Terug naar Edublog overzicht

Thema: Koers bepalen

"Als je niet weet waar je heen wilt is elke richting goed" zegt de Cheshire Cat tegen Alice in Alice in Wonderland. Het leidt tot niets. Wat is het doel, hoe bereiken we dat het beoogde doel wordt bereikt? Hoe maken we de vertaalslag van je visie op onderwijs naar wat dit betekent voor ‘Leren met IT’? Tijd voor een strategie!

Koers bepalen onderwijsvisie

Keuzes maken

Heb je wel eens last van keuzestress? Vast wel. Nu is dat op zich geen ramp, maar het is wel lastig als het om keuzes gaat die een grote impact kunnen hebben op je organisatie. “Wat voor een device gaan we in het onderwijs gebruiken? Welk leerplatform past het beste bij ons?” Belangrijke vragen die niet altijd een eenvoudig antwoord hebben.

 

Vertaalslag naar Leren met IT

Je hebt ongetwijfeld een heldere visie op onderwijs en weet wat je daarmee wilt bereiken. En vooral hoe. Toch worstelen veel onderwijsinstellingen juist met een vraagstuk als de keuze voor een leerplatform. De reden hiervoor ligt deels in het ontbreken van kennis. Wat voor type producten zijn er? Wat doet de markt? Wat is de richting die uitgevers opgaan? Tegelijkertijd is dit relatief eenvoudig te vergaren kennis. Dat lijkt dus niet het echte probleem.

 

De crux van de problematiek ligt op een ander vlak. Hoewel scholen een goed uitgekristalliseerde visie op onderwijs hebben, wordt de vertaalslag naar het leren met IT onvoldoende gemaakt. En dat leidt met enige regelmaat tot ongelukken, zoals het maken van keuzes op het vlak van IT dat volstrekt niet aansluit bij de manier van lesgeven in het onderwijs. Er wordt teveel de nadruk gelegd op het wat en te weinig op het hoe.

 

Hoe gaan we bereiken dat IT het ‘wat’ gaat ondersteunen? Wat betekent dit voor de organisatie in termen van menskracht, kennis en vaardigheden, geld, opleiding, en infrastructuur? En wie gaat er voor zorgen dat de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan ook echt behaald worden? Kortom, hoe pakken we dit aan?

 

Van strategie naar praktijk

Belangrijke keuzes kunnen niet worden gemaakt zonder een heldere strategie die weer voortkomt uit die visie op onderwijs en het strategisch beleidsplan (het Sbp) van de organisatie. Bij het nemen van beslissingen kunnen we vervolgens steeds terugkijken. Past deze beslissing wel bij onze strategie? Toch is dat lastig. We moeten namelijk voorkomen dat we de spreekwoordelijke ‘stip de de horizon’ gaan beschrijven. Of om een ‘blauwdruk’ voor de toekomst te maken. IT ontwikkelingen gaan zo snel dat de blauwdruk al verouderd is voordat de figuurlijke inkt droog is. Kunnen we dan helemaal niets doen en moeten we gewoon afwachten wat de toekomst ons brengt?

 

Bestemmingsplan als leidraad

In onze dagelijkse praktijk hebben we goede ervaring met het opstellen van een bestemmingsplan voor IT. Dit in analogie met een bestemmingsplan wat bijvoorbeeld een gemeente opstelt. Een bestemmingsplan voor IT werkt net zo. Het maakt de kaders van impliciete denkbeelden over het leren met IT concreet zonder daarbij de details in te vullen. En daarmee is het een hulpmiddel om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en echt in beweging te komen. Het bestemmingsplan creëert een gezamenlijk toetsingskader om initiatieven en plannen aan te toetsen.

 

Thematisch denken

Om deze plannen te realiseren, moet er natuurlijk ook nagedacht worden over de bekostiging. Een thematische meerjarenbegroting IT helpt hierbij. Het dwingt het management om na te denken over nu, maar ook over de aankomende jaren. Welke verbeteringen zijn noodzakelijk en welke gewenst vanuit het onderwijsbeleid van de school? Door in thema’s te denken, kies je voor een pragmatische aanpak. Het wordt direct duidelijk in welke ‘hoek’ de kosten vallen en waar de verbeteringen mogelijk zijn. Alle IT gerelateerde kosten, ook versluierde IT-kosten bij conciërges of i-coaches op scholen worden aan thema’s gebonden.

 

Meer weten over hoe je een strategie op onderwijs kan vertalen naar een strategie op ‘leren met IT’? Lees onze andere artikelen over het thema "Koers bepalen" hieronder.

Lees meer over Koers bepalen:

18 resultaten gevonden:

device keuze Aerobe

Open leerplatform, IT regisseren

Het belang van een goede device keuze

In de praktijk kom ik heel vaak tegen dat een school eerst een device keuze (het apparaat waarmee een leerling zijn digitale ...

IT regisseren, Digitale transformatie

Kwartiermaken in het onderwijs

Ontwikkelingen in de IT en vooral het toepassen daarvan in het onderwijs volgen elkaar snel op. Maar hoe maak je deze ontwikk...

Koers bepalen, Digitale transformatie

IT als integraal onderdeel van uw onderwijsvisie

Als hobbyfotograaf bezit ik meerdere camera’s. Zo ook nog een oude analoge Kodak. Dat deed mij meteen denken aan de slag die ...

Educatieve content infrastructuur

Open leerplatform

Educatieve content en infrastructuur

Scholen hebben verstand van het begeleiden van leerlingen bij hun leerproces. Leraren kiezen passend lesmateriaal en willen h...

Koers bepalen

Datagestuurd onderwijs: zinvol of zinloos?

Een ontwikkeling die al jaren de ronde doet maar vooral nog een belofte is betreft het ‘datagestuurd onderwijs’. Op basis van...

Voorbereiding is de sleutel tot kwartiermaken

IT regisseren, Digitale transformatie

Hoe komen we nu echt in beweging?

Het blijft lastig, veranderen. Ook als dat echt noodzakelijk is omdat er ‘iets’ niet werkt. Mensen zijn al gauw geneigd om de...

Aanbesteding open leerplatform

Open leerplatform, IT regisseren

Hoe besteed je een open leerplatform aan?

Ook in het onderwijs is aanbesteden een jaarlijks terugkerend thema. Of het nu om meubilair, leermiddelen of IT gaat: je moet...

Beheerorganisatie leerplatform

Open leerplatform

Hoe beheer je een open leerplatform?

Goed beheer van software is al even oud als het gebruik van computers in het onderwijs. Van oudsher deden we alles zelf in he...

Klassenmanagement organiseren

Leren zichtbaar maken, Open leerplatform

Hoe organiseer ik klassenmanagement?

Leuk, die introductie van devices zoals laptops en Chromebooks in het onderwijs. Als docent heb je het gevoel dat je de hele ...

Vaardigheden IT infrastructuur

Koers bepalen, Digitale transformatie

De keerzijde van digitalisering

Nederland is al sinds jaar en dag koploper op het vlak van digitalisering. In de recente EU ranglijst zijn we echter een plaa...

Innoveren organiseren

Koers bepalen

Stop met innoveren

Recent was ik bij een onderwijsinstelling waar ik ze weer eens zielig in de hoek zag staan: de 3D-printers. Stonden daar een ...

Informatiemanagement samenwerken

IT regisseren, Digitale transformatie

Informatiemanagement: geen IT-feestje maar een bedrijfs...

Het lijkt zo logisch. Informatie is zo cruciaal dat zoiets juist bij de (beslissers binnen de) organisatie dient te liggen. M...

Regie bestemmingsplan IT

IT regisseren, Digitale transformatie

Van beheer naar regie, hoe doe je dat?

We kunnen er bijna niet meer omheen. De IT organisatie moet om, van het beheren van IT naar het regie voeren over IT. Ontwikk...

Bestemmingsplan voor IT

Koers bepalen

De stip op de horizon bestaat niet

Vaak wordt ons gevraagd om voor scholen de ‘stip op de horizon’ te beschrijven. Of om een ‘blauwdruk’ voor de toekomst te mak...

IT voor onderwijs

Koers bepalen

IT inzetten voor je onderwijsvisie

Het opstellen van een onderwijsvisie ligt vanzelfsprekend bij het onderwijs. Breed gedragen, toepasbaar en passend bij de ide...

Regie leren met IT

IT regisseren, Digitale transformatie

IT als dienst

Het gebruiken in plaats van bezitten van producten wordt alsmaar populairder. Deze verschuiving is in onze maatschappij steed...

Meerjarenbegroting Thematisch denken

Koers bepalen, IT regisseren

Thematische meerjarenbegroting

Scholen ervaren het meer en meer. Er gaat veel geld om in IT. Natuurlijk steekt het nog schril af bij de bedragen voor person...

Verandermanagement status quo

Open leerplatform, Digitale transformatie

Een succesvolle landing van een leerplatform

‘Alwéér iets nieuws?! Daar heb ik nu geen tijd voor hoor.’ Het zijn bij veel organisaties, zeker ook in het onderwijs, veel g...

Samen van gedachten wisselen?

Ik plan graag een bel afspraak met je in.

Kom in contact
Contact_Marcel_grijs

Ik help je graag verder

EV
Marcel de Jager