Edublog > Open leerplatform | IT regisseren | Digitale transformatie > Hoe realiseer ik beheerst mijn visie Leren met IT?

Hoe realiseer ik beheerst mijn visie Leren met IT?

Er komt een moment dat alle plannen gereed zijn. Het strategisch beleidsplan en het schoolplan liggen voor je op tafel, inclusief de paragraaf met de IT-visie, en er wordt actie gevraagd. Om invulling te geven aan de plannen en de IT-visie wordt er besloten om een digitale leeromgeving te implementeren. En nu?

Krijn Padmos foto

Door: Krijn Padmos

Expanding Visions

Beheerst groeien

Het realiseren van je visie Leren met IT kan veelomvattend zijn. Hoe implementeer je deze visie gecontroleerd met oog voor adoptie?

Een van de eerste stappen is een marktonderzoek en je oriënteren op wat er zoal te koop is. Dat is een start zoals we die veel tegenkomen in de praktijk. Bij de marktverkenning loop ik er veel tegenaan dat de implementatie van een digitale leeromgeving in zijn volle omvang een vraagstuk van formaat is. Wat voor de één een leeromgeving is die aansluit bij wat hij of zij voor ogen heeft met digitaal lesgeven, kan voor de ander een onneembare vesting lijken. Je ziet binnen een school of team soms heel duidelijk een verschil in graad van adoptie. Dat is niet erg, als je er maar rekening mee houdt. Een verschil in adoptie vraagt om een beheerste realisatie. Ik denk dan ook altijd aan Keulen en Aken. Die zijn immers ook niet op één dag gebouwd.

 

Keulen en Aken

 

Een beheerste implementatie lossen we in de praktijk op met een “Groeiplan Onderwijs met IT”. Een groeiplan start met het formuleren van de visie op onderwijs van een school en wat de ambities zijn. Welke doelen worden nagestreefd en ook wordt daarbij bepaald hoe IT een rol kan spelen.

Ambitie

Ambities zijn voor iedereen uiteraard verschillend. Voorbeelden van ambities die uit je visie Leren met IT kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld (niet uitputtend):

 

 • Zelf lessen organiseren en arrangeren 
 • Delen van lesmaterialen met collega’s
 • Adaptief en gepersonaliseerd lesgeven waar nodig
 • Inzet leerling tijdens de les monitoren en sturen
 • Lesgeven op afstand
 • Werken met leerdoelen
 • Werken vanuit curricula en arrangementen
 • Digitaal betrekken van ouders bij de ontwikkeling van leerling
 • Zicht en sturen op applicatie gebruik en functie inzet
 • Etc, etc.

Fasering in functionaliteit

Uiteindelijk vragen deze ambities om een doorvertaling naar een digitale leeromgeving of leerplatform. De hoeveelheid aan functies en de daarmee samenhangende complexiteit vragen om een beheerste inzet. Leerkrachten opzadelen met in één keer de volledige functionaliteit kan verlammend werken. Een typisch leerplatform kan er als volgt uit zien:  

 

 

In het groeiplan bepalen we welke functionaliteit op welk moment wordt geïntroduceerd op een bepaalde plaats in de school. Een doordachte fasering dus. De functies die het dichtst bij het primaire onderwijsproces staan, vragen hierbij de meeste aandacht. Denk daarbij aan het leren met een portfolio of leren vanuit een curriculum en leerdoelen. 

 

Betrokkenheid vanuit het onderwijs

In de praktijk zie ik nogal eens dat na de implementatie van een leerplatform het daarna aan de leerkracht wordt overgelaten. Letterlijk en figuurlijk. In veel gevallen strandt dan de inzet van de digitale leeromgeving, levert het veel frustratie op, kost het veel energie van het onderwijs en levert het geen pepernoot op. Jammer!  Belangrijk is dat je in je groeiplan een paragraaf over de adoptie opneemt. Naast de nodige communicatie en het betrekken van je collega’s, is het goed om na te denken over een stukje duurzame coaching over een langere periode. Blijf met elkaar in gesprek over wat collega’s nodig hebben aan functionaliteit, kennis en support om de ambities waar te maken. Denk eraan dat dit een traject van jaren kan zijn. Ook een leerplatform binnen een school bouw je net als Keulen en Aken niet in één dag.


Wil je meer weten over leerplatformen?  Lees het op onze themapagina: Open leerplatform of wil je eens van gedachten wisselen?

Maak een afspraak

Laat hier je vraag achter

Een keer samen van gedachten wisselen?

Maak een afspraak
Contact_Krijn_grijs

Ik help je graag verder

EV
Krijn Padmos

Lees ook de andere edublog artikelen

 • De status quo bias in het onderwijs
 • SIVON beveelt betaalde Google Workspace versies aan voor gegarandeerde veiligheid
 • IT uitbesteden: Kans of valstrik?
 • Hoe een bestemmingsplan helpt bij het realiseren van ambities
 • Klantverhaal: Hoe Aerobe de beheer(s)tijd voor RVKO heeft gehalveerd
 • Normenkader IBP: Weten hoe je er nu voor staat