Edublog > Open leerplatform | IT regisseren | Digitale transformatie > Succesvolle IT is vooral mensenwerk

Succesvolle IT is vooral mensenwerk

Het toepassen van IT in het onderwijs is nog altijd sterk technologie gedreven. Er kan iets, dus we doen het. Daarnaast worden vaak relatief eenvoudige vraagstukken als eerste opgepakt. Daar is op zich niets mis mee, maar niet zelden blijft het daar dan bij. Er lijkt onvoldoende begrip te zijn voor wat ‘leren met IT’ nu daadwerkelijk betekent en vooral wat het kan opbrengen. En dat is ook lastig. Maar het is in ieder geval geen technologisch vraagstuk. Dat moet dus anders.

Marcel de Jager foto

Door: Marcel de Jager

Female teacher assisting student in using laptop at desk in classroom

'Leren met IT' is geen technologisch vraagstuk, toch wordt dit vaak wel zo opgepakt. Onduidelijk is wat leren met IT betekent en wat de opbrengst kan zijn. Dat moet dus anders.

Een goed voorbeeld van een IT-vraagstuk waar in de regel wel veel aandacht voor is, betreft de keuze van het device gebruik in het onderwijs. Ook belangrijk, maar niet heel ingewikkeld. Zo heeft Kennisnet een prima leidraad om te komen tot de juiste keuze (lees ook onze blog Het belang van een goede device keuze). Maar na aanschaf en uitrol van deze apparaten blijkt het gebruik ervan vaak tegen te vallen. Wat gaan we er nu echt mee doen? Hoe gaan we IT echt zinvol inzetten in ons onderwijs? Dat zijn veel lastigere vragen dan welk apparaat we gaan gebruiken.

Concentrated bearded young man using laptop while his friends studying together

De vraag wat de opbrengst van IT voor het onderwijs kan zijn, wordt te weinig gesteld.

En het is ook een lastige vraag die al gauw in een theoretische discussie kan eindigen. Tegelijkertijd is het ook een vraag die het onderwijs zelf moet beantwoorden. Maar wat is daar nu de beste route in?

 

Als eerste dienen we een helder uitgangspunt te formuleren. Dat betekent niet een exacte beschrijving van wat IT moet opleveren. Het is vooral een kader op een redelijk hoog abstractieniveau. Binnen dit kader kan het onderwijs vervolgens, middels bijvoorbeeld experimenten, stap voor stap verder invulling geven aan het beoogde doel. En daar gaat het vaak fout. Scholen zijn in de regel goed in staat om vanuit de visie op onderwijs richting te bepalen over de inzet van IT. Maar het echt concreet maken blijft een uitdaging. Een mooie visie, maar niemand weet wat het nu echt betekent.

De volgende stap moet zich dan ook direct na visievorming richten op de uitvoering. En dit is een rol die niet bij de directie, maar vooral bij docenten en bijvoorbeeld i-coaches ligt. Daar moet dus tijd voor vrij worden gemaakt. Dus niet een i-coach die de vertaling van de visie wel even in zijn of haar (beperkte) taakuren gaat maken. Wat ook kan helpen is een (IT-)project wat zich richt op dat onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan de keuze en inrichting van een digitale leeromgeving. Hiermee worden docenten direct betrokken en kan de vertaling van de visie echt concreet worden gemaakt. Dit alles kost dus wel tijd. Maar zonder een stevige inzet van docenten heeft het geen zin. Dan ga je waarschijnlijk over 3 jaar de visie maar weer eens oppoetsen, omdat het niet heeft opgeleverd wat je bedacht had.

Laat hier je vraag achter

Een keer samen van gedachten wisselen?

Kom in contact
Contact_Marcel_grijs

Ik help je graag verder

EV
Marcel de Jager

Lees ook de andere edublog artikelen

  • De status quo bias in het onderwijs
  • SIVON beveelt betaalde Google Workspace versies aan voor gegarandeerde veiligheid
  • IT uitbesteden: Kans of valstrik?
  • Hoe een bestemmingsplan helpt bij het realiseren van ambities
  • Klantverhaal: Hoe Aerobe de beheer(s)tijd voor RVKO heeft gehalveerd
  • Normenkader IBP: Weten hoe je er nu voor staat