Edublog > Open leerplatform | IT regisseren | Digitale transformatie > Ik wens je veel (IT) personeel of niet?

Ik wens je veel (IT) personeel of niet?

Ken je dit oud uit de oosterse wereld afkomstige gezegde? In de oorspronkelijke betekenis is iemand veel personeel wensen zoiets als iemand veel zorgen en ellende toewensen. Natuurlijk bedoel ik dit hier op deze plaats niet. Het zal niemand zijn ontgaan dat goed personeel, ook IT personeel, schaars aan het worden is. Uiteraard geldt dit ook voor onderwijzend personeel, maar daar wil ik het graag in een volgende blog over hebben. 

Vacatures van IT personeel staan lang open terwijl het onderwijs wel vraagt dat de IT omgeving zich ontwikkeld en het altijd doet. Dat kan de nodige zorgen geven. Hoe lossen we dit op?

Krijn Padmos foto

Door: Krijn Padmos

Expanding Visions

Horizontal view of woman with her curriculum vitae

IT ontwikkelt zich steeds meer richting de cloud en van beheer naar regie. Dat vraagt om IT regievoerders. Zijn die te werven of kun je dat anders oplossen?

IT ontwikkelde zich in de afgelopen periode bijna geheel richting de cloud. Dat vraagt bij beheer om andere skills. Daar waar een IT afdeling in het onderwijs zich eerst richtte op beheer van eigen IT systemen verandert dit steeds meer richting regie. Hieronder valt aansturen van al je clouddienst-leveranciers en bewaken van de toegang en samenhang en natuurlijk de geleverde performance.

Deze verandering, die overigens in sommige onderwijsinstellingen al lang geleden zijn intrede deed, vraagt om IT regievoerders. Soms kun je die uit eigen gelederen halen en door middel van scholing door laten ontwikkelen naar IT regievoerders. Als dat niet kan is werven een optie. Alleen loopt je aan tegen de schaarste op de arbeidsmarkt. Wat zijn je mogelijkheden allemaal?

Opties voor het invullen van IT-regie

Door de bank genomen heb je voor het invullen van je IT regie vacature drie opties.

 • Het werven van personeel
 • Samenwerken met een andere onderwijsinstelling
 • Externe expertise inhuren bij een IT-regiebureau

Wat zijn de mogelijkheden en de verschillen?

 

Werven

Dat heeft als voordeel dat je er een collega bij hebt die onderdeel is van de organisatie, onderdeel van de cultuur en die altijd dichtbij is. De uitdaging is: Hoe vind je die? Er is immers krapte op de arbeidsmarkt en er wordt aan alle kanten getrokken aan IT personeel. Daarnaast zit je nog met de vraag in hoeverre je ook voor 40 uur per week werk hebt en hoe je als school of stichting de langdurig een uitdaging kan blijven bieden aan de persoon in kwestie. Om nog maar te zwijgen van het verwachte salaris. Kan en wil je dat bieden? Kun je daarvoor iemand vinden die ook het juiste kaliber heeft? Wil je zo iemand ook op de loonlijst hebben? Het zal duidelijk zijn dat het via werving invullen van een IT regiefunctie ook een beetje een gelukstreffer is. 

 

Samenwerken

Je kan voor de invulling van een IT regiefunctie ook samenwerken met een collega onderwijsinstelling. Stel, een collega onderwijsstichting heeft een goede IT regievoerder rondlopen, dan kan je als stichtingen op dat punt zeker samenwerken. Je ziet dit in de praktijk al gebeuren op gebied van security en AVG. Het voordeel is dat je gezamenlijk wel iemand van werven van enig kaliber. Overigens blijven veel van de aandachtspunten zoals die genoemd zijn onder werven ook bij deze variant staan. Bij samenwerken is de uitdaging voor de regievoerder om zijn of haar aandacht eerlijk te verdelen over de samenwerkende stichtingen. 

 

Externe inhuur

Een derde mogelijkheid is om een externe IT regievoerder of IT-regisseur in te huren van een IT regiebureau. Zoals je ook je IT beheer uitbesteed of diensten uit de cloud afneemt, neem je ook IT regie als een dienst af. De kenmerkende eigenschappen, die voor een ieder een aparte afweging vragen, zijn hieronder (niet uitputtend) opgesomd. 

 • Flexibel: expertise inzetten die nodig is op bepaalde momenten.
 • Continuïteit: de IT-regisseur heeft altijd (mits goed ingeregeld) een back-up die bekend is met de acties die de IT-regisseur uitvoert bij de onderwijsinstelling. 
 • Kennisbank: via de IT-regisseur heeft de onderwijsinstelling toegang tot alle beschikbare kennis, vaardigheden en andere project ervaringen die beschikbaar zijn binnen het IT regiebureau.
 • Training: training en kennis zijn geborgd. De IT regisseur wordt opgeleid door het IT regiebureau en je hoeft daar als onderwijsinstelling niet in te investeren. 
 • HRM: met de inzet van het IT-regiebureau hoeft de onderwijsinstelling niet zelf een employé op de loonlijst te zetten. Het is een uitdaging, zoals hiervoor ook omschreven, om bij personeelswerving iemand van voldoende kaliber uit de markt te halen en deze een uitdagende job te bieden waarbij het naar alle waarschijnlijkheid ook niet eens een volledige baan (FTE) zal zijn. Een ander argument voor inhuur is de arbeidsrechtelijke positie bij disfunctioneren. 
 • Daarom het IT-regiebureau. Klikt het niet met een bepaalde IT-regisseur, dan kan het team worden aangepast. Van een zogenaamde vendor lock-in is geen sprake, want ook een IT-regiebureau is inwisselbaar.

Ons Luchtmacht, B 1B Lancer, Vliegtuigen


Op deze manier regie voeren over IT wordt ook wel Regie as a Service (RaaS) genoemd. Het zal duidelijk zijn dat bovenstaande voordelen volledig optreden als je hiervoor een organisatie inschakelt. Bij een zelfstandige zonder personeel (zzp) gelden deze voordelen niet. Het inschakelen van een externe lijkt misschien duurder maar is dit ook het geval als je alle bijkomende kosten en risico’s zoals opgesomd meerekent? 


Wil je meer weten over Regie as a Service? Lees het op onze themapagina IT regisseren of wil je eens van gedachten wisselen?

Maak een afspraak

Laat hier je vraag achter

Een keer samen van gedachten wisselen?

Maak een afspraak
Contact_Krijn_grijs

Ik help je graag verder

EV
Krijn Padmos

Lees ook de andere edublog artikelen

 • De status quo bias in het onderwijs
 • SIVON beveelt betaalde Google Workspace versies aan voor gegarandeerde veiligheid
 • IT uitbesteden: Kans of valstrik?
 • Hoe een bestemmingsplan helpt bij het realiseren van ambities
 • Klantverhaal: Hoe Aerobe de beheer(s)tijd voor RVKO heeft gehalveerd
 • Normenkader IBP: Weten hoe je er nu voor staat