Terug naar inspiratiebibliotheek

Thema: Van denken naar doen

Hoe houden we grip op IT projecten? Wat maakt het succesvol? Hoe voorkomen we dat mooie en waardevolle projecten stranden in het zicht van de haven? Voorbereiding is de sleutel tot succes!

Close-up side view of cropped people ready to race on track field

Gebrek aan draagvlak

Ook in het onderwijs mislukken met enige regelmaat IT projecten. Zo wordt vaak het hoger gelegen doel niet gerealiseerd. De belangrijkste reden hiervoor ligt in een gebrek aan draagvlak en adoptie. Een goed voorbeeld in het onderwijs is  de implementatie van leerplatformen. Ook hier zien we vaak dat een kleine groep van zeer kundige docenten en IT’ers er mee aan de slag gaan. Dan wordt er te weinig overleg gevoerd met de rest van de organisatie waarbij de doelen onvoldoende worden beschreven. Wat willen we nu eigenlijk en hoe gaan we dat bereiken?

 

De gevolgen

De gevolgen van mislukte IT projecten in het onderwijs moeten niet worden onderschat. Er was namelijk een doel wat we wilden bereiken. Dat was natuurlijk niet een nieuw product, zoals een digitale leeromgeving. Het was bijvoorbeeld een betere manier van lesgeven of meer samenwerken. Daar ging het uiteindelijk om. Te vaak richten projecten zich alleen maar op de transitie naar een nieuw product. Van A naar B. Maar de daarbij benodigde transformatie (wat is er voor nodig) en adoptie worden vaak vergeten terwijl deze echt noodzakelijk zijn om de spreekwoordelijke bergtop te bereiken.

 

Scholen weten natuurlijk heel goed wat ze willen  bereiken: er is een onderwijsvisie. En dat digitalisering daarbij een positieve ondersteunende rol kan spelen is al jaren duidelijk. Maar het is veel meer dan alleen die digitale producten. Er zijn heel veel aspecten die een rol spelen bij het realiseren van een succesvol IT project. Van producten, techniek en diensten tot kennis en vaardigheden. Hoe hou je daar nu grip op? Hoe kom je nu daadwerkelijk van denken naar doen?

 

Van denken naar doen

Het begint bij het formuleren van de opdracht. Wat is het idee? Waarom doen we dit? Wat is de behoefte? We moeten eerst weten welke richting we op willen anders heeft het niet zoveel zin. Maar we moeten ook weten wat er precies voor nodig is om het project succesvol te laten zijn. Wie moeten we betrekken? Hoe gaan we communiceren? Welke randvoorwaarden dienen te worden geregeld?

 

Succes creëren door kwartiermaken

Dit proces noemen wij ook wel kwartiermaken. Kwartiermaken is cruciaal om complexe IT projecten tot een succes te maken. De kwartiermaker zal er voor moeten zorgen dat het plan en de beoogde doelen helder en vooral haalbaar zijn. Wat zijn de randvoorwaarden? Hoe verhoudt het project zich met de overige doelstellingen van de organisatie? In plaats van problemen moeten oplossen op het moment dat ze ontstaan gaan we vooral ‘voordenken’. Wat kunnen we nu al voorzien als een mogelijk risico en hoe kunnen we dat oplossen.

 

Het grote voordeel? De projectmanager krijgt een haalbare opdracht en de kans van slagen van het project neemt flink toe. En hij of zij kan weer sturen op de traditionele driehoek van projectmanagement.

Terug naar de inspiratiebibliotheek
Lees ook over onze andere thema's

Lees meer over Van denken naar doen:

18 resultaten gevonden:

Voorbereiding is de sleutel tot kwartiermaken

Van denken naar doen

Hoe komen we nu echt in beweging?

Het blijft lastig, veranderen. Ook als dat echt noodzakelijk is omdat er ‘iets’ niet werkt. Mensen zijn al gauw geneigd om de...

Aanbesteding open leerplatform

Open leerplatform

Hoe besteed je een open leerplatform aan?

Ook in het onderwijs is aanbesteden een jaarlijks terugkerend thema. Of het nu om meubilair, leermiddelen of IT gaat: je moet...

Beheerorganisatie leerplatform

Open leerplatform

Hoe beheer je een open leerplatform?

Goed beheer van software is al even oud als het gebruik van computers in het onderwijs. Van oudsher deden we alles zelf in he...

Educatieve content infrastructuur

Open leerplatform

Educatieve content en infrastructuur

Scholen hebben verstand van het begeleiden van leerlingen bij hun leerproces. Leraren kiezen passend lesmateriaal en willen h...

Reflectie digitaal rapport

Leren zichtbaar maken

Zelfreflectie zichtbaar maken

Het digitaal onderwijs is qua inhoud én vorm stevig in beweging. Dat betekent ook dat er meer digitale gegevens beschikbaar z...

Oudercommunicatie onderwijs

Leren zichtbaar maken

Effectieve oudercommunicatie

Scholen die voldoende informatie verstrekken aan ouders bevorderen daarmee de relatie tussen de school en ouders. Dit kan een...

Klassenmanagement organiseren

Leren zichtbaar maken

Hoe organiseer ik klassenmanagement?

Leuk, die introductie van devices zoals laptops en Chromebooks in het onderwijs. Als docent heb je het gevoel dat je de hele ...

Formatief evalueren schoolrapport

Leren zichtbaar maken

Een nieuw schoolrapport

Als vader was ik niet zozeer geïnteresseerd in cijfers. Dat mijn kind een 7.4 scoorde, ten opzichte van een 8.6 de vorige kee...

Digitaal portfolio leerling

Leren zichtbaar maken

Nut en noodzaak van een digitaal portfolio

Een digitaal portfolio behoort méér te zijn dan een digitale schoenendoos en velen hebben eigenlijk nog helemaal geen idee va...

Vaardigheden IT infrastructuur

Doorontwikkelen

De keerzijde van digitalisering

Nederland is al sinds jaar en dag koploper op het vlak van digitalisering. In de recente EU ranglijst zijn we echter een plaa...

Innoveren organiseren

Doorontwikkelen

Stop met innoveren

Recent was ik bij een onderwijsinstelling waar ik ze weer eens zielig in de hoek zag staan: de 3D-printers. Stonden daar een ...

Informatiemanagement samenwerken

Doorontwikkelen

Informatiemanagement: geen IT-feestje maar een bedrijfs...

Het lijkt zo logisch. Informatie is zo cruciaal dat zoiets juist bij de (beslissers binnen de) organisatie dient te liggen. M...

Regie bestemmingsplan IT

Realiseren

Van beheer naar regie, hoe doe je dat?

We kunnen er bijna niet meer omheen. De IT organisatie moet om, van het beheren van IT naar het regie voeren over IT. Ontwikk...

Bestemmingsplan voor IT

Richting bepalen

De stip op de horizon bestaat niet

Vaak wordt ons gevraagd om voor scholen de ‘stip op de horizon’ te beschrijven. Of om een ‘blauwdruk’ voor de toekomst te mak...

IT voor onderwijs

Richting bepalen

IT inzetten voor je onderwijsvisie

Het opstellen van een onderwijsvisie ligt vanzelfsprekend bij het onderwijs. Breed gedragen, toepasbaar en passend bij de ide...

Regie leren met IT

Realiseren

IT als dienst

Het gebruiken in plaats van bezitten van producten wordt alsmaar populairder. Deze verschuiving is in onze maatschappij steed...

Meerjarenbegroting Thematisch denken

Realiseren

Thematische meerjarenbegroting

Scholen ervaren het meer en meer. Er gaat veel geld om in IT. Natuurlijk steekt het nog schril af bij de bedragen voor person...

Verandermanagement status quo

Realiseren

Een succesvolle landing van een leerplatform

‘Alwéér iets nieuws?! Daar heb ik nu geen tijd voor hoor.’ Het zijn bij veel organisaties, zeker ook in het onderwijs, veel g...

Verder praten?

Ik plan graag een bel afspraak met je in.

Kom in contact
Contact_Marcel_grijs

Ik help je graag verder

EV
Marcel de Jager