Edublog > IT-koers bepalen | IT regisseren > Hoe houd je je hoofd boven water als IT-organisatie?

Hoe houd je je hoofd boven water als IT-organisatie?

“Ongemak over gebrek aan regie” is met toenemende mate een zorg in het onderwijs. De scope van IT in het onderwijs wordt steeds breder en complexer, denk aan digitale veiligheid en het normenkader IBP. Hoe organiseer je dit? En hoe bolwerk je dit met je huidige organisatie?

Aanmelden kennissessie: Meer grip op IT.

Pieter Roovers foto

Door: Pieter Roovers

Expanding Visions

close up of hand showing illuminated light bulb icon on a wooden block puzzle as innovation concept

'Groeiend ongemak over gebrek aan regie'. De scope van IT wordt steeds complexer, urgenter en daarmee kostbaarder. Hoe organiseer je dit? 

Een veranderende omgeving vraagt om flexibiliteit

Schoolorganisaties kijken steeds vaker naar uitbesteding; ze brengen applicaties naar de Cloud, zetten in op Microsoft 365 of Google en besteden diensten rond IT steeds vaker uit naar marktpartijen. Als je tot nu toe alle IT zelf in huis had en daar ook zelf het beheer over voerde, ontkom je er niet aan om nu ook je eigen IT-afdeling eens kritisch tegen het licht te houden. Heb je nog wel eigen beheerders nodig? Besteden de IT-ers wel aandacht aan de juiste zaken? En beschikken ze over de competenties die nodig zijn in een omgeving waar je vooral de regie moet voeren? Want een veranderende omgeving vraagt ook om een veranderende ondersteuning! Bestuurlijk moet je daar de vraag bij stellen, of het hebben van een eigen IT-afdeling met de daarbij behorende kosten en medewerkers wel onderdeel zijn van de corebusiness van je organisatie. Of is het economisch voordeliger om dit uit te besteden?

Groeiende vraag naar specialisten

Hedendaagse IT lijkt aan de voorkant steeds gebruiksvriendelijker, maar aan de achterkant wordt dit steeds complexer. Dat heeft tot gevolg dat de eigen IT-medewerkers steeds meer kennis moeten hebben om specifieke zaken in te richten en te beheren; denk maar eens aan het aanbesteden van een Identity en Accessmanagement systeem of het inrichten van jouw IT-organisatie. In de praktijk komen deze handelingen niet dagelijks voor. Daarom is het lastig om hier echt bedreven in te raken en het kennisniveau bij te houden. Specialistische kennis en vaardigheden moeten dan toch extern worden ingehuurd.

 

Het uitbesteden aan specialisten ligt dan ook voor de hand; denk aan het inzetten van bijvoorbeeld een leerlingadministratiesysteem, leermanagementsysteem of de WiFi omgeving als een dienst. Voor al deze onderdelen zijn er specialisten die zich dagelijks hiermee bezig houden. Het is dan belangrijk dat de servicedesk van de school goed aansluit op de verschillende dienstverleners en dat je goed regie gaat voeren over de diensten. Echter, waar het in de praktijk vaak aan ontbreekt, is de rol van de IT-regisseur. Zijn rol is om enerzijds de vertaalslag te maken van de wensen vanuit de gebruiker naar de inzet van IT, en anderzijds ook de aansturing te verzorgen van de IT-diensten die door de organisatie worden afgenomen.

 

Waarom een eigen IT-regisseur

Schoolorganisaties gaan na een innovatietraject vaak op zoek naar een superman of -vrouw die alle regietaken kan combineren met een enorme hoeveelheid kennis en die tegen een laag salaris bereid is de organisatie te ondersteunen. Veel organisaties zijn bovendien te klein om een volledige baan te bieden en proberen dan samen met een of meerdere besturen toch een volledige baan te creëren.

 

Ik denk dat het verstandig is om te overwegen een IT-regisseur ook als dienst af te nemen; Regie as a Service. Deze hoeft niet op de loonlijst, je kan er gemakkelijk afscheid van nemen, bij ziekte is er vervanging mogelijk en de kennis wordt door de dienstenleverancier op peil gehouden. Als je alle kosten meeneemt, inclusief het (vaak veel hogere) ervaringsniveau, dan blijken de kosten voor Regie as a Service vaak niet hoger dan een medewerker in eigen dienst. Zo wordt het toekomstbestendig maken van IT een stuk minder ingewikkeld!

 

Als je meer wil weten over dit onderwerp, lees dan vooral ook het artikel van mijn collega over sourcing van IT

 

1 november kennissessie over IT-regie

Woensdag 1 november organiseren we de online kennissessie 'Meer grip op IT' waarin we dieper ingaan op dit onderwerp. Meer informatie en aanmelden kan via deze knop.

Meer info en aanmelden
Ik kom naar de sessie

Laat hier je vraag achter

Een keer samen van gedachten wisselen?

Maak een afspraak
Contact_Pieter_grijs

Ik help je graag verder

EV
Pieter Roovers

Lees ook de andere edublog artikelen

  • Te weinig personeel voor te veel banen, wat nu?
  • Succes met innoveren
  • Geen tijd voor verandering in het onderwijs
  • Hoe je grip houdt op je IT-uitgaven
    Meerjarenbegroting Thematisch denken
  • IPON vraagt om positie van bestuur en directie
  • De route naar formatief handelen met een open leerplatform