Edublog > IT regisseren | Digitale transformatie > De route naar succesvol 'Leren met IT'

De route naar succesvol 'Leren met IT'

De meeste onderwijsorganisaties hebben een visie op het 'Leren met IT' opgenomen in het strategisch beleidsplan. Een strategisch beleidsplan beschrijft de ambitie ofwel het 'wat'. Daarna komt het er op aan dit te vertalen naar het 'hoe' en 'wie'. Een innovatietraject waarbij bovendien de winkel tijdens de bouw open moet blijven, want het onderwijs gaat gewoon door. Geen eenvoudige opgave. Hoe pak je dit aan en vooral wie gaat dit doen? En wat betekent dit alles voor je visie op onderwijs? 

Frits Pfeiffer foto

Door: Frits Pfeiffer

Expanding Visions

businessman in front of two roads crossing fingers hoping for best taking chance

Dit is een test

'Het is niet genoeg grote deugden te hebben;
men moet ze ook weten te beheren’

Francois de la Rochefoucauld. Frans schrijver 1613-1680

Young teacher in classroom standing in front of class

Succesvol 'Leren met IT'

Om succesvol het onderwijs te innoveren met het ‘Leren met IT’ moet er een aantal randvoorwaarden ingevuld worden. Leren met IT vraagt allereerst om een adequate, stabiele en betaalbare IT-infrastructuur. Als je deze nog niet hebt, dan moet deze ontworpen, gerealiseerd en in stand worden gehouden.

 

Bovendien is er vrijwel altijd sprake van een huidige situatie. Dus hoe kom je van 'ist' naar 'soll'? Pas daarna kan er gewerkt worden aan de adoptie. Adoptie is in feite een veranderingstraject. Een vaak vergeten, maar wel cruciaal, element om het 'Leren met IT' tot een succes te brengen. Een vraagstuk op zich wat vooral gaat over mensen, gedrag en betrokkenheid.

Wie het gaan doen

De route naar het succesvol 'Leren met IT' bestaat uit meerdere stappen. Elke stap vraagt hierbij specifieke expertise. Op hoofdlijnen zijn er in elke stap twee mogelijkheden. Zelf doen of uitbesteden. In feite hebben we het dan over sourcing strategie.

 

Sourcing strategieën

Inbesteden

Inbesteden wil zeggen het in eigen beheer binnen de organisatie zelf doen. De volgende overwegingen spelen mee: heb ik de benodigde kennis en ervaring in huis? Hoeveel tijd geef ik mezelf? In hoeverre gaat het ten koste van het onderwijsproces? Zijn we bereid om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor zowel de kosten als het resultaat? Kunnen we ons zelf in voldoende mate innoveren?

 

Uitbesteden

De volgende varianten van uitbesteden zijn mogelijk:

 • Detachering (Inhuren van personeel)
  Het grootste nadeel ervan is dat je zelf de aansturing moet verzorgen. Er is namelijk geen resultaatsverplichting maar een inspanningsverplichting. Wie gaat de aansturing dan doen? Bovendien is detachering vaak een kostbare zaak. Het is een oplossing die geschikt is voor een tijdelijke situatie en minder geschikt voor een permanente oplossing of voor het tot stand brengen van innovatie.
 • Volledig outsourcen (alles uitbesteden aan externen)
  Er worden vooraf goede afspraken gemaakt worden over de te leveren dienstverlening. Dat klinkt goed, maar leidt meestal tot inflexibiliteit en meerwerk waar je niet onderuit kunt, omdat je met 1 partij langdurig zaken doet. Doorontwikkeling en innovatie worden doorgaans hierdoor geremd. 

 

Is volledig uitbesteden de oplossing?

IT-contracten en SLA’s moeten worden beheerd en om toepassingen optimaal te benutten moet het functioneel beheer geregeld worden. O ja, de focus moest op het ‘Leren met IT’ dus wie gaat dit dan doen? Dan alles maar outsourcen bij één partij? Gesteld dat er partijen zouden zijn die alles kunnen van ontwerpen, bouwen, instandhouden, doorontwikkelen en adoptie. Ik ken ze niet en voor zover ze er zijn, betaal je daar wel een prijs voor. Je verliest namelijk de grip op de kosten, doorlooptijden, kwaliteit en vooral op de toegevoegde waarde van het 'Leren met IT'. Een ander algemeen nadeel van volledige outsourcing is dat dit ‘transactioneel’ ingestoken is op basis van operationeel excellence. Hiermee bedoelen we iets zo gestandaardiseerd mogelijk doen tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Operational excellence staat dan ook haaks op innovatie. 

 

Regie-as-a-Service

Zijn er dan varianten op zelf doen versus detacheren of alles outsourcen? Ja, die zijn er wel degelijk. Het voeren van Regie-as-a-Service (kortweg RaaS) is een model wat je grip geeft op innovatie, kosten en resultaat. Regie-as-a-service gaat veel verder dan detachering of volledige outsourcing bij 1 partij, mits je het organiseert op basis van co-sourcing.

Regie-as-a-Service door co-sourcing gaat uit van partnering waarbij je met vaste klantenteams gezamenlijk, op basis van KPI’s, samen werkt aan het realiseren van jouw ondervisie. De pedagogisch didactische doelstellingen,kennis en ervaring komen bij jou vandaan. Kennis, kunde, ervaring met organiseren, ontwerpen, aanbesteden, veranderen en informatie management zijn voor rekening voor de samenwerkingspartij.

Je focus kan dan maximaal op het toepassen van IT ofwel het onderwijs innoveren met het ‘Leren met IT’. Iets wat zo dicht op het onderwijs zit dat je dit niet kunt uitbesteden. De kenmerken van Regie-as--a-Service op basis van co-sourcing versus volledige outsourcing vind je in onderstaande tabel. Klik op het plaatje voor een vergroting.

 

20220306 Regies-as-a-Service | Co-sourcing versus outsourcing

 

 

Samen naar onderwijs van nu

Hoe ziet jouw route naar 'Leren met IT' eruit? Wat is de meest geschikte sourcing strategie voor jou? Vrijblijvend sparren over Regie-as-a-Service? Expanding Visions helpt je hierbij. Wij zijn graag het ‘regiebureau’ van jouw 'Leren met IT' om jouw visie op onderwijs te realiseren. Dat werkt eigenlijk heel eenvoudig: wij organiseren de regie of doen namens jou de regie, jij houdt de controle over jouw eigen IT.  Regie-as-a-Service is al 30 jaar onze specialiteit! 

NB. Bij je sourcingstrategie hoort een passend leveranciersprofiel. Lees hiervoor ons artikel "Wat is de beste leverancier voor jou?".

Laat hier je vraag achter

Een keer samen van gedachten wisselen?

Kom in contact
Contact_Marcel_grijs

Ik help je graag verder

EV
Marcel de Jager

Lees ook de andere edublog artikelen

 • De status quo bias in het onderwijs
 • SIVON beveelt betaalde Google Workspace versies aan voor gegarandeerde veiligheid
 • IT uitbesteden: Kans of valstrik?
 • Hoe een bestemmingsplan helpt bij het realiseren van ambities
 • Klantverhaal: Hoe Aerobe de beheer(s)tijd voor RVKO heeft gehalveerd
 • Normenkader IBP: Weten hoe je er nu voor staat