Terug naar inspiratiebibliotheek

Thema: Open leerplatform

‘Leren met IT’. Het is niet meer weg te denken in het onderwijs. Aan de andere kant zeggen we ‘IT is een (hulp)middel en geen doel’. Met de focus op leren. Neemt niet weg dat het als hulpmiddel wel waarde moet toevoegen aan wat we willen bereiken. Een open leerplatform maakt dit mogelijk.

Open leerplatform

Doelstellingen

Leren zichtbaar maken, gepersonaliseerd onderwijs, beter samenwerken, communicatie met ouders, van cijfers (summatief) naar feedback op voortgang (formatief), blended learning, werken met doelen zijn sleutelwoorden. Dit alles om het beste uit de leerling halen. De leerkracht speelt hierbij een belangrijke sleutelrol. Het is daarom zaak om de leerkracht zo veel mogelijk in zijn kracht te zetten. En dat alles vanuit de visie op leren van de school. IT kan hierbij helpen.

 

Domeinen

Maar wat bedoelen we eigenlijk met IT? In het onderwijs denken we dan vaak aan computers, netwerken, programma’s en lesmateriaal. In het onderstaande plaatje hebben we deze begrippen ingedeeld in domeinen en daarbij de onderlinge relaties aangegeven. 

  • Het groene domein vormt de (cloud)software infrastructuur. Ofwel het gebied van de educatieve applicaties van uitgevers, zelfgemaakt lesmateriaal of licentievrij lesmateriaal.
  • Het rode domein  vormt de IT infrastructuur die vooral bestaat uit hardware en netwerken. Zoals laptops, chromebooks, WiFi, internet en een productivity suite zoals Google Workspace of Microsoft 365. Een goed werkende infrastructuur is transparant, stabiel en schaalbaar. Het onderhoud wordt meestal verzorgd door een IT afdeling/-leverancier. 
  • Het grijze domein is het primaire werkgebied van het onderwijs.
  • Het gele domein is het open leerplatform. Dit vormt verbindende factor tussen alle domeinen en is voor leerlingen en leerkrachten de primaire werkomgeving voor het leren met IT.

 

Open leerplatform

We noemen dit ‘open’ omdat het onafhankelijk dient te zijn van IT afdelingen/-leveranciers en 'onafhankelijk' van educatieve uitgeverijen. De school heeft vrije keuze over hoe dit in te vullen. Andere eisen die we stellen aan een open leerplatform zijn o.a. intuïtief en eenduidig in gebruik en passend bij de visie op leren van de school. 

In de hierna volgende blogs zullen we dieper ingaan op de aspecten van een open leerplatform.

Meer weten over de nut en noodzaak van een open leerplatform? Binnenkort kun je onze whitepaper downloaden over dit onderwerp.

Terug naar de inspiratiebibliotheek
Lees ook over onze andere thema's

Lees meer over Open leerplatform:

18 resultaten gevonden:

Voorbereiding is de sleutel tot kwartiermaken

Van denken naar doen

Hoe komen we nu echt in beweging?

Het blijft lastig, veranderen. Ook als dat echt noodzakelijk is omdat er ‘iets’ niet werkt. Mensen zijn al gauw geneigd om de...

Aanbesteding open leerplatform

Open leerplatform

Hoe besteed je een open leerplatform aan?

Ook in het onderwijs is aanbesteden een jaarlijks terugkerend thema. Of het nu om meubilair, leermiddelen of IT gaat: je moet...

Beheerorganisatie leerplatform

Open leerplatform

Hoe beheer je een open leerplatform?

Goed beheer van software is al even oud als het gebruik van computers in het onderwijs. Van oudsher deden we alles zelf in he...

Educatieve content infrastructuur

Open leerplatform

Educatieve content en infrastructuur

Scholen hebben verstand van het begeleiden van leerlingen bij hun leerproces. Leraren kiezen passend lesmateriaal en willen h...

Reflectie digitaal rapport

Leren zichtbaar maken

Zelfreflectie zichtbaar maken

Het digitaal onderwijs is qua inhoud én vorm stevig in beweging. Dat betekent ook dat er meer digitale gegevens beschikbaar z...

Oudercommunicatie onderwijs

Leren zichtbaar maken

Effectieve oudercommunicatie

Scholen die voldoende informatie verstrekken aan ouders bevorderen daarmee de relatie tussen de school en ouders. Dit kan een...

Klassenmanagement organiseren

Leren zichtbaar maken

Hoe organiseer ik klassenmanagement?

Leuk, die introductie van devices zoals laptops en Chromebooks in het onderwijs. Als docent heb je het gevoel dat je de hele ...

Formatief evalueren schoolrapport

Leren zichtbaar maken

Een nieuw schoolrapport

Als vader was ik niet zozeer geïnteresseerd in cijfers. Dat mijn kind een 7.4 scoorde, ten opzichte van een 8.6 de vorige kee...

Digitaal portfolio leerling

Leren zichtbaar maken

Nut en noodzaak van een digitaal portfolio

Een digitaal portfolio behoort méér te zijn dan een digitale schoenendoos en velen hebben eigenlijk nog helemaal geen idee va...

Vaardigheden IT infrastructuur

Doorontwikkelen

De keerzijde van digitalisering

Nederland is al sinds jaar en dag koploper op het vlak van digitalisering. In de recente EU ranglijst zijn we echter een plaa...

Innoveren organiseren

Doorontwikkelen

Stop met innoveren

Recent was ik bij een onderwijsinstelling waar ik ze weer eens zielig in de hoek zag staan: de 3D-printers. Stonden daar een ...

Informatiemanagement samenwerken

Doorontwikkelen

Informatiemanagement: geen IT-feestje maar een bedrijfs...

Het lijkt zo logisch. Informatie is zo cruciaal dat zoiets juist bij de (beslissers binnen de) organisatie dient te liggen. M...

Regie bestemmingsplan IT

Realiseren

Van beheer naar regie, hoe doe je dat?

We kunnen er bijna niet meer omheen. De IT organisatie moet om, van het beheren van IT naar het regie voeren over IT. Ontwikk...

Bestemmingsplan voor IT

Richting bepalen

De stip op de horizon bestaat niet

Vaak wordt ons gevraagd om voor scholen de ‘stip op de horizon’ te beschrijven. Of om een ‘blauwdruk’ voor de toekomst te mak...

IT voor onderwijs

Richting bepalen

IT inzetten voor je onderwijsvisie

Het opstellen van een onderwijsvisie ligt vanzelfsprekend bij het onderwijs. Breed gedragen, toepasbaar en passend bij de ide...

Regie leren met IT

Realiseren

IT als dienst

Het gebruiken in plaats van bezitten van producten wordt alsmaar populairder. Deze verschuiving is in onze maatschappij steed...

Meerjarenbegroting Thematisch denken

Realiseren

Thematische meerjarenbegroting

Scholen ervaren het meer en meer. Er gaat veel geld om in IT. Natuurlijk steekt het nog schril af bij de bedragen voor person...

Verandermanagement status quo

Realiseren

Een succesvolle landing van een leerplatform

‘Alwéér iets nieuws?! Daar heb ik nu geen tijd voor hoor.’ Het zijn bij veel organisaties, zeker ook in het onderwijs, veel g...

Samen van gedachten wisselen?

Plan een bel afspraak in mijn agenda.

Maak een afspraak
Contact_Krijn_grijs

Ik help je graag verder

EV
Krijn Padmos