Edublog > Leren zichtbaar maken | Open leerplatform | IT-koers bepalen > Hoe digitalisering bijdraagt aan schoolplannen

Hoe digitalisering bijdraagt aan schoolplannen

Het schoolplan heeft een verplicht karakter binnen het funderend onderwijs en wordt elke 4 jaar vastgesteld door het bestuur van de school en de MR. Een aantal wettelijk verplichte onderwerpen dienen daarbij aan bod te komen. Maar wat zien we zoal in de huidige schoolplannen over onderwijs en IT? Wat zijn de hot items, wat is de ambitie, maar vooral op welke wijze wil men hier invulling aan geven?

Jaap Kraaijenhagen foto

Door: Jaap Kraaijenhagen

Multiethnic group of happy business people working together in office

Zo'n verplicht schoolplan, leuk of niet, het geeft in ieder geval de kans voor de betreffende school om haar visie en ambitie op onderwijs te etaleren en aan te geven hoe zij deze wil realiseren. Daarbij is er ook steeds meer aandacht voor digitalisering en voor IT ondersteunende didactiek. Om de leerling met zijn/haar individuele leerbehoefte van A naar B te krijgen, is tevens een coachende rol van de leerkracht onmisbaar. 

Coaching in het onderwijs

Wat zien we zoal terug in de huidige schoolplannen?

Een toenemend belang van formatieve evaluatie. De wens tot meer leerdoelgericht werken. Leerlingen een meer actieve rol laten spelen in hun leerproces en het bevorderen van (zelf)reflectie en eigenaarschap. Het leren inzichtelijk maken door middel van het gebruik van een portfolio. Vaardigheden zichtbaar maken door middel van een doorlopende leerlijn. De veranderende rol van de leerkracht als coach, gebruik makend van feedup, feedback en feedforward.

Kortom voldoende ambities.

 

Maar hoe vullen we nu de rol van IT hierbij in? Om het leren en de vaardigheden inzichtelijk te maken, kan een digitale leeromgeving uitkomst bieden. Een leeromgeving met een geïntegreerd portfolio.

 

Maar wat willen we terugzien in een digitale leeromgeving? Vaardigheden, leerdoelen, voortgang? Daar zul je als werkgroep of sectie over na moeten denken. En waar halen we zo'n omgeving vandaan? Welke wensen en eisen hebben we hierbij? In hoeverre sluit het aan bij ons onderwijs? Maar vooral: hoe krijgen we straks iedereen mee?

Dit alles vraagt om een plan van aanpak hoe je zo’n digitale leeromgeving positioneert, aanschaft en gaat gebruiken (adoptie). Een digitale leeromgeving schaf je immers aan voor de komende jaren en je wilt dat het onderwijs er voldoende betrokken bij is. Het realiseren van je onderwijsvisie met IT krijgt zo meer handen en voeten.

 

Op 16 maart 2022 organiseren wij een online kennissessie over het plan van aanpak voor een digitale leeromgeving. Komt u ook?

Meld je aan voor de kennissessie
Gratis online kennissessie

Laat hier je vraag achter

Een keer samen van gedachten wisselen?

Maak een afspraak
Contact_Jaap_grijs

Ik help je graag verder

EV
Jaap Kraaijenhagen

Lees ook de andere edublog artikelen

  • De status quo bias in het onderwijs
  • SIVON beveelt betaalde Google Workspace versies aan voor gegarandeerde veiligheid
  • IT uitbesteden: Kans of valstrik?
  • Hoe een bestemmingsplan helpt bij het realiseren van ambities
  • Klantverhaal: Hoe Aerobe de beheer(s)tijd voor RVKO heeft gehalveerd
  • Normenkader IBP: Weten hoe je er nu voor staat