Terug naar inspiratiebibliotheek

Thema: Richting bepalen

Als we niet weten waar we heen willen is elke richting goed. Maar het leidt tot niets. Hoe bereiken we dat het beoogde doel wel wordt bereikt? Hoe maken we de vertaalslag van uw visie op onderwijs naar wat dit betekent voor ‘Leren met IT’? Tijd voor een strategie!

beautiful regatta boats by the sea on a sunny day

Keuzes maken

Heeft u wel eens last van keuzestress? Vast wel. Nu is dat op zich geen ramp, maar het is wel lastig als het om keuzes gaat  die een grote impact kunnen hebben op uw organisatie. “Wat voor een device gaan we in het onderwijs gebruiken? Welk leerplatform past het beste bij ons?” Belangrijke vragen die niet altijd een eenvoudig antwoord hebben.

 

Vertaalslag naar Leren met IT

U heeft ongetwijfeld een heldere visie op onderwijs en weet wat u daarmee wilt bereiken. En vooral hoe. Toch worstelen veel onderwijsinstellingen juist met een vraagstuk als de keuze voor een leerplatform. De reden hiervoor ligt deels in het ontbreken van kennis. Wat voor type producten zijn er? Wat doet de markt? Wat is de richting die uitgevers opgaan? Tegelijkertijd is dit relatief eenvoudig te vergaren kennis. Dat lijkt dus niet het echte probleem.

 

De crux van de problematiek ligt op een ander vlak. Hoewel scholen een goed uitgekristalliseerde visie op onderwijs hebben, wordt de vertaalslag naar wat dit betekent voor het leren met IT onvoldoende gemaakt. En dat leidt met enige regelmaat tot ongelukken zoals keuzes op het vlak van IT die volstrekt niet aansluiten bij de manier  waarop onderwijs wordt gegeven . Er wordt teveel de nadruk gelegd op het wat en te weinig op het hoe.

 

Hoe gaan we bereiken dat IT het ‘wat’ gaat ondersteunen? Wat betekent dit voor de organisatie in termen van menskracht, kennis en vaardigheden, geld, opleiding, en infrastructuur? En wie gaat er voor zorgen dat de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan ook echt behaald worden? Kortom, hoe pakken we dit aan?

 

Van strategie naar praktijk

Belangrijke keuzes kunnen niet worden gemaakt zonder een heldere strategie die weer voortkomt uit die visie op onderwijs. Bij het nemen van beslissingen kunnen we vervolgens steeds terugkijken. Past deze beslissing wel bij onze strategie? Toch is dat lastig. We moeten namelijk voorkomen dat we de spreekwoordelijke ‘stip de de horizon’ gaan beschrijven. Of om een ‘blauwdruk’ voor de toekomst te maken. IT ontwikkelingen gaan zo snel dat de blauwdruk al verouderd is voordat de figuurlijke inkt droog is. Kunnen we dan helemaal niets doen en moeten we gewoon afwachten wat de toekomst ons brengt?

 

Bestemmingsplan als leidraad

In onze dagelijkse praktijk hebben we goede ervaring met het opstellen van een bestemmingsplan voor IT. Dit in analogie met een bestemmingsplan wat bijvoorbeeld een gemeente opstelt. Een bestemmingsplan voor IT werkt net zo. Het maakt impliciete denkbeelden over het leren met IT concreet. En daarmee is het een hulpmiddel om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en echt in beweging te komen. 

 

Meer weten over hoe je een strategie op onderwijs kan vertalen naar een strategie op ‘leren met IT’? Download hier het plan van aanpak ‘Richting bepalen’. Deze wordt binnenkort beschikbaar gemaakt.

Terug naar de inspiratiebibliotheek
Lees ook over onze andere thema's

Lees meer over Richting bepalen:

18 resultaten gevonden:

Voorbereiding is de sleutel tot kwartiermaken

Van denken naar doen

Hoe komen we nu echt in beweging?

Het blijft lastig, veranderen. Ook als dat echt noodzakelijk is omdat er ‘iets’ niet werkt. Mensen zijn al gauw geneigd om de...

Aanbesteding open leerplatform

Open leerplatform

Hoe besteed je een open leerplatform aan?

Ook in het onderwijs is aanbesteden een jaarlijks terugkerend thema. Of het nu om meubilair, leermiddelen of IT gaat: je moet...

Beheerorganisatie leerplatform

Open leerplatform

Hoe beheer je een open leerplatform?

Goed beheer van software is al even oud als het gebruik van computers in het onderwijs. Van oudsher deden we alles zelf in he...

Educatieve content infrastructuur

Open leerplatform

Educatieve content en infrastructuur

Scholen hebben verstand van het begeleiden van leerlingen bij hun leerproces. Leraren kiezen passend lesmateriaal en willen h...

Reflectie digitaal rapport

Leren zichtbaar maken

Zelfreflectie zichtbaar maken

Het digitaal onderwijs is qua inhoud én vorm stevig in beweging. Dat betekent ook dat er meer digitale gegevens beschikbaar z...

Oudercommunicatie onderwijs

Leren zichtbaar maken

Effectieve oudercommunicatie

Scholen die voldoende informatie verstrekken aan ouders bevorderen daarmee de relatie tussen de school en ouders. Dit kan een...

Klassenmanagement organiseren

Leren zichtbaar maken

Hoe organiseer ik klassenmanagement?

Leuk, die introductie van devices zoals laptops en Chromebooks in het onderwijs. Als docent heb je het gevoel dat je de hele ...

Formatief evalueren schoolrapport

Leren zichtbaar maken

Een nieuw schoolrapport

Als vader was ik niet zozeer geïnteresseerd in cijfers. Dat mijn kind een 7.4 scoorde, ten opzichte van een 8.6 de vorige kee...

Digitaal portfolio leerling

Leren zichtbaar maken

Nut en noodzaak van een digitaal portfolio

Een digitaal portfolio behoort méér te zijn dan een digitale schoenendoos en velen hebben eigenlijk nog helemaal geen idee va...

Vaardigheden IT infrastructuur

Doorontwikkelen

De keerzijde van digitalisering

Nederland is al sinds jaar en dag koploper op het vlak van digitalisering. In de recente EU ranglijst zijn we echter een plaa...

Innoveren organiseren

Doorontwikkelen

Stop met innoveren

Recent was ik bij een onderwijsinstelling waar ik ze weer eens zielig in de hoek zag staan: de 3D-printers. Stonden daar een ...

Informatiemanagement samenwerken

Doorontwikkelen

Informatiemanagement: geen IT-feestje maar een bedrijfs...

Het lijkt zo logisch. Informatie is zo cruciaal dat zoiets juist bij de (beslissers binnen de) organisatie dient te liggen. M...

Regie bestemmingsplan IT

Realiseren

Van beheer naar regie, hoe doe je dat?

We kunnen er bijna niet meer omheen. De IT organisatie moet om, van het beheren van IT naar het regie voeren over IT. Ontwikk...

Bestemmingsplan voor IT

Richting bepalen

De stip op de horizon bestaat niet

Vaak wordt ons gevraagd om voor scholen de ‘stip op de horizon’ te beschrijven. Of om een ‘blauwdruk’ voor de toekomst te mak...

IT voor onderwijs

Richting bepalen

IT inzetten voor je onderwijsvisie

Het opstellen van een onderwijsvisie ligt vanzelfsprekend bij het onderwijs. Breed gedragen, toepasbaar en passend bij de ide...

Regie leren met IT

Realiseren

IT als dienst

Het gebruiken in plaats van bezitten van producten wordt alsmaar populairder. Deze verschuiving is in onze maatschappij steed...

Meerjarenbegroting Thematisch denken

Realiseren

Thematische meerjarenbegroting

Scholen ervaren het meer en meer. Er gaat veel geld om in IT. Natuurlijk steekt het nog schril af bij de bedragen voor person...

Verandermanagement status quo

Realiseren

Een succesvolle landing van een leerplatform

‘Alwéér iets nieuws?! Daar heb ik nu geen tijd voor hoor.’ Het zijn bij veel organisaties, zeker ook in het onderwijs, veel g...

Samen van gedachten wisselen?

Ik plan graag een bel afspraak met je in.

Contact_Marcel_grijs

Ik help je graag verder

EV
Marcel de Jager