Edublog > IT regisseren | Digitale transformatie > Het groeiplan voor leren met IT

Het groeiplan voor leren met IT

Als we een project starten met nieuwe IT-technologie, zijn we altijd gebrand op succes. Ja toch? Het zou erg vreemd zijn als anders wordt beweerd. Toch is niet ieder project even succesvol. Zeker projecten waar een IT-component in zit, willen nog wel eens falen of niet in zijn geheel succesvol zijn. Dit geldt niet alleen voor grote projecten, want we zien in de praktijk genoeg kleine en middelgrote projecten die falen, ook in het onderwijs. Projecten die breed verweven zijn met het primaire proces c.q. het onderwijsproces lijken het meest lastig, zeker aan de zachte kant. Dit is ook het type projecten waar het afbreukrisico hoog is.


Als een project mislukt dan is dat duidelijk. Maar wanneer is iets mislukt? Projecten kunnen een moeizaam verloop hebben of niet alles is eruit gehaald wat er in zat. Als opdrachtgever of projectuitvoerder heb je het gevoel dat je maar de helft van het beoogde doel hebt bereikt. Dat is zonde en neem je daar genoegen mee?

Krijn Padmos foto

Door: Krijn Padmos

Expanding Visions

Groeiplan voor groei

Met een groeiplan verhogen we de slagingskans van projecten en realiseren we daadwerkelijk de visie op Leren met IT. Hoe gaat dat in zijn werk?

Wat kun je hier aan doen? Hoe vergroot je de slagingskans van je project of programma (meerdere projecten)? Bij Expanding Visions hebben we daar het groeiplan voor ontwikkeld. Hieronder nemen we je mee in het 'waarom' en 'hoe' van dit groeiplan.

Mogelijke pijnpunten

De oorsprong van het groeiplan ligt in de vragen en worstelingen die we zien bij opdrachtgevers en projectmedewerkers. Wat zijn de zaken waar je mee kan zitten in je project? Een greep uit de praktijk:

 • Leren met IT is complex
 • Betrokkenheid en draagvlak 
 • Adoptie
 • Voortgang
 • Beheersbaarheid en tempo
 • Aantrekkelijk onderwijs
 • Rendement op je investering in Leren met IT

Het overbruggen van de adoptie-kloof

Een van de belangrijkste oorzaken waarom projecten stroef lopen, ligt aan de zachte kant van het project. Dikwijls ook de moeilijkste kant van het project. Leren met IT is complex. Nieuwe technologie en daaraan gekoppeld andere werkwijzen kosten veel energie en de eindgebruikers moeten dit wel allemaal kunnen en willen volgen. Dit is niet nieuw. De adoptiecurve van Moore categoriseert mensen in vijf groepen op basis van hoe zij nieuwe technologie ervaren.

 

Adoptiecurve EV

Bij de implementatie van nieuwe IT-oplossingen, zoals digitale leerplatformen of digitale samenwerkingsomgevingen, is er altijd een groep die het nut, de noodzaak en het werken ermee snel oppakt (links van de kloof). Daarnaast is er een grote groep die de kat uit de boom kijkt en het pas omarmt als het bewezen is (rechts van de kloof). Het gaat erom dat je alles in werking stelt om deze laatst groep ook aangesloten te krijgen en geen kloof laat ontstaan tussen de starters en de volgers. Lees meer over iedere groep in de adoptiecurve in Het overbruggen van de adoptie-kloof.

 

Dit heeft alles te maken met betrokkenheid, draagvlak en adoptie bij de gebruikers van deze nieuwe IT-oplossingen. Betrokkenheid, draagvlak en adoptie zijn ontegenzeggelijk belangrijke en vaak onderschatte succesfactoren in je project. Mag je van een geslaagd project spreken als de nieuwe technologie tot in de puntjes is verzorgd en (bijna) niemand het (optimaal) gebruikt? Nee toch? Dat is een typisch voorbeeld dat je rendement op je investering in Leren met IT achterblijft. 

Naast betrokkenheid, draagvlak en adoptie moeten uiteraard de overige project-stuurvariabelen zoals tijd, kwaliteit, organisatie et cetera voldoende aandacht krijgen. Het uiteindelijke projectresultaat is ook hiervan afhankelijk. 

 

Het groeiplan

Om de slagingskans van een project te optimaliseren heeft Expanding Visions het groeiplan ontwikkeld. 

 

Een groeiplan is een aanpak waarmee de volledige adoptie van de IT-toepassing gerealiseerd wordt in het tempo dat bij de school of stichting past.

Adoptie is hierin: de mate waarin leerkrachten/medewerkers nieuwe technologie in kunnen én willen passen in het leerproces.

 

Het vertrekpunt is de visie van de school of stichting op Leren met IT. Het groeiplan helpt ook om deze visie daadwerkelijk te behalen. De kunst is om ambitie en doelen te matchen met het adoptievermogen van de school of stichting en daarbij een haalbaar tijdspad te kiezen. Voordat de aanpak kan worden bepaald, vindt er een analyse plaats met terugkoppeling aan de organisatie. Gedurende de realisatie worden resultaten wederom geanalyseerd en wordt zo nodig de aanpak bijgesteld. Het groeiplan stopt niet als de implementatie klaar is. Voor een duurzame borging (verankering) van een nieuwe IT-oplossing is het nodig dat je ook in de gebruiksfase kritisch de inzet van een toepassing stuurt en zo nodig gebruikers coacht in het gebruik. Veel IT-projecten mislukken alsnog in de gebruiksfase als je dit te vroeg loslaat.

 

Zoals bij veel projecten gaan bij het groeiplan ook de kosten c.q. inspanningen voor de baten uit en heb je pas het maximale rendement als de nieuwe toepassing volledig geadopteerd is door de organisatie en goed wordt gebruikt. 

Meer onderdelen van een groeiplan:

 • Visie leren op IT
 • Ambitie
 • Organisatie (-structuur en taakverdeling)
 • Meting adoptiegraad

Je ziet dat het groeiplan voor de introductie van nieuwe IT-toepassingen aansluit bij reeds bekende projectmanagement variabelen en een bijzondere focus heeft op adoptie in de tijd.


Wil je meer weten over het groeiplan? Download dan via onderstaande knop de brochure. Misschien wil jij ook de slagingskansen van je IT-project verhogen of een keer van gedachten wisselen? Neem dan direct contact met mij op door een afspraak te maken in mijn agenda onderaan de pagina. 

Brochure groeiplan
Download hier

Laat hier je vraag achter

Een keer samen van gedachten wisselen?

Maak een afspraak
Contact_Krijn_grijs

Ik help je graag verder

EV
Krijn Padmos

Lees ook de andere edublog artikelen

 • De status quo bias in het onderwijs
 • SIVON beveelt betaalde Google Workspace versies aan voor gegarandeerde veiligheid
 • IT uitbesteden: Kans of valstrik?
 • Hoe een bestemmingsplan helpt bij het realiseren van ambities
 • Klantverhaal: Hoe Aerobe de beheer(s)tijd voor RVKO heeft gehalveerd
 • Normenkader IBP: Weten hoe je er nu voor staat