Terug naar de inspiratiebibliotheek

Thema: Doorontwikkelen

De complexiteit van IT neemt ook in het onderwijs steeds verder toe. We dreigen te verzuipen in een steeds groter wordende brei van toepassingen en data. Het ontbreekt aan samenhang. De oplossing? Echt aan de slag met informatiemanagement.

Planting a plant

Sterke toename van applicaties in het onderwijs

Ontwikkelingen als gepersonaliseerd en adaptief onderwijs hebben voor een sterke toename van applicaties gezorgd die allemaal ook nog eens veel data produceren. Maar de grootste toename komt door uw leerlingen. Steeds meer scholen, zeker in het Voortgezet Onderwijs, gaan richting een 1 op 1 ratio voor leerling en device. Nergens in Nederland is de laptopdichtheid groter dan in een schoolklas. Maar met al die toepassingen dreigt het onderwijs te verzuipen in een steeds groter wordende brei aan data. Tenminste als we niet uitkijken. En op deze manier stokt de digitale transitie in het onderwijs. We raken het zicht kwijt. Hoe los je dat op?

 

Groei!

De geproduceerde hoeveelheid data groeit in het onderwijs verhoudingsgewijs sneller dan in andere sectoren. Dit komt deels door de genoemde sterke toename van het aantal devices maar ook omdat het onderwijs bezig is met een digitale inhaalslag. Steeds meer applicaties zorgen voor een enorme toename van die data. 

 

Samenhang ontbreekt

De stelregel is dat je beter meerdere goede en gespecialiseerde producten dan één product wat maar halfbakken is kan gebruiken. Maar je moet wel zelf al die verschillende toepassingen met elkaar laten praten en op een eenduidige wijze presenteren. Dat dit niet eenvoudig is zie je op veel scholen. Er zijn heel veel verschillende toepassingen waarbij er heel vaak overlap is tussen die applicaties. Wat in de ene applicatie kan gebeurt deels ook in een andere.

 

Met de leerlingen wordt gecommuniceerd via de mail, de berichtenmodule van leerplatform of welke vorm dan ook. Maar dat is nog alleen het effect aan de oppervlakte. De onderliggende data is waar het echte probleem ligt. Niet zelden staan identieke gegevens over een leerling in meerdere systemen. En bij elke verandering leidt dit tot problemen. Het is dus niet zozeer de hoeveelheid data maar vooral het ontbreken van samenhang waar de schoen wringt. Die data staat namelijk in allemaal verschillende toepassingen.

 

Organisatorisch vraagstuk

Het oplossen van deze problematiek is niet zozeer een technisch maar vooral een organisatorisch vraagstuk. Het vraagt om een gedegen kennis van informatiemanagement. 

 

Meer weten over de nut en noodzaak van informatiemanagement? Binnenkort komt ons whitepaper hier beschikbaar om te downloaden.

Terug naar de inspiratiebibliotheek
Lees ook over onze andere thema's

Lees meer over Doorontwikkelen:

18 resultaten gevonden:

Voorbereiding is de sleutel tot kwartiermaken

Van denken naar doen

Hoe komen we nu echt in beweging?

Het blijft lastig, veranderen. Ook als dat echt noodzakelijk is omdat er ‘iets’ niet werkt. Mensen zijn al gauw geneigd om de...

Aanbesteding open leerplatform

Open leerplatform

Hoe besteed je een open leerplatform aan?

Ook in het onderwijs is aanbesteden een jaarlijks terugkerend thema. Of het nu om meubilair, leermiddelen of IT gaat: je moet...

Beheerorganisatie leerplatform

Open leerplatform

Hoe beheer je een open leerplatform?

Goed beheer van software is al even oud als het gebruik van computers in het onderwijs. Van oudsher deden we alles zelf in he...

Educatieve content infrastructuur

Open leerplatform

Educatieve content en infrastructuur

Scholen hebben verstand van het begeleiden van leerlingen bij hun leerproces. Leraren kiezen passend lesmateriaal en willen h...

Reflectie digitaal rapport

Leren zichtbaar maken

Zelfreflectie zichtbaar maken

Het digitaal onderwijs is qua inhoud én vorm stevig in beweging. Dat betekent ook dat er meer digitale gegevens beschikbaar z...

Oudercommunicatie onderwijs

Leren zichtbaar maken

Effectieve oudercommunicatie

Scholen die voldoende informatie verstrekken aan ouders bevorderen daarmee de relatie tussen de school en ouders. Dit kan een...

Klassenmanagement organiseren

Leren zichtbaar maken

Hoe organiseer ik klassenmanagement?

Leuk, die introductie van devices zoals laptops en Chromebooks in het onderwijs. Als docent heb je het gevoel dat je de hele ...

Formatief evalueren schoolrapport

Leren zichtbaar maken

Een nieuw schoolrapport

Als vader was ik niet zozeer geïnteresseerd in cijfers. Dat mijn kind een 7.4 scoorde, ten opzichte van een 8.6 de vorige kee...

Digitaal portfolio leerling

Leren zichtbaar maken

Nut en noodzaak van een digitaal portfolio

Een digitaal portfolio behoort méér te zijn dan een digitale schoenendoos en velen hebben eigenlijk nog helemaal geen idee va...

Vaardigheden IT infrastructuur

Doorontwikkelen

De keerzijde van digitalisering

Nederland is al sinds jaar en dag koploper op het vlak van digitalisering. In de recente EU ranglijst zijn we echter een plaa...

Innoveren organiseren

Doorontwikkelen

Stop met innoveren

Recent was ik bij een onderwijsinstelling waar ik ze weer eens zielig in de hoek zag staan: de 3D-printers. Stonden daar een ...

Informatiemanagement samenwerken

Doorontwikkelen

Informatiemanagement: geen IT-feestje maar een bedrijfs...

Het lijkt zo logisch. Informatie is zo cruciaal dat zoiets juist bij de (beslissers binnen de) organisatie dient te liggen. M...

Regie bestemmingsplan IT

Realiseren

Van beheer naar regie, hoe doe je dat?

We kunnen er bijna niet meer omheen. De IT organisatie moet om, van het beheren van IT naar het regie voeren over IT. Ontwikk...

Bestemmingsplan voor IT

Richting bepalen

De stip op de horizon bestaat niet

Vaak wordt ons gevraagd om voor scholen de ‘stip op de horizon’ te beschrijven. Of om een ‘blauwdruk’ voor de toekomst te mak...

IT voor onderwijs

Richting bepalen

IT inzetten voor je onderwijsvisie

Het opstellen van een onderwijsvisie ligt vanzelfsprekend bij het onderwijs. Breed gedragen, toepasbaar en passend bij de ide...

Regie leren met IT

Realiseren

IT als dienst

Het gebruiken in plaats van bezitten van producten wordt alsmaar populairder. Deze verschuiving is in onze maatschappij steed...

Meerjarenbegroting Thematisch denken

Realiseren

Thematische meerjarenbegroting

Scholen ervaren het meer en meer. Er gaat veel geld om in IT. Natuurlijk steekt het nog schril af bij de bedragen voor person...

Verandermanagement status quo

Realiseren

Een succesvolle landing van een leerplatform

‘Alwéér iets nieuws?! Daar heb ik nu geen tijd voor hoor.’ Het zijn bij veel organisaties, zeker ook in het onderwijs, veel g...

Samen van gedachten wisselen?

Ik plan graag een bel afspraak met je in.

Kom in contact
Contact_Marcel_grijs

Ik help je graag verder

EV
Marcel de Jager