen behalen tot analyse portfolio.

Verdieping LMS Leerdoelen koppelen

Leerdoelen koppelen aan taken

Kies uit video, PDF of andere online materialen! Via het leerportfolio werken leerling en leerkracht samen aan leerdoelen. De leerkracht kiest een doel, koppelt die aan instructie en voegt materiaal toe zoals werkbladen, video's of een link naar een ander platform zoals Gynzy. Je kunt ook je eigen materiaal koppelen. Geen beperkingen, maar juist alle vrijheid om je eigen onderwijs in te richten.
Verdieping LMS Zicht op eigen leerdoelen

Zicht op eigen leerdoelen voor de leerling

Als leerlingen inloggen, zien ze de taken die de leerkracht heeft voorbereid. Deze taken komen terug op hun tijdlijn. De leerling krijgt meer eigenaarschap over het eigen leerproces. Leerkrachten kunnen groepsgewijs taken klaarzetten, of samen met één individuele leerling. Leerlingen weten wat ze kunnen doen en hoe dat kan.
Verdieping LMS Reflecteren

Reflecteren op eigen werk

Voor iedere taak kun je als leerkracht aangeven of je wilt dat leerlingen kunnen reflecteren op het eigen werk. Hiermee krijg je zicht op de ontwikkeling van de vaardigheden van de leerling.
Verdieping LMS Beoordelen

Werk beoordelen

Met één druk op de knop beoordeel je werk. Voor iedere taak is er een overzicht. Hier bepaal je, per leerling, of het doel behaald is en kun je een beoordeling geven voor het ingeleverde werk. Daarbij kun je kiezen voor cijfers, maar ook voor badges, sterren, likes en nog meer andere beoordelingsmethoden.
Verdieping LMS Voortgang

Voortgang van de leerling

De voortgang zie je letterlijk in één oogopslag. In het analyse portfolio zie je direct wat de vorderingen zijn bij de te behalen doelen voor een leerjaar of een specifieke periode. De leerkracht, leerling en ouders beschikken allemaal over dezelfde informatie. En de grafiek wordt 'realtime' bijgewerkt wanneer er een doel behaald is.

Meer weten over de modules van Aerobe?

Bekijk de modules