Edublog > Open leerplatform | IT-koers bepalen > Nieuwe ministers, nieuwe koers?

Nieuwe ministers, nieuwe koers?

Een nieuwe start biedt in de regel nieuwe kansen. En met een nieuwe regering zal het tweespan Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma deze nieuwe start vorm gaan geven. Welke koers gaan zij varen? En lukt het hen op koers te blijven? De tijd zal het leren.

Jaap Kraaijenhagen foto

Door: Jaap Kraaijenhagen

Aerobe open leerplatform ministers

Voorganger Arie Slob benoemde reeds de kansen die digitalisering in het onderwijs met zich mee kan brengen, ingegeven door de ervaringen van de afgelopen periode. 

 

“De lesstof kan daarbij adaptief, op maat en wellicht aantrekkelijker worden aangeboden. Als daarbij de werkdruk verlaagd kan worden d.m.v. digitale inzet van lesvoorbereidingen en feedback kan dit het onderwijs ten goede komen.”

 

Natuurlijk, de reeds bekende negatieve bijeffecten mogen daarbij niet ontkend worden maar het belang van digitalisering is in ieder geval neergezet.

Young man studying on his digital tablet computer in a library

Digitalisering in het onderwijs gaat niet altijd even snel.

Prof. Marc Vemeulen pleitte onlangs nog voor een betere research-en innovatieagenda en een heldere sturing vanuit politiek en onderwijs.

Het is juist die heldere sturing waar het de afgelopen jaren aan ontbrak. Maar dat betekent niet dat er geen ambitie is bij het onderwijs zelf. Steeds vaker richten schoolplannen zich op formatief werken, meer maatwerk en met vooral een daarbij passende digitale ondersteuning. Naast de randvoorwaardelijke ICT zaken kan de effectieve inzet van een digitaal leerplatform en het gebruik van bijvoorbeeld een portfolio ertoe bijdragen dat de werkdruk bij leerkrachten daalt en dat eigenaarschap en motivatie bij leerlingen toenemen.

 

Zaak is om, aansluitend op je onderwijsvisie, goed na te denken hoe je zo’n leerplatform dan wilt inzetten en wat je verwacht van de inzet van een portfolio. Maar meer kennisdeling en kaders op dit vlak zijn daarbij wel gewenst.

 

Kortom, genoeg stof tot nadenken op welke wijze het leren met IT in de klas het beste bij uw onderwijs aansluit. Hopelijk slaan we met het nieuwe elan van Wiersma en Dijkgraaf wellicht een nieuwe weg in.

Laat hier je vraag achter

Een keer samen van gedachten wisselen?

Maak een afspraak
Contact_Jaap_grijs

Ik help je graag verder

EV
Jaap Kraaijenhagen

Lees ook de andere edublog artikelen

  • De status quo bias in het onderwijs
  • SIVON beveelt betaalde Google Workspace versies aan voor gegarandeerde veiligheid
  • IT uitbesteden: Kans of valstrik?
  • Hoe een bestemmingsplan helpt bij het realiseren van ambities
  • Klantverhaal: Hoe Aerobe de beheer(s)tijd voor RVKO heeft gehalveerd
  • Normenkader IBP: Weten hoe je er nu voor staat