Edublog > IT regisseren | White paper > Hoe je regie neemt als schoolbestuur

Hoe je regie neemt als schoolbestuur

Zoals ook de PO en VO raad opmerken, maken de snelheid en complexiteit van technologische ontwikkelingen het steeds moeilijker om IT in het onderwijs goed in te richten en te gebruiken. Samen met Kennisnet en Sivon kwam de adviesgroep “Regie op ICT” met 8 bestuurders tot de conclusie dat besturen verantwoordelijk moeten zijn voor de volgende IT-aspecten:

  1. Informatiebeveiliging en privacy
  2. Digitaal toetsen
  3. Toegang tot digitaal leermateriaal
Een goed begin om kaders te stellen voor het gebruik van IT bij het leren, maar als individueel bestuur is er in mijn ogen nog meer nodig.
Pieter Roovers foto

Door: Pieter Roovers

EV

Young woman riding car made of list of paper

Regie nemen op IT. Waar ligt er gevaar op de loer en hoe zorg je voor het beste resultaat?

Het gevaar van kiezen voor kwaliteit als schoolbestuur 

Ten eerste is het nodig om de basis op orde te hebben: een visie op het gebruik van IT bij het leren. Dit moet aansluiten bij het strategisch beleidsplan van jouw organisatie en komt het beste tot stand door alle geledingen in de onderwijsorganisatie hierbij te betrekken. Wij noemen het resultaat meestal een bestemmingsplan (bekijk ook de vlog) waarin we samen richtlijnen opnemen voor de inzet van IT bij het leren en wat daar verder organisatorisch voor nodig is.

Als je de basis dan hebt staan, moet je die concretiseren in een programma en hier uitvoering aan geven. De meeste onderwijsorganisaties kiezen tegenwoordig voor de beste kwaliteit en derhalve voor specialisten voor bijvoorbeeld vaste en draadloze netwerken, cloud applicaties, Digitale Leeromgevingen en Leerlingadministratiesystemen. Jouw organisatie moet al die specialisten aansturen. En dan wel graag met een brede IT-kennis, want je wil niet dat de leveranciers een loopje met je nemen. Niet alleen de informatiebeveiliging en privacy is hier van belang, ook de gegarandeerde toegang tot de digitale materialen, de bruikbaarheid en de afgesproken prijs-prestatie moet in orde zijn en blijven. Ook dat heet regie op IT voeren binnen het eigen bestuur en jouw eigen scholen!

 

Het combineren van rollen is complex

Voor de meeste kleinere of middelgrote schoolbesturen is de invulling hiervan niet een dagtaak. Vaak proberen zij iemand aan te nemen die niet alleen de regie voert, maar bijvoorbeeld ook de rol van informatiemanager op zich neemt. Het combineren van verschillende rollen is een zeer ingewikkelde taak. Door de combinatie van een tactische en een strategische rol gaat dat vaak fout. Aandacht voor urgente zaken verdringt de aandacht voor belangrijke vraagstukken. Zo gaat een storing in het netwerk altijd voor de tijd die besteed kan worden aan het opzetten van een visie op het gebruik van IT bij het leren. Zo komen niet alleen de zaken die met visie en strategie te maken hebben in het gedrang, maar ook het stimuleren van het optimaal gebruik van IT in de les. Ik heb dat al vele malen gezien bij schoolbesturen die op deze manier proberen vorm te geven aan deze ook nog moeilijk in te vullen vacatures. Hoe doe je het dan wel?

 

Samenwerken en samen delen

Ik raad schoolbesturen aan om rollen in de ondersteuning en regievoering gescheiden te houden van de strategische kant van IT. Dan is de volgende uitdaging hoe je een goede IT-regisseur of informatiemanager vindt voor bijvoorbeeld 0,2 fte. Een oplossing die ik bij middelgrote besturen de laatste tijd zie, is het zoeken van de samenwerking met andere schoolbesturen die fysiek in de buurt zijn. Samen kan je dan iemand zoeken voor een volledige baan. Een alternatief kan zijn om iemand in te huren van een bureau dat gespecialiseerd is in het voeren van regie op IT. Je huurt dan iemand in die de rol als een dienst levert. Dit heet Regie as a Service.

 

Kies voor ervaring in jouw sector met Regie as a Service

Door een bureau in te huren voor 1 of 2 dagen in de week krijg je de beschikking over een IT-regisseur die niet alleen voor jouw organisatie werkt, maar ook voor collega-organisaties waardoor je niet steeds zelf het wiel hoeft uit te vinden. Het IT-regiebureau zorgt ervoor dat de medewerkers op de hoogte zijn van de laatste technische ontwikkelingen en hebben door hun werkwijze brede kennis van jouw sector. De externe regisseur staat niet op de loonlijst, de beschikbaarheid kan afgestemd worden op jouw vraag en het bureau zorgt voor vervanging in geval van ziekte of vakantie. Op het moment dat er ook strategische of projectmatige vraagstukken moeten worden opgepakt, kan de regisseur op jouw verzoek hiervoor een collega inschakelen.Doordat je niet betaalt voor opleidingskosten en ziektedagen is het in veel gevallen ook in financieel opzicht een aantrekkelijke optie! 

 

Lees ook de white paper

Meer weten over dit onderwerp? We hebben een white paper geschreven over Regie as a Service. Daarnaast kan je ook contact opnemen met mij (contactblok onderaan).

White paper Regie as a Service
Lees snel verder

Laat hier je vraag achter

Verder praten?

Plan een bel afspraak in mijn agenda.

Maak een afspraak
Contact_Pieter_grijs

Ik help je graag verder

EV
Pieter Roovers

Lees ook de andere edublog artikelen

  • De status quo bias in het onderwijs
  • SIVON beveelt betaalde Google Workspace versies aan voor gegarandeerde veiligheid
  • IT uitbesteden: Kans of valstrik?
  • Hoe een bestemmingsplan helpt bij het realiseren van ambities
  • Klantverhaal: Hoe Aerobe de beheer(s)tijd voor RVKO heeft gehalveerd
  • Normenkader IBP: Weten hoe je er nu voor staat