Edublog > IT regisseren | White paper > Regie op IT: begin met het eind voor ogen!

Regie op IT: begin met het eind voor ogen!

'De zeven eigenschappen voor effectief leiderschap’ van Stephen Covey vormen nog altijd de basis voor leiderschapstrainingen, ook in het onderwijs. De eerste drie eigenschappen heb je zelf in de hand: ‘wees proactief', 'begin met het eind voor ogen' en 'belangrijke zaken eerst’. Voor schoolleiders onmisbare richtlijnen. Zeker ook wat betreft regievoeren op IT.

Pieter Roovers foto

Door: Pieter Roovers

EV

Back view image of businessman drawing graphics on wall

Aan welke aspecten moet je denken bij het op orde brengen van je IT? We lichten er vijf toe.

Halverwege het schooljaar start de voorbereiding van het volgende schooljaar. Hierbij staat het einddoel, goed onderwijs voor de leerlingen en prettige werkomgeving voor de medewerkers, voorop. IT vormt voor beide aspecten een onmisbare en vanzelfsprekende basis. Ook bij dit onderwerp is het van belang om ermee aan de slag te gaan met ‘het einddoel voor ogen’. 

 

1. Visie

De basis voor goed werkende IT op school is een visie op het gebruik ervan. Bij welke werkprocessen zetten we IT in en welke rol speelt het in het onderwijs voor de leerlingen? Hoe sluit het aan bij de doelstellingen uit het Schoolplan en wat willen we bereiken met IT in de les? Door met het einddoel voor ogen te beginnen, kan je ervoor zorgen dat jouw aanpak van regievoering op IT naadloos aansluit op jouw langetermijndoelen.

 

2. Optimalisatie inzet IT

Inzet van IT in het onderwijs vraagt om (kostbare) middelen en de inzet van goed geschoolde mensen. Met het goed plannen van de inzet van budget en mensen zorg je voor een goede ondersteuning van docenten en leerlingen bij het gebruik van IT in de les. Vergeet daarbij ook de IT-infrastructuur niet. Een goede regievoering op IT als een strategisch hulpmiddel zorgt voor efficiënt beheer en ondersteuning van het gebruik van IT.

 

3. IT in de les

Met welke devices werken de leerlingen in de les? Stelt de school deze ter beschikking of kiest de school voor het BYOD-principe? Wat betekent dit voor de keuze van de leermiddelen? Hoe zorg je voor klassenmanagement? Hoe kan een school deze keuzes maken en hoe verloopt de invoering van een verandertraject op dit gebied? Ook op dit gebied is het nodig om ‘met het einddoel voor ogen’ regie te nemen over het proces.

 

4. Ondersteuning voor docenten

Docenten spelen een cruciale rol bij het effectief gebruik van IT in de les. Betrek daarom de docenten vroeg bij het maken van het IT-beleid. Daarnaast is het nodig om als school de regie te nemen door het organiseren van scholing. Het is belangrijk dat alle docenten zich comfortabel voelen bij de inzet van IT in de les en dat er ook ontwikkeling op gang wordt gebracht door de groep koplopers op dit gebied. 

5. Privacy en Veiligheid
Privacy- en veiligheidsvraagstukken vragen om proactief handelen en duidelijke regie. Het voldoen aan het Normenkader is een belangrijke taak voor besturen en schoolleidingen. Het is nodig dat scholen ook op IT-gebied beleid en procedures ontwikkelen en implementeren om de gegevens en privacy van leerlingen te beschermen. Onderzoek waar je staat en welke acties je op termijn moet nemen om te voldoen aan het Normenkader.


Een kwestie van de juiste processen intekenen

Het is noodzakelijk om ook op IT-gebied de processen in te richten ‘met het einddoel voor ogen’ door het voeren van strakke regie. Dit stelt scholen in staat om een duidelijke visie te creëren, hun middelen effectiever te gebruiken en ervoor te zorgen dat technologie daadwerkelijk bijdraagt aan het onderwijsproces. 


Het organiseren van regievoering op IT is lastig, zeker als je niet een hele baan kan aanbieden. Tegelijkertijd is het zo belangrijk, dat je het liefst ook nog een back-upregisseur wilt hebben. Ik raad iedereen aan om ook creatieve oplossingen te overwegen, bijvoorbeeld door de regievoering samen met andere organisaties te organiseren of door dit als dienst af te nemen; dan heet het Regie as a Service

 

Dus...

Terwijl de leerlingen weer aan hun nieuwe jaar beginnen, moeten we niet vergeten dat doelgerichte regievoering op IT een van de sleutels is om jouw schoolplan te realiseren. Laten we het schooljaar beginnen met, ook op IT-gebied, een duidelijk einddoel voor ogen en met een strakke regie op IT om dat doel te bereiken. Wees proactief: neem contact met mij op (onderaan de pagina) of schrijf je in voor onze kennissessie op 3 oktober 2023 over regievoering!

White paper Regie as a Service
Meer over regievoeren

Laat hier je vraag achter

Verder praten?

Plan een bel afspraak in mijn agenda.

Maak een afspraak
Contact_Pieter_grijs

Ik help je graag verder

EV
Pieter Roovers

Lees ook de andere edublog artikelen

  • De status quo bias in het onderwijs
  • SIVON beveelt betaalde Google Workspace versies aan voor gegarandeerde veiligheid
  • IT uitbesteden: Kans of valstrik?
  • Hoe een bestemmingsplan helpt bij het realiseren van ambities
  • Klantverhaal: Hoe Aerobe de beheer(s)tijd voor RVKO heeft gehalveerd
  • Normenkader IBP: Weten hoe je er nu voor staat