Realiseren

Van beheer naar regie, hoe doe je dat?

We kunnen er bijna niet meer omheen. De IT organisatie moet om, van het beheren van IT naar het regie voeren over IT. Ontwikkelingen dwingen ons om deze stap te zetten. En dat gaat niet vanzelf. Tenminste als u grip wilt hebben op de omschakeling. We streven hierbij naar een beoogde eindsituatie. Maar hoe kom je daar? 

Marcel de Jager foto

Door: Marcel de Jager

EV

Regie bestemmingsplan IT

Bestemmingsplan IT

Om daar te komen moeten we duidelijk hebben wat de huidige situatie en de beoogde eindsituatie is. Uiteraard moet het heel helder zijn waarom we van beheer naar regie gaan. en welke sourcingsstrategie we hierbij gaan hanteren. Dit leggen we vast in een bestemmingsplan IT.  Vervolgens maken we een business case waarin we een meerjarenbegroting opnemen en een programmaplan met programmaorganisatie, project brieven en planning.


Op hoofdlijnen hebben we te maken met een drietal processen: transitie, migratie en transformatie.

Transitie

Met transitie wordt de overdracht van IT bedoeld, zoals het beheer van werkplekken, netwerk, datacenter, applicaties en/of servicedesk en eventueel personeel, naar de leverancier(s).

 

Migratie

Een migratie heeft tot doel verouderde systemen of infrastructuur te vervangen door al dan niet nieuwe systemen of infrastructuur die beter onderhoudbaar zijn en voldoen aan de wensen en eisen van de gebruikers. Bijvoorbeeld een migratie van bestanden een fileserver naar Office 365 of bestanden naar SharePoint Online of naar Google Drive.

 

Transformatie

Transformatie behelst de verandering die een uitbestedende (IT) organisatie als gevolg van een nieuw contract ondergaat. Een verandering waarvan de voorbereidingen al voorafgaand aan de totstandkoming van het contract dienen aan te vangen, en die meerdere aspecten binnen de bedrijfsvoering raken. Dat wil zeggen dat er structurele wijzigingen moeten worden doorgevoerd van een of meer van de genoemde onderdelen om de dienstverlening te veranderen.

Neem de tijd

Transitie en migratie kunnen projectmatig uitgevoerd worden. De transformatie is mensenwerk en zal veel meer als een proces aangepakt moeten worden. Vaak wordt gedacht dat de transitie en de transformatie gereed zijn als de beoogde eindsituatie bereikt is. Niets is minder waar. In de praktijk blijkt dat als de beoogde situatie operationeel is dat er nog de nodige doorlooptijd nodig is om alles zo in te regelen dat het soepel verloopt. Van beheer naar regie is daarom niet een knop die zo maar omgezet wordt. Bereid het gedegen voor en voer het nauwgezet uit. Van beheer naar regie is topsport!

 

Bekijk hieronder ook onze vlog over dit onderwerp.

Terug naar het thema
Lees ook onze andere blogs over Realiseren
3 - EVlog IT-regie final

EVlog Van IT beheer naar IT regie.

Een keer samen van gedachten wisselen?

Ik plan graag een bel afspraak met je in.

Kom in contact
Contact_Marcel_grijs

Ik help je graag verder

EV
Marcel de Jager

Interessant? Lees dan ook de volgende stukken

Nut en noodzaak van een digitaal portfolio
Digitaal portfolio leerling
 • Hoe komen we nu echt in beweging?
  Voorbereiding is de sleutel tot kwartiermaken
 • Hoe besteed je een open leerplatform aan?
  Aanbesteding open leerplatform
 • Hoe beheer je een open leerplatform?
  Beheerorganisatie leerplatform
 • Educatieve content en infrastructuur
  Educatieve content infrastructuur